Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurre 7 ilman Primusta - LDAP-asetukset

  Kurrea voidaan käyttää itsenäisenä ohjelmana ilman Primusta. Koneelle asennetaan sekä palvelinosa että asiakasosa.

  Kun Kurrea käytetään ilman Primusta, käytetään kirjautumisessa aina LDAP-tunnistusta. Perustiedot kuten opetustarjonta, opettajat ja opiskelijat tuodaan Kurreen CSV-muodossa tai syötetään ohjelmaan käsin.

  LDAP-asetukset

  Kurreserver.ini-tiedostoon lisätään ldap-tunnistuksen asetukset ja poistetaan Primukseen liittyvät asetukset host ja port, eli Primus-palvelinosan ip-osoite ja portti.

  [Ldap]
  Library=synapse
  Host=AD_palvelimen_ip_osoite
  Port=389
  Dn=cn=$USERNAME,ou=kurreusers,dc=starsoft,dc=fi

  Käyttöoikeuksien antaminen

  Näiden määritysten jälkeen voidaan Kurren asennushakemistoon luoda kurreusers.txt -niminen tiedosto. Tiedoston avulla kontrolloidaan sitä, että minkälaiset oikeudet tunnistetulla käyttäjällä Kurressa on.

  Esimerkki oikeuksien antamisesta:

  matti.meikalainen:full
  teppo.testaaja:read
  tuomo.tuunaaja:read,print

  Käyttöoikeuksia voi hienosäätää seuraavilla vaihtoehdoilla
  read = lukuoikeus
  print = oikeus tulostaa missä tahansa
  selections = valintojen muokkausoikeus
  data_in = Tiedonsiirto Kurreen
  data_out = Tiedonsiirto ulos
  data_modify = tietojen muokkausoikeus
  scheduling_modify = sijoitteluun muokkausoikeus
  data_print = perustiedoissa tulostaminen
  selections_print = valinnat-osiossa tulostaminen
  grouping_print = ryhmittelyssä tulostaminen
  scheduling_print = sijoittelussa tulostaminen