Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutus, ammatillinen lisäkoulutus K13l-lomake

  S4 Suoritteet: Ei sisällä nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritteita

  Tässä ohjeessa on oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen suoritteiden keräämiseen apuja. Lomakkeen muut kohdat pitää kerätä muista ohjelmista, esim. taloushallinnon ohjelmista.

  Hauissa täytyy huomioida vielä eri koulutusalat, joiden mukaan tilasto kerätään. Hakujen loppuun lisätään JA-ehdolla koulutusala-haku, esim. JA Koulutusala->Koulutusala="tekniikka ja liikenne". Lisäksi, jos opiskelijoita on jo arkistoitu, huomioidaan nekin lisäämällä hakuruudussa kohta Hae myös arkistosta.

  Haut tehdään Primuksen Opiskelijat-rekisterissä ja niiden onnistuminen edellyttää, että olette käyttäneet samoja kenttiä, kuin hauissa on esimerkkeinä. Jos olette käyttäneet eri kenttiä, vaihtakaa ne hauissa olevien tilalle.

  S4.1 Aloittaneet opiskelijat

  Kokonaismäärä sarakkeeseen d:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Aloituspäivä="*.2016" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  Ammattitutkinnot, sarake a:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä="*.2016" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA (Tutkinto->Tutkinto="*ammattitutkinto*" JA Tutkinto->Tutkinto<>"*erikoisammattitutkinto*")

  Erikoisammattitutkinnot, sarake b:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä="*.2016" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Tutkinto->Tutkinto="*erikoisammattitutkinto*"

  Ei-tutkintotavoitteinen koulutus, sarake c:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=”Ei” JA Aloituspäivä="*.2016" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  Alle 25 vuotiaat, sarake e:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Aloituspäivä="*.2016" JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<25 JA Aikaisempi koulutus->Nimi="" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  S4.2 Koulutukseen osallistuneet

  Kokonaismäärä sarakkeeseen d:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA (Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9. <>"Ei kirjoilla")) TAI Aloituspäivä="*.2016")

  Ammattitutkinnot, sarake a:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus="Kyllä" JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9. <>"Ei kirjoilla")) JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA (Tutkinto->Tutkinto="*ammattitutkinto*" JA Tutkinto->Tutkinto<>"*erikoisammattitutkinto*")

  Erikoisammattitutkinnot, sarake b:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9. <>"Ei kirjoilla")) JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Tutkinto->Tutkinto="*erikoisammattitutkinto*"

  Ei-tutkintotavoitteiset, sarake c:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9. <>"Ei kirjoilla") TAI Aloituspäivä="*.2016") JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  Sarake e:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA (Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<25 JA Aikaisempi koulutus->Nimi="") JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9. <>"Ei kirjoilla") TAI Aloituspäivä="*.2016")
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  S4.3 Purkautuneet oppisopimukset

  Kokonaismäärä, sarake d:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Oppisopimuksen purkupäivä=*.2016

  Erittelyt sarakkeisiin a, b, c ja e saadaan tarkentamalla yllä olevaa hakua kohdassa S4.1 olevien esimerkkihakujen mukaisesti.

  S4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Oppisopimuksen purkupäivä=*2016 JA (Siirtynyt kuntayhtymän toiseen oppilaitokseen->Korttinumero<>0 TAI Siirtynyt oppilaitoksen sisällä toiseen tutkintoon->Korttinumero<>0 TAI Siirtynyt toisen koulutuksen järjestäjän oppilaitokseen<>"")

  Erittelyt sarakkeisiin a, b, c ja e saadaan tarkentamalla yllä olevaa hakua kohdassa S4.1 olevien esimerkkihakujen mukaisesti.

  S4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä

  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9.<>"Ei kirjoilla")) JA (Valmistumispäivä="*.2016" TAI (Todistuslajit="1 tutkintotodistus" JA Todistusten päiväykset="*.2016"))

  Erittelyt sarakkeisiin a, b ja e saadaan tarkentamalla yllä olevaa hakua kohdassa S4.1 olevien esimerkkihakujen mukaisesti.

  S4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä

  Hae ensin tietyn sarakkeen opiskelijat esiin kohdan S4.1 mukaisella haulla, mutta lisää hakuun vielä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa=1 Koko tutkinnon suorittaminen. Ota esiin haetuista opiskelijoista arviointiyhteenveto ajalta 1.1. – 31.12.2016 ja kurssityypiltä ’1pakollinen’, jos se teillä vastaa tutkinnon osan suoritusta.

  S 4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

  Näiden tietojen hakemiseen voit soveltaa tämän ohjeen lopussa olevaa ohjetta.

  S5. Nuorten aikuisten osaamisohjelman suoritteet

  Voit käyttää kohdan S4 mukaisia hakuja, kunhan vaihdat niihin jokaiseen hakuehdon Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" muotoon Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto="Nuorten aikuisten osaamisohjelma".

  Saraketta e ei kysytä.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Opetushallitus