Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Läroavtal: budgetutskrift

  Se bild

  Detta är en anvisning för den utskrift från Utbildning som ordnas på arbetsplatser-registret som används för att se de budgeterade och faktiska kostnaderna specifikt för varje studerande.

  Uppe i sidhuvudet på den första sidan finns rubriken, studerandens namn, den examen som avläggs, läroavtalets tidsperiod samt dagens datum.

  I sidfoten på den sista sidan har vi satt in själva tabellen, för att kunna utnyttja den automatiska summa-funktionen.

  Budgeterade kostnader

  Kostnaderna är indelade i tre delar: utgifter för utbildningen, utbildningsersättningar och studiesociala förmåner.

  Utbildningsutgifterna hämtas direkt från tabellen i Primus. För att få in dessa utgifter på utskriften har vi gjort följande utskriftsvillkor: Produktnamn->Produktgrupp->Namn="Läroavtalsutbildning". För de studiesociala förmånerna är villkoret Produktnamn->Produktgrupp->Namn="Studiesociala förmåner". Utskriftsvillkoren finns i alla fyra kolumner (Namn, antal, styckepris och summa), samt i Totalsumma-kolumnen. Ställ in villkoren enligt de produktgrupper ni har.

  Faktiska kostnader

  När man vill följa upp de faktiska kostnaderna ska man ha Betaltidstabellen i användning för fakturering och betalning i Studeranderegistret. De faktiska kostnaderna plockas alltså från Fakturering-registrets fält Skattefritt pris.

  Utbetalning

  En studerande ansöker om studiesociala förmåner via Wilma och uppgifterna överförs till Betaltidstabellen, och i och med utbetalningen vidare till Fakturering-registret.

  Uppgifterna om de utbildningsrelaterade betalningarna, som läroanstalterna får faktura på, ska registreras i Betaltidstabellen enligt faktiskt utfall. Dessutom ska man fylla i tabellen Faktureringsuppgifter om studier. Fakturorna skapas med funktionen Fakturering -> Allmän.

  Ett exempel på funktionen finns i ansvisningen Fakturera med hjälp av Studeranderegistrets betalningstidtabell, under Fakturor för företag, exempel 2.

  Betalningsuppgifterna för utbildningsersättningar hämtas antingen med PrimusQuery till Betaltidstabellen från Utbildning som ordnas på arbetsplatser-registret, eller skrvs in för hand vartefter de betalas.
  Vid betalningen av utbildningsersättningarna används funktionen Fakturering -> Utbetalning av utbildningsersättning (läroavtal).

  Anvisningarna för betalning och fakturering är indelade enligt följande:

  Fakturering

  När betalningarna överförs via faktureringen till Fakturering-registret, uppstår en separat rad för varje betalning i Studeranderegistrets fält Fakturering. Man kan via fälteditorn ställa in vilken info som ska visas i fältet, t.ex. fakturatypens namn, priset och förfallodatumet, så ser man genast vilka kostnader som redan finns angående studeranden.


  Artikeln har updaterats 18.10.2018

  Relaterade sidor: