Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandens, gruppens och utrymmets timantal

  Bland utskrifterna i Kurres Grunduppgifter finns utskriften Timantal. Med den går det att ta fram en sammanfattning över timantalet för studerandena, grupperna (klasserna) och utrymmena. I sammanfattningen visas timantalen både periodvis och för hela året, indelat i obligatoriska, valbara och andra studier.

  Du kan ställa in timantalsutskrifterna på många sätt enligt behov. Till vänster i fönstret kan du kryssa för de resurser som ska med på utskriften eller välja "Alla". Med Välj uppgift(er) anger du vilka sammandrag du vill ha på utskriften. På fliken Funktioner kan du välja om du vill inkludera timmar från andra filer och/eller om enbart de som beaktas i arbetsmängden ska med. På fliken Perioder väljer du om du vill printa en viss period eller ett visst intervall.

  Gruppens timantal
  Utskriften får du fram i Grunduppgifter på fliken Klasser via Utskrifter som finns i menyraden uppe på sidan. I utskriftsrutans vänstra kant väljer du de grupper och i rutans högra kant den period eller de perioder som ska tas med på utskriften.

  Klicka därefter på Förhandsgranska. Då öppnas en ruta där du kan se hur utskriften ser ut. I utskriftens övre kant visas timantalet enligt studierna och i nedre kanten de planerade och förverkligade timmarna, samt specifikation enligt kurstyp.

  Studerandens timantal

  Den studerandespecifika utskriften tas på samma sätt som den gruppspecifika, men på Studerande-fliken i Grunduppgifter. I den studerandespecifika statistiken syns dock inte de planerade och de förverkligade timmarna, eftersom planerna ofta görs på gruppnivå.

  Utrymmets timantal

  Utskrifter över utrymmens timantal görs på samma sätt som de gruppspecifika, men på fliken Utrymmen i Grunduppgifter.

  På alla Timantal-utskrifter går det att välja Endast det som räknas till arbetsmängden. Det gör att Kurre kontrollerar om Räknas till arbetsmängden är ikryssat för gruppens placeringstyper, och tar endast med dem.

  Statistik i html- eller pdf-format

  Timantalsutskrifter kan sparas i html- eller pdf-format om du t.ex. vill sända dem som e-postbilaga till skolans administration. I utskriftsrutans nedre kant ska du då klicka fram fliken Till fil och sedan välja något av sparalternativen.

  Uppdaterat: 10.8.2016