Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yleistä arvioinnista ammatillisessa koulutuksessa (ops-perusteinen)

  Ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla, joista tutkinnon osan arvosana koostuu. Kaikki nämä arvioinnit kirjataan tutkinnon osaan. Tutkinnon osan Arvosana-kenttään annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana. Muuta kuin numeerista arviointia voi kirjata suoraan tutkinnon osiin klikkaamalla ko.kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Muuta opiskelijan kurssitietoja tai Kurssisuoritukset-ruudun alareunan Kurssin tiedot -painikkeen kautta. (Ohje alempana).

  Tutkinnon osan alla olevia jaksoja/moduuleja ei välttämättä arvioida numeerisesti vaan oppimisen edistymistä voi arvioida joko sanallisesti tai tasolla tyydyttävä, hyvä, kiitettävä. Arvioinnin voi kirjata esim. Sanallinen arviointi -kenttään, jolloin se näkyy myös opiskelijalle Wilmassa.

  Nämä kirjaukset ovat kuitenkin ohjeellisia. Oppilaitokset voivat toteuttaa arvioinnin haluamallaan tavalla. Myös jaksoja voi arvioida numeerisestikin, jos halutaan.

  Kurssitietojen muuttaminen opiskelijakohtaisesti

  Kurssien ja opintojen tavoitteet, sisällöt, arviointiperusteet ym. on kirjattu Opetustarjonta (Kurssit)-rekisteriin. Opetustarjonta-rekisteri sisältää yleiset, ns. normaaliopetuksen tiedot. Opiskelijakohtaiset poikkeukset tai muu arviointi voidaan kirjata samoihin kenttiin, mutta eri kautta: muutokset tehdään joko Opiskelijarekisterissä, Arviointirekisterissä tai Wilman eHOPS:n kautta. Ruutu, jossa muutokset kirjataan on samannäköinen kuin Opetustarjonta-rekisteri ja se sisältää samat kentät, mutta tehdyt muutokset tallentuvat vain valitulle opiskelijalle.

  Tällaisia kenttiä ovat esim. Tavoitteet, Kuvaukset, Laajuudet, Arvioinnin perusteet sekä Kuvaileva arviointi. Näitä muokataan opiskelijakohtaisiksi, kun opiskelijalle laaditaan HOPS tai halutaan kirjata muuta arviointia. Koska nämä ovat kurssirekisterin kenttiä, annetaan niiden kirjoitusoikeudetkin kurssirekisterissä.

  Käyttäjäryhmät-rekisterissä ei tarvitse antaa opettajille mitään kurssirekisteriin liittyviä oikeuksia, ei edes oikeutta nähdä ko. rekisteriä. Riittää, että kurssirekisterissä annetaan kenttäkohtaiset kirjoitusoikeudet niihin kenttiin, joihin opiskelijakohtaisia muutoksia yleensä tehdään. Avaa kurssirekisterin kenttäeditori ja klikkaa aktiiviseksi esim. kenttä Arviointiperusteet. Rasti ruudun alalaidassa Kentän kirjoitusoikeus käyttäjäryhmällä -kohdasta ne ryhmät, jotka saavat tehdä muutoksia tähän kenttään. Käy samalla tavalla läpi muutkin kurssirekisterin kentät.

  Tietojen muuttaminen Opiskelijarekisterissä:

  Ota opsinäkymässä päällimmäiseksi Valinnat tai Arvosanat-välilehti, klikkaa muokattavaa opintoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta opiskelijan kurssitietoja. Ruudulle aukeaa Opetustarjonta-rekisterin mukaiset tiedot. Muuta tavoitteet, kuvaileva arviointi ym. tämän opiskelijan tilanteen mukaisiksi. Sama toiminto löytyy myös Kurssisuoritukset-ruudusta nimellä Kurssin tiedot.

  Tietojen muuttaminen Arviointirekisterissä:

  Valitse sen opinnon arviointikirja, jonka tietoja haluat muokata. Klikkaa hiiren 2.painikkeella opiskelijan nimeä arviointikirjan opiskelijalistasta ja valitse Muuta opiskelijan kurssitietoja.

  HUOM: Primuksen Arviointirekisterin kautta tehdyt kurssimuutokset tallentuvat vain kyseiseen arviointikirjaan. Toimeenpanossa ne siirtyvät opiskelijan suoritukseen, jos Koulun tiedot-rekisterissä on rastittu toimeenpanossa siirtyviksi tiedoiksi "Kurssimuutokset". Tässä tapauksessa ne voivat yliajaa opiskelijarekisterin tai Wilman kautta tehdyt muutokset. Automaattisen toimeenpanon ollessa käytössä tätä vaaraa ei ole.

  Yllä olevat toiminnot on tehtävä Primuksen puolella. Wilman kautta kurssitietoja voi muuttaa opiskelijakohtaisesti Lomake-editorilla tehdyn lomakkeen avulla, opiskelijan eHOPS:ssa. Linkit ohjeisiin kohdassa Aiheeseen liittyen.