Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - ajankohtaista 2018

  Vuoden 2018 aikana tulevat muutokset Koski-siirtoihin on koottu tähän ohjeeseen versiosta PW 4.55.7 lähtien.

  28.11.2018 Yleiset muutokset

  • Kaikki pedagogisten asiakirjojen tiedot, jotka ovat jo aiemmin siirtyneet Koskeen, siirtyvät nyt myös arkistoiduilta pedagogisilta asiakirjoilta. Ammatillisilla oppilaitoksilla myös alla mainitut vammaisuustiedot siirtyvät niiltä.

  28.11.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Koskeen siirtyy nyt myös lisätiedot "vaikeasti vammainen" ja "vammainen ja avustaja". Siirrossa huomioidaan ne opiskelijan pedagogiset asiakirjat, jotka löytyvät opiskelijarekisterin monirivisestä linkkikentästä Vaativan erityisen tuen suunnitelmat. Pedagogisella asiakirjalla, jonka Asiakirjalajina on "Vaativan erityisen tuen suunnitelma", pitää olla täytettynä Vaativan erityisen tuen lisäluokitus -kenttään jompikumpi ylläolevista vaihtoehdoista (Vaikeasti vammainen tai vammainen ja avustaja) sekä Tuen alkamispäivä.

  15.11.2018 Yleiset muutokset

  • Korjattu tilanne, jossa Koski-siirrossa tuli virheilmoitus: "Toinen käyttäjä on päivittänyt saman opiskeluoikeuden tietoja samanaikaisesti." Ongelma johtui siitä, että Primuksen versiolla 4.57 Koskeen siirretyillä opiskelijoilla saattoi kortille olla tallennettuna väärä opiskeluoikeuden tunniste ja tämä esti uudet siirrot Koskeen. Jatkossa opiskeluoikeuden tunniste haetaan uudelleen Koskesta seuraavan siirron yhteydessä ja korjataan automaattisesti Primukseen oikeaksi.

  1.11.2018 Yleiset muutokset

  • Automaattisessa Koski-siirrossa on nyt aina huomioituna OPH:n viimeisimmät ainekoodimuutokset. Aiemmin automaattisiirrossa saattoi tulla siirtovirheitä vanhentuneiden koodien vuoksi. Manuaalisessa Koski-siirrossa kyseistä ongelmaa ei ole ollut.
  • Automaattisen Koski-siirron virhelistassa saattoi aiemmin näkyä opiskelija, jonka korttinumero on 1, vaikka kyseistä opiskelijaa ei olisi yritettykään siirtää Koskeen. Nyt tällainen opiskelija näkyy virhelistassa vain silloin kuin pitääkin, eli jos opiskelijaa on yritetty siirtää, mutta siirto on epäonnistunut.

  18.10.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Kaikki Kosken sallimat rahoitusmuodot koodeilla 1-10 siirtyvät nyt Koskeen. Aiemmin rahoituskoodit 9 ja 10 eivät siirtyneet. Poikkeuksena rahoitusmuodon koodia 5 (Nosteohjelma-koulutus) ei sallita, koska sitä ei löydy Kosken koodistosta.
  • Työssäoppimisjaksot-osioon siirretään vain sellaiset työssäoppimiset, joiden Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi -kenttä on joko tyhjä tai siinä on vaihtoehto "Muu".
  • Jos Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi -kentässä on "Koulutussopimus", ei vaadita enää laajuutta Koski-siirrossa.
  • Opiskelijatyöpäivien laskenta/tuntimäärätaulukko: Osa-aikaisuusprosentiksi siirretään nyt myös nolla (0). Jos opiskelija opiskelee kokopäiväisesti, osa-aikaisuusprosetti on 100 ja se pitää kirjata taulukkoon. Jos Osa-aikaisuusprosentti-kenttä on Primuksessa tyhjä, se tulkitaan nollaksi.
  • Nyt siirtyy Koskeen myös uudet vaihtoehdot Näytöt-rekisterin kentistä Tutkinnon osan arvosanasta päätti ja Arviointikeskusteluun osallistujat.

  4.10.2018 Yleiset muutokset

  • Korjattu Primuksen clientissa näkyvän virheilmoituksen päivittyminen Kosken automaattisiirrossa. Koski-siirron virhejonoon jääneet (testi)opiskelijat poistuvat virhejonosta, kun heidän opiskelijalajiksi vaihdetaan opiskelijalaji, jota ei huomioida Koski-siirrossa. Opiskelija poistuu virhejonosta muutaman minuutin kuluttua automaattisesti.
  • Aiemmin tällaiset piti poistaa tukiyhteyden avulla virhejonosta ja käynnistää Primuksen server uudelleen.

  20.9.2018 Yleiset muutokset

  • Koski-siirtoon on tehty pieniä parannuksia siirron nopeuteen.

