Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilman käyttö varhaiskasvatuksessa

  Wilmaan on saatavissa erillisellä sopimuksella varhaiskasvatukselle räätälöityjä ominaisuuksia, kuten vahva tunnistautuminen (suomi.fi), perhetiedot, varhaiskasvatushakemuksen teko ja käsittely, lasten sijoittaminen sekä sijoituspäätökset ja varhaiskasvatussopimuksen tekeminen. Jos etsit näihin liittyviä ohjeita, ne löytyvät täältä: Varhaiskasvatuksen ohjeet SaaS-asiakkaille

  Lisätietoa Wilman käytöstä varhaiskasvatuksessa: Wilma varhaiskasvatuksessa


  Esiopetuspaikat Primukseen

  Perusta kaikki esiopetuspaikat multiPrimukseen omina kouluinaan, myös päiväkodit, joissa esiopetusta järjestetään. Vaikka esiopetusta järjestettäisiin koulun yhteydessä, tehdään esioppilaita varten omat koulut, esim. Esimerkkilän alakoulu, Esimerkkilän alakoulun esiopetus, Esimerkkilän päiväkoti.

  Kun kaikki esiopetusta järjestävät yksiköt ovat omina kouluinaan, saa niille silloin omat toiminnallisuudet ja asettelut. Tällä toimintatavalla saadaan seuraavat edut:

  • Varhaiskasvatuksen oppilaat ja koulujen oppilaat saa tilastoissa erilleen
  • Huoltajille ei tule turhaan koulua koskevia tiedotteita
  • Huoltajat näkevät vain oman lapsensa yksikön työntekijät
  • Koulujen oppilaat eivät näy varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja toisin päin
  • Johtajat näkevät vain oman yksikkönsä lapset ja heidän poissaolot, tarvittavat tuen asiakirjat, tiedotteet ja kyselyt
  • Varhaiskasvatusta varten voidaan laittaa omat asetukset Wilmaan: mm. poissaolojen merkitseminen, tuen asiakirjat
  • Hallinnolle voidaan rajata selkeä käyttöoikeudet vain varhaiskasvatuksen lapsiin, opettajiin jne.

  Erilliset koulut, luokat ja opiskelijalaji

  Tee Koulun tiedot -rekisteriin jokaista esiopetusta järjestävää yksikköä kohden oma rekisterikortti (Mallilan alakoulun esiopetus, Mallilan päiväkoti, jne).

  Tee Luokat -rekisteriin esiopetusryhmiä varten luokat. Jos Mallilan alakoulun esiopetuksessa on esim. kaksi esiopetusryhmää, luo tämän esiopetuskoulun Luokat-rekisteriin nämä kaksi eri luokkaa. Täytä Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja-kenttään ryhmän vastaava opettaja/ohjaaja ja muut mahdolliset ohjaajat kenttiin Ohjaaja 1 ja Ohjaaja 2.

  Luo Primuksen Opiskelijalajit-rekisterissä uusi rekisterikortti esim. nimellä Esiopetus. Valitse tämä Opiskelijat-rekisterin kenttään Opiskelijalaji kaikille esiopetuksessa oleville.

  Asettelut

  Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa kannattaa käyttää samoja kenttäasetteluja kuin perusopetuksessa. Valitse Käyttäjätunnukset-rekisterissä oikeat asettelut kaikille esiopetuksen Primus-käyttäjille. Luomamme perusopetuksen asettelumallit sisältävät myös varhaiskasvatuksen tarvitsemat kentät, ks. Välilehdet ja kenttäasettelut Primuksessa.

  Asetteluihin kannattaa heti valita myös kopioituvat kentät aikanaan eteen tulevaa lasten alakouluun siirtoa varten. Tämä tehdään Primuksen Opiskelijarekisterin Kenttäeditorissa.

  Opettajat

  Lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ym. avustajat kirjataan
  opettajarekisteriin, jotta heidät saadaan valittua Luokat-rekisterin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja ja Ohjaaja-kenttiin. Tällöin myös poissaolojen syöttäminen vain omalle ryhmälleen onnistuu. Jos henkilö laitetaan henkilökuntarekisteriin, ei pystytä rajaamaan millään oikeutta syöttää poissaoloja vain omalle ryhmälle.

  Ryhmän kaikki opettajat voi syöttää myös "Muut ryhmänohjaajat" -kenttään. Kaikki "Ohjaaja"- ja "Muut ryhmänohjaajat" -kenttiin syötetyt opettajat näkyvät huoltajalle Wilman etusivulla, ja heille voi myös lähettää viestin - joko yhteisen tai erikseen. Tähän liittyy muutama poikkeus:

  • Jos Opettajarekisterissä on rastittu "Piilota Wilman luetteloista", näytetään opettajan nimi, mutta hänelle ei voi lähettää pikaviestiä.
  • Jos muu opettaja tai ohjaajat ovat toisesta koulusta kuin oppilas, eikä opettajalla ja oppilaalla ole mitään yhteistä koulua, pikaviestilinkkiä ei näytetä opettajan kohdalla. Pikaviestilinkki kuitenkin näkyy, jos oppilas on jossain opettajan arviointikirjassa.

