Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen kirjaaminen Kurressa

  Opettajille kirjataan työssäoppimiseen liittyvä resurssi Kurressa Perustiedot / Muut tehtävät -välilehdelle joko:

  1. Muuna tehtävänä opiskelijamäärä huomioiden tai
  2. Muuna tehtävänä ilman kaavaa, etukäteen laskettuna työmääränä.

  Opiskelijoiden työjärjestyksiin työssäoppimisjaksot voi merkitä joko opetuksena tai sijoitustyypeillä, vaihtoehdot ovat:

  1. Koko tutkinnon osa opetusryhmänä
  2. Osa tutkinnon osasta opetusryhmänä
  3. Sijoitustyyppinä

  Valmistelut

  Primuksesta siirtyi Kurreen tietyt, opiskelijoiden suorituksiin liittyvät kurssityypit, jos ne olivat Opetustarjonnan asetuksissa valittuina siirtyviksi tiedoiksi. Kurressa näitä kurssityyppejä ei tarvita, vaan kurssit tyypitellään opettajien työmäärälaskennan näkökulmasta. Primuksesta siirretyt kurssityypit voi poistaa Kurresta. Tilalle luodaan sellaiset kurssityypit, joiden avulla saadaan eriteltyä erilaiset tuntimäärien kertymistavat.

  Perustietoikkunan Kurssityypit-välilehti:

  • Poista Primuksesta siirtyneet kurssityypit ja luo tilalle uudet tyypit esim. kuvan mukaan. Voit luoda muitakin kurssityyppejä tarpeen mukaan, mutta työssäoppimisen kirjaamista varten esimerkiksi kuvan mukaiset.
  • TOP 1h/viikko/opiskelija -kurssityypille: Opetustyötä/laajuus/opiskelija sarakkeeseen kerroin, joka opettajalle kertyy per opiskelija per työssäoppimisen viikko, esim. 1 h. Oheis- ja opetustyökertoimet=0.
  • TOP ohjaus -kurssityypille: Oheistyökerroin=0 ja Opetustyökerroin=1

  Esimerkkejä, kun Opetustyötä/laajuus/opiskelija = 1 h:

  • 10 opiskelijan ryhmän 1 viikon työssäoppimisjaksosta 1 x 10 x 1 = opettajalle 10 h (opiskelijoille 38 h)
  • 10 opiskelijan ryhmän 2 viikon työssäoppimisjaksosta 1 x 10 x 2 = opettajalle 20 h (opiskelijoille 76 h)
  • 5 opiskelijan ryhmän 3 viikon työssäoppimisjaksosta 1 x 5 x 3 = opettajalle 15 h (opiskelijoille 114 h)

  Työssäoppimisten merkitseminen

  Kurressa voi kirjata opettajille varatun muun työn resurssin Perustiedot / Muut tehtävät -välilehdellä. Lisää uusi "Muu tehtävä", esimerkiksi työssäoppimisen ohjaus, liitä siihen opettaja, mihin tutkinnon osaan se liittyy ja mikä ryhmä on kyseessä. Laskimella lasketaan, mikä kyseisen tehtävän resurssi on ja se kirjataan muun työn kestoksi.

  Jos haluat, että Kurre laskee opettajan resurssit, voit käyttää Lisää opettajalle muuta työtä -toimintoa.
  Jos opetustunteja pitää kertyä lisäksi myös ns. teorian osalta, käytetään alla olevaa kohtaa B).

  A) Koko tutkinnon osa/osa-alue työssäoppimista

  • Tee tutkinnon osalle opetusryhmä.
  • Merkitse ryhmä oikealle luokalle, jos suunnittelet ilman opiskelijoita.
  • Lisää Opetusryhmät-välilehdellä opettajalle tähän työssäoppimisjaksoon liittyvä muu työ: klikkaa ryhmää hiiren 2. painikkeella, valitse ponnahdusvalikosta Lisää opettajalle muuta työtä.
  • Anna tehtävän nimeksi esim. "työssäoppiminen" tai "top-ohjaus" tmv.
  • Kestoksi merkitään tehtävän kesto, esim. viikkomäärä * 38 h, opiskelijoita on 12. Muun tehtävän kerroin tulee kurssityypiltä.
  • Opiskelijaluettelon yläpuolelta valitaan Valitun ryhmän opiskelijat. Jos suunnittelet ilman opiskelijoita ja ryhmä on luokittainen, tulee opiskelijamääräksi ryhmän suunniteltu opiskelijamäärä (merkitty perustietoikkunan Luokat-välilehdelle).
  • Tarkista, että myös Opettaja ja Kurssi on täytetty.
  • Tyyppi-kohtaan valitaan jokin työssäoppimisen kurssityyppi, esim. "TOP 1h/viikko/opiskelija".
  • Opettajalle muuta työtä lisättäessä näkyy ikkunan alatunnisteessa Opettajakohtaiset työmäärät-infoalue. Info päivittyy automaattisesti yläosan tilanteen mukaan, mitä työtä opettajalle lisätään.
  • Sijoita tämä tutkinnon osa opiskelijoiden työjärjestykseen.

