Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hakutoiminto Wilman sivuilla

  Osassa Wilman sivuja on käytössä alla olevan kuvan kaltainen hakutoiminto. Hakutoiminto on käytössä sivuilla, jotka näyttävät tietoa Primuksen rekistereistä mutta joissa ei ole muita varsinaisia toimintoja. Tällaisia sivuja ovat mm. Kurinpitotoimet, Kurssit, Lausepankki, Kalusto ja Kirjasto. Nämä sivut näkyvät käyttäjällä Wilmassa, mikäli käyttäjän käyttäjäryhmälle on asetettu Käyttäjäryhmät-rekisterissä oikeus ko. rekistereiden näkemiseen. Huom. Hakutoiminto on automaattisesti käytössä kaikilla sivuilla, joilla se ylipäätään voi olla käytössä.

  Hakutoimintoa käyttämällä pystyy nopeasti hakemaan listasta tietoa haluamansa hakuehdon (esim. opiskelijan nimi) perusteella. Alla on ohjeistettu kaksi tapaa, joilla voi valita, mitä hakukenttiä ja tietoja Wilmassa sivuilla näkyy.

  Hakukenttien ja otsikoiden määrittäminen luettelojärjestyksellä

  Sivulla näkyvät hakukentät ja sarakeotsikot tulevat oletuksena Primuksesta kyseisen rekisterin oletusluettelojärjestyksestä. Viereisen kuvan esimerkissä näkyy Kurinpitotoimet-rekisterin oletusluettelojärjestys ja sen mukainen näkymä Wilmassa. Luettelojärjestyksen mukaisesti Wilmassa näkyy hakukentät ja sarakeotsikot Opiskelija, Määrätty suorituspäivä ja Toimenpiteen syy (rekisteristä). Voit luettelojärjestystä muokkaamalla valita, mitä tietoja Wilman sivuilla ja Primuksen rekisterilistassa näkyy.

  Hakemukset ja päätökset-, Näytöt-, Osaamisen tunnustaminen- ja Työssäoppiminen-sivuilla hakukentät eivät määräydy luettelojärjestyksen perusteella. Niillekin voi määrittää omat hakukentät lomakkeen avulla.

  Huom. Hakulomakkeen käyttö saattaa hidastaa tietojen hakemista Wilmassa.

  Hakukenttien ja otsikoiden määrittäminen lomakkeella

  Jos Wilmaan halutaan eri hakukentät ja sarakeotsikot kuin mitä oletuksena tai luettelojärjestyksen mukaan näytetään, voidaan tehdä lomake, jonka mukaan ko. kentät ja otsikot näytetään. Lomakkeita käyttämällä voidaan myös luoda erilaiset hakukenttä- ja otsikkonäkymät esim. henkilökunnalle ja opettajille, jos luodaan näiden käyttäjäryhmille omat lomakkeet.

  Esimerkiksi Kurinpitotoimet-sivulle tehtäisiin hakukenttä- ja sarakeotsikkonäkymä opettajille seuraavasti:

  • Avaa Lomake-editori.
  • Valitse Toiminnot / Uusi rekisterikortti.
  • Valitse lomakkeen tyypiksi "Hakukentät" ja klikkaa OK.
  • Kirjoita Lomakkeen nimi -kenttään haluamasi nimi, esim. "Kurinpitosivun hakukentät Wilmassa, opettajat".
  • Valitse Lomakkeen tietokanta -kenttään "Kurinpitotoimet".
  • Valitse Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään oikea käyttäjäryhmä, tässä tapauksessa opettajien käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmä täytyy valita lomakkeelle, jotta se näkyy Wilmassa.
  • Valitse Koulu-kenttään koulut, joissa haluat lomakkeen olevan käytössä.
  • Rasti Käytössä Wilman liittymissä -kohtaan käyttäjät, joilla haluat ko. lomakkeen näkyvän. Tässä esimerkissä rastittaisiin "Opettaja".
  • Rasti vielä Näkyy Wilmassa ja tallenna lomake.

  Aseta seuraavaksi lomakkeelle haluamasi kentät, joiden haluat Wilman sivulla näkyvän:

  • Klikkaa lomakkeen tyhjää aluetta hiiren 2. painikkeella ja valitse Lisää osio. Anna osiolle haluamasi nimi (tämä nimi näkyy Wilmassa hakukenttien yllä).
  • Klikkaa osiota hiiren 2. painikkeella ja valitse Lisää kenttä. Lisää tällä tavalla haluamasi kentät ja tallenna sen jälkeen lomake.
  • Nyt opettajalla näkyy Wilmassa Kurinpitotoimet-sivulla hakukentät ja sarakeotsikot lomakkeen mukaisesti. Vastaavalla tavalla voit tehdä lomakkeita muillekin käyttäjäryhmille. Jos lomake tehdään esim. vain opettajille, muilla käyttäjillä hakukentät ja sarakeotsikot näkyvät rekisterin oletusluettelojärjestyksen mukaisesti.

  Erilaiset hakukentät eri välilehdille

  Niillä sivuilla, joilla on välilehtiä (esim. Hakemukset ja päätökset ja Näytöt), voi laittaa erilaiset hakukentät eri välilehdille. Kun luot uuden hakulomakkeen ja laitat sen näkyviin Wilmaan, näkyy oletuksena kaikilla välilehdillä lomakkeen mukaiset hakukentät. Lomakkeen voi asettaa näkymään tietyillä välilehdillä seuraavasti:

  • Avaa Lomake-editorissa Kenttäeditori ja ota näkyviin tarpeen mukaan kentät Käytössä välilehdillä (hakemukset ja päätökset), Käytössä välilehdillä (näytöt), Käytössä välilehdillä (osaamisen tunnustaminen) ja Käytössä välilehdillä (työssäoppiminen).
  • Jos haluat käyttää vain yhtä hakulomaketta, jonka kentät näkyvät kaikilla välilehdillä, jätä Käytössä välilehdillä -kenttä hakulomakkeella tyhjäksi.
  • Jos olet luonut esim. Hakemukset ja päätökset -sivua varten lomakkeen, jonka hakukentät haluat näkyvän pelkästään Kaikki-välilehdellä, valitse Käytössä välilehdillä (hakemukset ja päätökset) -kenttään "Kaikki". Jos haluat samat hakukentät näkyviin jollekin muullekin välilehdelle, valitse sekin kenttään.
  • Jos haluat esim. Avoimet hakemukset -väilehdelle eri kentät, luo uusi hakukenttälomake, valitse siihen haluamasi kentät ja valitse vastaavasti Käytössä välilehdillä (hakemukset ja päätökset) -kenttään "Avoimet hakemukset".
  • Kaikilla muilla Hakemukset ja päätökset -sivun välilehdillä näkyisi tässä tapauksessa oletuskentät. Voit halutessasi luoda niitä vartenkin omat lomakkeet.
  • Luo tarpeen mukaan huoltajille ja opiskelijoille omat lomakkeet. Niissä voi vastaavasti valita, millä välilehdillä mikäkin lomake näkyy.

  Yksittäisten tietojen piilottaminen listasta

  Jos haluat estää jonkin tiedon näkymisen listassa, rasti kyseisen tiedon kortille Primuksessa kenttä Piilota Wilman luetteloista. Esimerkiksi jokin Kirjasto-sivulla näkyvä kirja piilotettaisiin avaamalla Primuksessa Kirjasto-rekisteri, valitsemalla korttilistasta kyseinen kirja ja rastimalla edellä mainittu kenttä.

  Avainsanat: hakukentät, hakukenttälomake, listat