  Opettaja on mahdollista lisätä ryhmänohjaajaksi yksittäisille oppilaille Opiskelijarekisterin "Muut ryhmänohjaajat" -kenttään. Kenttä toimii samalla tavoin ja antaa samat oikeudet kuin Luokat-rekisterin ohjaajakentät.

  Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä voi opettajilla olla tarve viestiä koulun opettajien kanssa sekä nähdä myös koulun tiedotteet. Tällaisessa tapauksessa opettajarekisteriin laitetaan Koulu-kenttään esiopetuskoulun lisäksi myös tämä toinen koulu. On otettava huomioon kuitenkin, että esiopetuksen opettaja näkee silloin opettajien lisäksi myös kaikki koulun oppilaat.

  Hallinto

  Hallintohenkilökunta syötetään Primuksen Henkilökuntarekisteriin. Heille valitaan Koulu-kenttään kaikki esiopetuksen/varhaiskasvatuksen yksiköt. Silloin hallintoon kuuluvat näkevät Wilmassa kaikki varhaiskasvatuksen piirissä olevat. Sen lisäksi hallinto voi lähettää viestejä eri yksiköihin kuuluville, ja samoin kaikista eri varhaiskasvatusyksiköistä voi lähettää viestejä hallinnolle.

  Varhaiskasvatuksen kouluyhteisö

  Primuksessa kannattaa tehdä Kouluyhteisö hallinnon käyttäjiä varten. Se helpottaa hallintoa näkemään kerralla kokonaisuuden ja kaikki varhaiskasvatukseen kuuluvat.

  Tee Kouluyhteisöt-rekisterissä uusi rekisterikortti, jonka nimeät esim. Esiopetus ja varhaiskasvatus. Sen jälkeen Koulun tiedot -rekisterissä valitse kaikille esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen rekisterikorteille Kouluyhteisö-kenttään tekemäsi Esiopetus ja varhaiskasvatus -tieto. Lopuksi Käyttäjätunnukset-rekisterissä valitse halutuille käyttäjätunnuksille (hallinnon käyttäjät) Kouluyhteisö-kenttään tämä yhteisö, ja Kotikoulu-kenttään jokin hänen kouluistaan. Kun hallinnon käyttäjä kirjautuu Primukseen, näkee hän yhdellä ja samalla tunnuksella kaikkien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköiden rekisterikortit. Näin hallinto saa tilastot kerralla koko kunnan tasolta.

  Pedagogiset asiakirjat

  Oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjoista on omat versiot esiopetukselle. Huomaa, että niitä varten on otettava Koulunkäynnin tuki -toiminto käyttöön ja luotava tarvittavat käyttäjäryhmät.

  Wilma-tunnukset

  Huoltajilla sama käyttäjätunnus voi olla käytössä koko lapsen kouluajan, esiopetuksesta kouluajan loppumiseen saakka. Huoltajien Wilma-tunnukset -kenttä kannattaakin laittaa kopioituvaksi kentäksi, jolloin jo olemassa oleva tunnus saadaan käyttöön koulussa.

  Koulusiirrot

  Esikouluun tulevat voi tuoda Primukseen kuten koulutulokkaat, ja jakaa eri esiopetusyksiköihin joko viraston toimesta tai kukin yksikkö itse. Kun esiopetusvuosi on ohi, voidaan lapset siirtää tulevaan kouluunsa Koulusiirrot-toiminnolla.

  Wilman toiminnot

  Wilman käyttöä varten kannattaa rastia ainakin seuraavat kentät esiopetusyksiköille Koulun tiedot -rekisteriin.

  • Oikeus käyttää Wilmaa
  • Henkilö - ja huonesivut käytössä
  • Opettajaliittymä käytössä
  • Huoltajaliittymä käytössä

  Lisäksi voi ottaa käyttöön seuraavat toiminnot. Suluissa linkki toiminnon tarkempaan ohjeeseen.

  Poissaolot

  Esiopetuksessa seurataan usein vain poissaolopäivien määrää, ei tuntimäärää. Tästä tavasta on erillinen ohje:

  Esiopetukseen ilmoittautuminen

  Huoltajille voi antaa mahdollisuuden ilmoittaa lapsen esiopetukseen Wilman kautta.

  Varhaiskasvatuksen termit

  Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat ottaa Wilmassa käyttöön paremmin soveltuvan termistön. Koulun tiedot -rekisterin "Koulumuodon termit Wilmassa" -kenttään valitaan päiväkodeille ja muille esiopetuksen järjestäjille "Varhaiskasvatus". Sen jälkeen Wilmassa puhutaan oppilaiden sijaan lapsista, ja luokkien sijaan ryhmistä jne.