Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan, ryhmän ja opetustilan tuntimäärät


  Perustietoikkunan Tulosteet-valikosta löytyy Tuntimäärät-tuloste, jolla saa yhteenvedon opiskelijan, ryhmän (luokan) ja opetustilojen tuntimääristä. Yhteenvedosta käy ilmi tuntimäärät jaksoittain ja koko vuoden osalta, jaoteltuna pakollisiin, valinnaisiin ym. opintoihin.

  Tuntimäärätulosteille voi valita monenlaisia asetuksia tarpeen mukaan. Rastita ikkunan vasemmassa reunassa ne resurssit, jotka haluat tulosteelle tai valitse alareunasta "Kaikki". Valitse Tulostettavat tiedot ja niiden alapuolelta, mitä yhteenvetoja haluat tulosteelle. Lisäasetukset-välilehdellä voit valita, otetaanko mukaan muista tiedostoista tulevat tunnit ja tulostetaanko vain työmäärissä huomioitavat. Jaksovalinnat-välilehdellä valitaan, tulostetaanko tietyltä jaksolta vai tietyltä aikaväliltä.

  Ryhmän tuntimäärät

  Tuloste avataan perustietoikkunan Luokat-välilehdeltä, yläpalkin Tulosteet-valikosta. Valitse tulostusruudun vasemmasta laidasta ne ryhmät, joiden tuntimäärät haluat nähdä, ja ruudun oikeasta laidasta jakso tai jaksot, joiden tunnit haluat mukaan tilastoon.

  Klikkaa sitten tulostusruudun alalaidasta Esikatselu. Tilasto avautuu ruudulle. Tulosteen ylälaidassa on yksilöity opintokohtaiset tuntimäärät, ja alalaidassa on yhteenveto suunnitelluista ja toteutuneista tunneista, sekä erittely kurssityypeittäin.

  Opiskelijan tuntimäärät

  Opiskelijakohtainen tuloste otetaan samoin kuin ryhmäkohtainen, mutta perustietoikkunan Opiskelijat-välilehdeltä. Opiskelijakohtaisessa tilastossa ei kuitenkaan näy suunniteltuja ja toteutuneita tunteja, sillä suunnitelmat tehdään yleensä ryhmätasolla.

  Opetustilan tuntimäärät

  Opetustilan tuloste otetaan samoin kuin ryhmäkohtainen, mutta perustietoikkunan Opetustilat-välilehdeltä.

  Kaikissa "Tuntimäärät"-tulosteissa voi valita Tulosta vain työmäärissä huomioitavat. Kurre tutkii ryhmälle lisätyltä sijoitustyypiltä, onko Huomioi työmäärissä rastittu ja huomioi silloin vain työmääriin vaikuttavat.

  Tilastot html- tai pdf-muodossa

  Tuntimäärätilastot voi tallentaa htlm- tai pdf-muodossa, jolloin ne voi esim. lähettää sähköpostilla oppilaitoksen hallinnolle. Tulostusruudun alalaidasta valitaan tällöin Tiedostoon-välilehti, ja sieltä jompi kumpi tallennusvaihtoehto.

  Avainsanat: tuntimäärät

  Päivitetty 8.4.2016