Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustamisen osa- ja koko suoritus

  Osaamisen tunnustamisen voi nyt kirjata joko osa- tai koko suorituksina tutkinnon osaan (tai pienempään osa-alueeseen). Tämä toimii hieman vastaavalla tavalla kuin osanäyttö/kokonäyttö. Kun osaamisen tunnustaminen kirjataan ops-puun kautta, voidaan valita, kattaako tunnustaminen koko tutkinnon osan vai onko se vain osa suoritusta.

  Ennen

  Aiemmin kirjattiin esim. 10 ov:n laajuiseen tutkinnon osaan hyväksytty osaamisen tunnustaminen vaikkapa 7 ov:n laajuisena. Tällöin koko kurssi merkittiin suoritetuksi 7 ov:n laajuisena. Puuttuva 3 ov piti suorittaa muulla tavoin ja mahdollisesti lisätä se suoritukseen erikseen. Osaamisen tunnustamiselle voidaan nyt määrittää valmiiksi, onko se osa- vai kokosuoritus: osasuoritus ei päivity suoritukseen, koko suoritus päivittyy.

  Nyt

  Primuksen versiosta W 4.49 lähtien yhden tutkinnon osan (tai pienemmän osa-alueen) suoritus voidaan kuitata kokonaan osaamisen tunnustamisella ja arviointi siirtyy ops-puuhun suoritukseksi. Tutkinnon osan arviointi voi koostua myös esimerkiksi yhdistelmästä työssäoppiminen + os.tunnustaminen + lähiopetus. Kokoava lopullinen arviointi tehdään edelleen "käsin", jos suoritus koostuu useasta osasuorituksesta. Osaamisen tunnustamiselle ja työssäoppimiselle voi siis valita, onko se osa- vai koko suoritus. Jos laajuus on koko suoritus, se siirtyy samantien suoritukseksi tutkinnon osaan/osa-alueeseen.

  Ota esille ja asemoi Osaamisen tunnustaminen -rekisterin moniriviseen Kurssi-taulukkoon vierekkäin kentät

  • Laajuus osaamispisteinä
  • Suoritettava laajuus
  • Arvosana, jos se ei ole jo ennestään esillä.
  • Kurssin nimi, jos se ei ole jo ennestään esillä. Sitä tarvitaan, jos kyseessä on muu suoritus, jonka nimeä pitää muuttaa kuvaavammaksi.

  Osaamisen tunnustaminen päivittyy suoritukseen seuraavasti:

  • Suoritettava laajuus = "Koko suoritus" tai tyhjä ja Arvosana-kentässä on suoritukseksi laskettava arvosana-> tiedot päivitetään opiskelijarekisteriin suoritukseksi. Silloin osaamisen tunnustaminen kattaa koko tutkinnon osan.
  • Suoritettava laajuus = "Osasuoritus" -> ei päivitetä suoritukseen. Siitä on merkkinä vain suurennuslasi-ikoni tutkinnon osan kurssipalkissa.
  • Jos Suoritettava laajuus -kenttää ei oteta esille Primuksessa, toiminnallisuus vastaa entistä käytäntöä.

  Jos samaan osaamisen tunnustamiseen liitetään useampi kurssi, arvioinnit ja laajuudet kirjataan ja huomioidaan monirivisessä taulukossa rivikohtaisesti, kukin kurssi omalta riviltään. Mutta yksirivisten kenttien tiedot, esim. Kurssityyppi, Lisätietoviite ja Arvioija, ovat samat kaikille tunnustamiseen liitetyille kursseille.

  Kurressa

  Jos osa tutkinnon osasta/kurssista on tunnustettu, niin se ei vaikuta Kurre-siirtoon. Henkilökohtaistaminen tehdään Kurressa sijoituskohtaisilla muutoksilla.

  Wilmassa

  Ota osaamisen tunnustamisen lomakkeille esiin myös uudet kentät, jos suoritettavaa laajuutta halutaan käyttää. Osaamispisteet-kenttä otetaan lomakkeille myös viimeistään 1.8.2015.