Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tapahtumakalenteri Wilmassa


  Opettajat ja koulun muu henkilökunta voivat merkitä kouluvuoden tapahtumat Wilman kalenteriin, josta ne näkyvät joko kaikille Wilma-käyttäjille tai tietylle joukolle. Tapahtumat voivat olla kalenterissa vain tiedoksi tai ne voivat vaatia ilmoittautumisen. Tapahtuman luoja voi seurata ilmoittautumisia reaaliajassa.

  Kalenterin avulla voi mm.

  • Luoda kalenteriin aikoja vanhempainvarteille. Huoltajat voivat ilmoittautua itselleen sopivaan ajankohtaan.
  • Merkitä vanhempainillat ja kerätä ilmoittautumiset niihin.
  • Merkitä koulukuvaukset, liikuntapäivät, koulun juhlat ym. yhteiset tilaisuudet tiedoksi kaikille.
  • Merkitä henkilökohtaiset tapaamiset, esim. opiskelijoiden ajat terveystarkastuksiin, hammashoitoon tai opinto-ohjaajalle.
  • Kerätä ilmoittautumiset kaikkiin sellaisiin tapahtumiin, joissa halutaan tietää osallistujamäärä etukäteen ja/tai rajoittaa osallistujamäärää.

  Käyttöönotto

  Toiminto vaatii, että koululla on käytössä Wilman viestitoiminto sekä ilmoitustoiminto. Primuksen Koulun tiedot -rekisteissä tulee siis olla rastittuna Viestitoiminto käytössä sekä Ilmoitukset käytössä. Ilmoituksiin liittyvät asetukset (SMTP- ja/tai SMS-palvelimen asetukset ja lähetysluvat) tulee myös olla täytetty.

  Toiminto on automaattisesti käytössä kaikilla Wilma-kouluilla. Viestitoimintoa ja ilmoituksia ennestään käyttävien koulujen ei siis tarvitse tehdä Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä mitään.

  Tapahtumia voivat luoda opettajat ja henkilökunta. Oikeus on oletuksena kaikilla opettajilla ja henkilökunnalla ilman käyttäjäryhmääkin, mutta oikeus voidaan ottaa pois tietyiltä käyttäjäryhmiltä. Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastitaan Wilman oikeudet -välilehdeltä Viestitoiminnot kohdasta Ei oikeutta lähettää tapahtumakutsuja niille käyttäjäryhmille, jotka eivät saa lisätä kalenteriin tapahtumia. Toiminnon käyttöönottovaiheessa oikeuden voi antaa olla esim. vain rehtorilla ja piilottaa muilta, ja myöhemmin oikeuden voi laajentaa myös muille käyttäjille.

  Tapahtumakutsun voi lähettää myös toisen puolesta, ilman että se näkyy lähettäjän kalenterissa. Tällöin kutsun luontivaiheessa painetaan Valitse lähettäjät. Jos lähettäjä on eri kuin kutsua tekevä henkilö, tulee näkyviin rastikenttä Piilota kutsun tapahtumat omasta kalenteristasi. Esimerkiksi koulusihteeri voi lähettää opettajainkokouskutsun rehtorin puolesta. Vastaanottajille näkyy kutsun lähettäjänä rehtori eikä tapahtuma eli kokous näy sihteerin kalenterissa. Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastitaan tätä varten Oikeus lähettää tapahtumakutsu toisen opettajan tai henkilökunnan jäsenen puolesta. Oikeus löytyy Wilman oikeudet -välilehdeltä, Wilman moduulit / Viestitoiminnot -kohdasta.

  Huoltajat, joilla on rajoitettu tiedonsaantioikeus, eivät saa tapahtumakutsuja eivätkä näe tapahtumia kalenterissa.