Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vikarier, profilsida

  Se bild

  Med hjälp av en profilsida kan lärare och personal söka efter en lämplig vikarie genom att bläddra i uppgifterna om vikarierna.

  En profilsida är endast till för att presentera uppgifter och den kan inte användas för att ändra uppgifter. De personer som är ansvariga för vikarieregistret kan använda en ändringsblankett för att lägga till/ändra/radera vikarier i Primus vikarieregister.

  Profilsidan kan vara av olika versioner för olika användargrupper: lärare kan se en mer begränsad version, t.ex. endast namn, telefonnummer, e-postadress och undervisningssämnen, medan administrationen kan se noggrannare uppgifter.

  På StarSofts blankettmall finns de fält som syns på bilden nedan. Du kan lägga till och ta bort fält med hjälp av Primus blanketteditor. Tabellen om vikariens reservationer och arbetserfarenhet är i princip samma sak: den ena fylls i på förhand och den andra i efterhand. Det är bra om man inom kommunen kommer överens om ett gemensamt sätt att fylla i tabellerna: ska båda fyllas i, bara en av dem (vilken?) eller ingen av dem. Även memofältet om lärarens erfarenheter (för fri formulerad text) och tabellen över arbetserfarenhet består av samma sak.

  Ladda ner profilsidan i Primus

  Spara lom-filen på din egen dator. Öppna Primus blanketteditor och klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  • Blankettens databas: Vikarier
  • Blankettens namn: t.ex. "Vikariers profilsida"
  • Blankettens typ: Profilsida
  • Används i Wilmas anslutningar: de användargrupper som får se uppgifterna om vikarierna, t.ex. "Personal" och "Lärare".
  • Kryssa i Syns i Wilma

  Ge användargrupperna rätt att bläddra i uppgifterna om vikarierna

  I Wilma syns vikarieregistret endast för de användargrupper som har tillträde till registret.

  • I Primus register Användargrupper kryssar du i registret Vikarier och ev. Rätt att skriva ut sparade utskrifter för användargruppen som får se/printa ut registrets innehåll.
  • Fyll i samma användargrupp i fältet Användargrupp i Wilma för blanketten (i blanketteditorn) och för personerna (i personalregistret).

  Vikarielista i Wilma

  En länk till vikarieregistret syns på den vänstra kanten på Wilmas huvudsida. På listan syns de uppgifter som har valts som listans standardordning i vikarieregistret. Som standardordning lönar det sig alltså att spara t.ex. Efternamn & Förnamn & Mobiltelefon och ev. ett fält som innehåller uppgifter om vikariens undervisningsämnen.

  Vikarier i Primus

  Primus vikarieregister är en vikariebank, men personerna som finns i registret kan inte ha ett eget Wilma-användarnamn och de kan inte heller överföras till Kurre.

  • För personer som har längre vikariat gör man egna registerkort i lärarregistret och vikariekorten arkiveras. Vikarierna ska också läggas till i Kurre, antingen för hand eller genom en dataöverföring. I Kurre överförs den tidigare lärarens grupper till vikarien på fliken Grupper, medan man i Primus ändrar lärarfältet på bedömningslistorna.
  • För personer som har kortare vikariat kan man göra ett gemensamt Wilma-användarnamn så att de kan skriva in frånvaro för studeranden. Gör ett nytt registerkort i lärarregistret, ge det ett namn, t.ex. "vikarier" och skapa ett Wilma-användarnamn åt kortet. Användarnamnet ska endast ha skrivrätt av frånvaro. Alla vikarier i skolan använder sedan samma Wilma-användarnamn.

  Artikeln har updaterats 02.07.2012