Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimus: Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

  Oppisopimuksen käyttökustannuksia kysytään kevään ja syksyn tilastointipäivän perustiedoissa kahdella lomakkeella (I ja II). Lomakkeella I ilmoitetaan

  • koulutusaloittain oppisopimukset, jotka ovat voimassa laskentapäivänä 20.1. tai 20.9.
  • sivulla 2 ilmoitetaan erittelytiedot samoista opiskelijoista
  • lomakkeen I opiskelijamäärä sisältää myös alle 25-vuotiaille vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville solmitut oppisopimukset.
  • lomakkeen I, liite 1 sisältää vain alle 25-vuotiaiden, vailla tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrät koulutusaloittain (ei Nao-opiskelijoita)

  Lomakkeella II ilmoitetaan ainoastaan nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan rahoitettavat ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusopiskelijat koulutusaloittain. Lomakkeen II opiskelijoita ei sisällytetä lomakkeen I opiskelijamääriin.

  Oppisopimuskoulutuksen perustietoja näillä oppisopimuskoulutuksen lomakkeilla ilmoittaa se koulutuksen järjestäjä, joka järjestää oppisopimuskoulutusta ja vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta.

  4 kk ja 8 kk sääntö

  Laskentaan pitää huomioida 4 kk ja 8 kk opiskelijat OPH:n ohjeen mukaisesti. Muista siis hakea myös tällaiset opiskelijat mukaan, jos heidät on arkistoitu. Allaolevilla esimerkkihauilla voit etsiä tällaiset opiskelijat.

  Vähintään 4 kk oppisopimukset tilastointipäivien väliltä:

  Oppisopimus alkaa>=21.1.2017 JA Oppisopimus päättyy=<19.9.2017 JA (Oppisopimus päättyy-Oppisopimus alkaa>"120")
  Laita täppä kohtaan Hae myös arkistosta.

  Vähintään 8 kk oppisopimukset:

  20.9. (Syksyn laskenta)
  (Oppisopimus alkaa>=21.9.2016 JA Oppisopimus alkaa=<20.1.2017 JA Oppisopimus päättyy=<19.9.2017) JA Tilapäisen kesk.alkupäivä="" JA (Oppisopimus päättyy-Oppisopimus alkaa>="240")
  Laita täppä kohtaan Hae myös arkistosta.

  tai
  (Oppisopimus alkaa>=21.9.2016 JA Oppisopimus päättyy>= 21.5.2017 JA Oppisopimus päättyy<=19.9.2017) JA Tilapäisen kesk.alkupäivä ="" JA (Oppisopimus päättyy-Oppisopimus alkaa>="240")
  Laita täppä kohtaan Hae myös arkistosta.

  Esimerkkihaut lomakkeiden eri kohtiin

  Ohjeessa on kerrottu esimerkkihakuja, miten saat haettua eri sarakkeisiin opiskelijamäärät. Huomioi, että nämä ovat vain esimerkkejä. Katso tarkemmat ohjeet OPH:n kirjallisesta ohjeesta, mitä opiskelijoita otetaan mihinkin sarakkeeseen. Jos olette käyttäneet erinimisiä rahoitusmuotoja, vaihda ne hakujen rahoitus-kohtiin.

  Kaikki allaolevat haut tehdään Primuksen Opiskelijarekisterissä. Koska tiedot kerätään koulutusaloittain, otetaan jokaisen haun jälkeen jakauma Koulutusala-kentän mukaan. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Koulutusala-kenttää ja valitse Tee jakauma.

  Erityisopiskelijat: Kun olet ensin hakenut esim 2.1. kohdan opiskelijamäärän, jatka lopuksi hakua vielä esim. JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>””. Toimi samoin kohdassa 2.2. jokaisen haun jälkeen. Näin saat kerättyä erityisopiskelijoiden yhteismäärän.