  B) Tutkinnon osasta tai osa-alueesta vain osa on työssäoppimista

  Jos tutkinnon osasta/osa-alueesta vain osa on työssäoppimista, esim. 20 osp:n laajuisesta tutkinnon osasta 5 viikkoa, jaetaan opetusryhmän tuntimäärä kahteen osaan:

  • Klikkaa perustietoikkunan Opetusryhmät-välilehdellä ryhmää hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ryhmän tunnit.
  • Klikkaa apuruudussa kurssin nimeä hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Irrota tunteja. Irrota työssäopittava tuntimäärä esim. 190 h.
  • Ruudulle tulee erilliset rivit 530 h ja 190 h. Kurssityyppiä ei tarvitse välttämättä vaihtaa, mutta 190 tunnin riviltä tulee käydä ilmi, että se on työssäoppimista. Jos haluat vaihtaa kurssityypin, valitse työssäopittava osuus, klikkaa sitä hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet. Avautuvassa apuikkunassa voit vaihtaa kurssityypin.
  • Opettajan työssäoppimiseen varatut tunnit kertyvät muista tehtävistä.
  • Sijoita työjärjestykseen molemmat osat.

  Opettajan työsuunnitelmassa näkyy nyt eriteltynä kurssin tietopuolisen opetuksen 530 tuntia vastaava tuntimäärä.

  Työssäoppimisen jaksotus

  Opettajan muun työn voi myös jaksottaa, jolloin nähdään jo suunnitellessa, että hänelle jätetään tarpeeksi aikaa myös työssäoppimisen ohjaukselle. Muuta työtä jaksotetaan esim. 50 h.

  • Avaa ryhmittelyikkuna. Poista Asetukset-valikon Piilota muu työ -kohdasta rasti, jolloin saat ruudulle myös opettajan muuna työnä (A) kirjatut työssäoppimiset.
  • Ota Näytä-valikosta Valitse näkyvät sarakkeet ja rasti esiin myös Kurssityypit. Näin voit etsiä ja rajata ruudulle pelkät työssäoppimiset.
  • Työssäoppimiset jaksotetaan samalla tavalla kuin muukin opetus. Merkitse työssäoppimisen tuntimäärä sille jaksolle, jolla se suoritetaan.

  Työssäoppimiset opiskelijoiden työjärjestyksiin ja Wilmaan

  Työssäoppimisjaksot sijoitetaan siis opiskelijoiden työjärjestyksiin, jolloin ne näkyvät Wilmassa. Työssäoppimisessa ollaan yleensä täysiä työviikkoja (ei osaamispisteitä). Jos työssäoppimisesta ei ole Kurressa ryhmää, kirjataan työssäoppiminen sijoitustyypillä.

  • Tee perustietoikkunan Sijoitustyypit-välilehdellä tyyppi "työssäoppiminen".
  • Siirry sijoitteluikkunaan ja sille jaksolle, jonka opiskelijat ovat työssäoppimassa.
  • Valitse alareunasta Varaukset-välilehti. Valitse "työssäoppiminen"-varaus ja maalaa luokan työjärjestyksestä koko päivä/viikko.

  Opiskelijalle kirjataan lisäksi aina työssäoppiminen Wilman eHOPS:n kautta (= tulee rekisterikortti Työssäoppiminen-rekisteriin). Sitä kautta saadaan merkintä eHOPS:iin, voidaan tehdä työssäoppimisen sopimukset, työssäoppimispäiväkirjat jne.

  Avainsanat: työssäoppiminen Kurressa

  Päivitetty 23.3.2016