  20.9.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Nyt siirtyy myös uusien tutkinnon perusteiden mukaiset yhteiset tutkinnon osat, joiden koodit ovat 4000-alkuiset, jos opiskelijan Suoritustapa-kentässä on "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)".

  8.8.2018 Yleiset muutokset

  • Automaattisiirto Koskeen on nyt mahdollista. Katso lisää ohjeesta KOSKI - Siirto tuotantoon.
  • Kun automaattisiirto tulee mahdolliseksi, Primuksen pääikkunan alaosassa näkyy jatkossa Koskesta palautuneet virheilmoitukset. Primus-käyttäjällä tulee olla oikeus avata opiskelijarekisteri, jotta pääsee korjaamaan kyseiset virheet.

  8.8.2018 Peruskoulua koskevat muutokset

  • Koulukuljetuksen alku- ja loppupäivä siirtyvät nyt Koskeen. Tiedot haetaan opiskelijarekisterin kentistä Kuljetuksen alkupäivä ja Kuljetuksen päättymispäivä.
  • Jos oppilaalle on rastittu kenttä Vuosiluokkiin sitomaton opetus, ei hänelle siirretä Koskeen vuosiluokan vahvistusta koskaan.
  • Jos oppilaalle on täytetty Eropäivä ja se on sama tai myöhäisempi kuin lukuvuoden päättymispäivä, siirretään hänelle Koskeen vuosiluokan vahvistus. Tämä koskee lähinnä oppilaita, jotka vaihtavat koulua lukuvuoden vaihtuessa. Jos eropäivä on ennen lukuvuoden päättymistä, ei vuosiluokan vahvistusta siirretä Koskeen, vaan se jää kesken-tilaan.

  27.6.2018 Yleiset muutokset

  • Jatkossa lähetetään Koskeen aina Opiskeluoikeuden tunniste (KOSKI), jos se on palautunut Koskesta opiskelijan rekisterikortille. Jos kenttä on tyhjä, siirretään opiskelijan korttinumero.
  • Koskeen siirtyy eronneelle oppilaalle jatkossa myös eron syy. Täytä opiskelijarekisterin kenttään Eron syy (rekisteristä) oikea eron syy ja Eropäivä. Jos eron syytä ei ole täytetty, siirtyy oletuksena tilaksi "Eronnut". (Vinkki: Muuta kentän näkymäksi Opiskeluoikeuden tila (KOSKI)).
  • Eron syyt -rekisterissä Opiskeluoikeuden tila (KOSKI) -kentän vaihtoehdot ovat: Eronnut, Katsotaan eronneeksi, Mitätöity, Peruutettu. Kosken koodisto eron syille löytyy täältä.
  • Poikkeus: Jos on käytetty opiskelijatyöpäivälaskennan taulukkoa (ammatilliset), niin eron syy katsotaan taulukon monirivisestä kentästä Opiskeluoikeuden tilat.

  27.6.2018 Peruskoulua koskevat muutokset

  • Muiden arvosanojen aiheet ja niiden arvioinnit sekä sanallinen arviointi siirretään nyt viimeisimmästä arvioidusta kurssista. Kurssisuorituksen arvosana-kentässä pitää olla arviointi, jonka Koski-arvosana on "S".
  • Poikkeuksena on käyttäytyminen, jonka alle siirtyy muiden arvosanojen aiheiden arvioinnit ja sanallinen arviointi, vaikka kurssisuoritus olisi arvioitu numeerisesti.

  27.6.2018 Aikuisten perusopetusta koskevat muutokset

  • Jos opiskelijarekisterin kentässä Opiskelijan tavoite koulutuksessa on tieto "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen", niin siirretään opiskelija aineopiskelijana ja kaikki oppiaineet yksittäisinä oppiaineina.
  • Suoritettujen opintojen laajuus siirretään jatkossa kurssien laajuuksista eikä katsota enää aineen laajuutta. Aikaisemmin hylätyt arvioinnit saattoivat aiheuttaa Kosken puolelta laajuudesta virheilmoituksen, että aineen laajuus ei vastaa kurssien laajuutta.

  13.6.2018 Peruskoulua koskevat muutokset

  • Opiskelijarekisterissä on uusi Vuosiluokan vahvistukset -taulukko, johon kirjataan jatkossa vuosiluokan vahvistukset Koskea varten: ota esille kentät Vahvistuksen vuosiluokka, Vahvistuksen pvm. Jos taulukkoon on täytetty vuosiluokalle vahvistuspvm, niin ei tutkita enää suorituksista, onko ne valmiita vai ei. Vahvistuspäivämääräksi siirtyy taulukon päivämäärä kyseisen vuosiluokan riviltä.
  • Jos taulukossa ei ole vahvistusta, etsitään sitä kuten aiemminkin opiskelijan suorituksista ja Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi päättyy -kentästä. Opsista täytyy silloin poistaa turhat valinnat ja kaikki kyseisen luokka-asteen suoritukset tulee olla arvioitu.