  Lomake I, sivu 1

  Kohta 2.1 Ammatillinen peruskoulutus oppisopimukset 20.9.2017

  Haku kohta 2.1:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = "1 koko tutkinnon suorittaminen" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto = "1 Oppisopimus amm. peruskoulutus" JA Tutkinto->Tutkinto = "*perustutkinto"

  Jos Liite 1, kohdan 2.1. "alle 25-vuotiaat opiskelijat, tutkinnon osaa suorittavat" eivät tulleet mukaan hakuun, ne voi hakea seuraavalla haulla:

  Haku:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto = "*perustutkinto" JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = 2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen JA Ikä tarkastelupäivänä(20.9.2017)<=24 JA Aikaisempi koulutus -> Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  (Ylläolevat erotellaan vielä liitteeseen 1 koko ja osatutkinnon suorittajat koulutusaloittain.)

  Kohta 2.2. Ammatillinen lisäkoulutus oppisopimukset 20.9.2017

  Haku kohta 2.2.1:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = 1 koko tutkinnon suorittaminen JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto = "*Oppisopimus tutkintotav. lisäkoulutus*" JA Tutkinto->Tutkinto="*ammattitutkinto" JA Tutkinto->Tutkinto <>*erikoisammattitutkinto*

  Erikoisammattitutkintolaiset haetaan samalla tavalla, mutta muutetaan haun lopusta JA Tutkinto->Tutkinto="*erikoisammattitutkinto"

  Haku kohta 2.2.3.1:

  Tähän kohtaan pitää hakea opiskelijat kahdessa osassa:
  1) ammatillista perustutkinnon osaa tai osia suorittavien osalta ei oteta mukaan alle 25-vuotiaita, mutta
  2) ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaa tai osia suorittaviin heidät lasketaan mukaan.

  1): Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen" JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto JA Ikä tarkastelupäivänä(20.9.2017)>24
  2): Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen" JA Tutkinto->Tutkinto="*ammattitutkinto"

  Ota molempien hakujen jälkeen jakauma Koulutusala-kentän mukaan. Laske sen jälkeen vielä yhteen 1) ja 2) hakujen opiskelijamäärät.

  Haku kohta 2.2.3.2:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus = "Ei"

  Josta erityisopiskelijat yhteensä: joka sarakkeen haun jälkeen otetaan erikseen aina lopuksi erityisopiskelijat eli lisätään kunkin haun loppuun Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>"". Lopuksi lasketaan erityisopiskelijoiden määrät yhteen.

  Lomake I, sivu 2

  Vastaavat haut kuin ykkössivulla, mutta tutkinnon tilalle vaihdetaan eriteltävät tutkinnot, esim. JA Tutkinto->Tutkinto="*logistiikan perustutkinto*"

  Yrittäjät: Hakuihin lisätään JA Yrittäjän oppisopimuskoulutus=Kyllä
  Virkasuhteiset: Hakuihin lisätään JA Virkamiehen oppisopimuskoulutus=Kyllä
  Suomenkielisessä koulutuksessa: Hakuihin lisätään JA Opetuskieli->Nimi="suomi"
  Ruotsinkielisessä koulutuksessa: Hakuihin lisätään JA Opetuskieli->Nimi="ruotsi"

  Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa 20.9.2017: Kohdan 2.1. haun jälkeen otetaan jakauma kentästä Oppisopimuspaikka. Jakaumatulosteen rivilukumäärä kertoo eri työnantajien lukumäärän.

  Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa lisäkoulutuksessa 20.9.2017: Kohdan 2.2. haun jälkeen otetaan jakauma kentästä Oppisopimuspaikka. Jakaumatulosteen rivilukumäärä kertoo eri työnantajien lukumäärän.

  Lomakkeen I, Liite 1 on ohjeistettu omassa ohjeessaan.

  Lomake II

  Lomakkeella kysytään vain ammatillisessa lisäkoulutuksessa olevat Nao-opiskelijat. Haut noudattelevat lomakkeen I, kohdan 2.2 hakuja paitsi hakuihin lisätään JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto="Nuorten aikuisten*". Kunkin haun jälkeen ota jakauma Koulutusala-kentän mukaan.

  Esimerkki: Haku kohta 2.2.1

  Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto= "*Nuorten aikuisten*" JA Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa=1 koko tutkinnon suorittaminen JA Tutkinto->Tutkinto = "*ammattitutkinto" JA Tutkinto->Tutkinto <> "*erikoisammattitutkinto".