Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att skriva in grunduppgifter

    Läroanstaltets lärare, resurser och ämnen som undervisas överförs oftast till Kurre från Primus. Uppgifter kan kompletteras och korrigeras efteråt antingen för hand eller med en ny dataöverföring. Uppgifter kompletteras, bearbetas och raderas i Kurres Grunduppgifter-fönster.