Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandens PSP (bakgrundsuppgifter)

  Se bild

  Studerandena använder denna blankett för att ange bakgrundsuppgifter som behövs för den personliga studieplanen (PSP). Med hjälp av blanketten ifylls de uppgifter som man vill skriva ut på PSP-utskriften. Blanketten innehåller samma fält som PSP-utskriften.

  Studerandena fyller i uppgifter om t.ex. fritidsintressen, arbetserfarenhet, planer efter studierna osv. Alla fält på blanketten kan inte ifyllas av studeranden. Dylika fält är enbart i läsläge och innehåller färdigt information som hämtats från Primus.

  Om erkännanden av kunnande anhålls med en separat blankett via eIP-sidan.

  Blaketten till Primus

  Spara filen ovan på din dator. Starta Primus och öppna Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett. Du kan bearbeta blanketten så att den lämpar sig för just din läroanstalts behov genom att lägga till eller ta bort fält. Du kan också ange olika synlighetsvillkor för antingen enskilda fält eller hela blanketten.

  Om blanketten t.ex. får vara synlig endast för studerande inom läroplansbaserad utbildning, ska du på blankettens Villkor och kontrollregler-flik ange följande synlighetsvillkor: Prestationssätt=Läroplansbaserad.

  Blankettens inställningar

  • Blankettens databas: Studerande
  • Blankettens typ: Egna uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Studerande (vårdnadshavare)
  • Användargrupp i Wilma: Behöver inte nödvändigtvis ifyllas
  • Syns i Wilma kryssas i

  Studeranden ser blanketten i sin Wilma, under Blanketter. Det är inte nödvändigt att ange en användargrupp för blanketten, men om man vill använda olika blanketter för olika studerande, ska man ange användargruppen i fältet Användargrupp i Wilma i antingen Klass- eller Studeranderegistret. Samma användargrupp ska då också anges för den blankett som gruppen i fråga ska använda.

  Blankettens uppbyggnad

  Blanketten är stort sett likadan som den blankett som ifylls av läraren.

  I blankettens första del finns studerandens personuppgifter, där det är möjligt att komplettera adressuppgifterna. Den andra delen, som innehåller vårdnadshavarnas uppgifter, är synlig för minderåriga studerande.

  Den tredje delen innehåller uppgifter om studierna/den examen som ska avläggas. Informationen är i läsläge och i anvisningstexten instrueras studeranden att kontakta studiehandledaren eller grupphandledaren när kompetensområdet och examensbenämningen blir fastställda, såvida de inte är det i början av studierna.

  Följande del innehåller uppgifter om tidigare förvärvat kunnande, arbetserfarenhet, fritidsintressen osv. En del av uppgifterna är enbart i läsläge. Ni kan enligt eget övervägande kryssa ur "Förbjudet" under Att ändra uppgiften i Wilma för dessa fält eller blankettdelar. Då är det möjligt för studeranden att själv fylla i fälten.

  Blanketten i Wilma

  Blanketten är synlig i studerandens Wilma, under Blanketter, i antingen Wilmas huvudmeny eller under Mera. Studeranden kan fylla i blanketten i flera omgångar, och behöver alltså inte fylla i alla uppgifter på en gång.

  PSP:ns bilagor

  Det är möjligt att tillåta studeranden att lägga till bilagor till sin PSP, t.ex. olika betyg. Nere på blankettens Villkor och kontrollregler-flik finns sektionen Bilagor, där man definierar möjligheten att lägga till samt se bilagorna.

  Om studeranden t.ex. har skannat in arbetsintyg på sin dator, kan han lägga till dessa som bilagor till PSP:n via blanketten i Wilma. Se noggrannare instruktioner i anvisningen om bilagor.


  Artikeln har updaterats 30.08.2016