  13.6.2018 Aikuisten perusopetusta koskeva muutos

  • Jatkossa opintojen laajuudet siirtyvät Koskeen kursseina eikä enää vuosiviikkotunteina. Laajuus kirjataan Kurssit-rekisterin Opintoviikkoja-kenttään.

  8.6.2018 Perusopetusta koskevat muutokset

  • Perusopetuksen käytösarvosanan siirtymisen ongelma on korjattu. Nyt Koskeen siirtyy ajallisesti viimeksi arvioidun käyttäytymisen kurssin arvosana. Aiemmin Koskeen siirtyi virheellisesti syksyn arvosana. Enää ei myöskään tarvitse täyttää Älä huomioi Koski-siirrossa -kenttää käytökselle.
  • Korjattu toiminta-alueittain opiskelevien suoritusten siirtoa, sillä aiemmin osasuoritukset eivät siirtyneet Koskeen oikein. Nyt heidän kohdallaan siirretään vuosiluokan osasuoritukset kaikilla luokka-asteilla. Jos 9. luokkalainen ei jää luokalle, hänen osasuorituksensa siirretään perusopetuksen päättöarviointiin.

  28.5.2018 Perusopetusta koskevat muutokset

  • Toiminta-alueopetuksen 9. vuosiluokan suoritukseen ei tule osasuorituksia, jos oppilas pääsee luokaltaan. Koskeen siirtyy silloin vain oppimäärän suoritus.

  28.5.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • Lukion muut suoritukset siirtyvät nyt Koskeen. Aiemmin ne eivät siirtyneet, vaikka arvosana oli annettu. Tarkoittaa lukiodiplomeita, teemaopintoja, taiteiden välisiä opintoja, oman äidinkielen opintoja ja muut suoritukset -tyyppisiä opintoja (LD, TO, TVO, OA, MS -koodiarvoilla olevia opintoja).

  28.5.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Korjattu näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkintosuorituksien siirtymistä Koskeen, kun opiskelijan tavoitteena on tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Aiemmin valmistavan koulutuksen välilehteä ei näkynyt ollenkaan. Nyt näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suoritukset ja tutkintotilaisuudet menevät omille välilehdilleen Koskessa.

  24.5.2018 Peruskoulua koskevat muutokset

  • Aiemmin Koskeen on mennyt tieto "jää luokalle", jos kentässä Luokaltasiirto on vaihtoehto "Jätetään" tai "Ehdollinen jättäminen". Muutettu siten, että vain vaihtoehto "Jätetään" huomioidaan tuon tiedon siirtämisessä.
  • 9-luokkalaisten Koski-siirtoa on muutettu siten, että jos oppilas jää luokalle, niin vuosiluokkasuorituksen vahvistusta ei lähetetä Koskeen.
  • 9-luokkaisten päättötodistuksen vahvistuspäiväksi siirtyy nyt opiskelijarekisterin Valmistumispäivä-kentän tieto. Ei enää verrata tuota päiväystä Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi päättyy -kentän tietoon.

  17.4.2018 Yleiset muutokset

  • Korjattu tilanne, jossa Koski-siirto herjasi virheellisesti kutsumanimestä, jos kutsumanimi ei täsmännyt etunimeen ja etunimiä oli vain yksi. Jatkossa siirretään aina ensimmäinen etunimi kutsumanimenä riippumatta siitä, onko etunimiä yksi tai useampi, jos Primuksen Kutsumanimi-kentässä on joku muu kuin yksi etunimistä.

  17.4.2018 Aikuisten perusopetusta koskevat muutokset

  • Jos opiskeluoikeuteen ei tule yhtään suoritustietoa, niin Primus ei anna enää "pakollinen tieto puuttuu" -virheilmoitusta vaan ilmoittaa, että "Suoritukset puuttuvat". Tilanne ilmenee aikuisten perusopetuksen opiskelijan siirrossa, jos opiskelijalla ei ole vielä yhtään kurssisuoritusta eli ei tiedetä, onko kyse alku- vai päättövaiheen suorituksesta. Tällöin opiskelija ei siirry ollenkaan Koskeen.

  17.4.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • Jos opiskeluoikeuteen ei tule yhtään suoritustietoa, niin Primus ei anna enää "pakollinen tieto puuttuu" -virheilmoitusta, vaan ilmoittaa, että "Suoritukset puuttuvat". Tälläinen tilanne voi tulla esim. lukion aineopiskelijan siirrossa, jos opiskelijalla ei ole vielä yhtään kurssisuoritusta eli ei tiedetä mitä aineita hänelle pitäisi siirtää.
  • IB-tutkinnoissa pitää olla suoritus joko Pre-IB tai IB-tutkinnon kurssissa ennen kuin tiedetään, mitä pitää siirtää Koskeen (eli ainetasolla Kurssit-rekisterissä tulee täyttää kenttä IB-opinnon vaihe).
  • Opiskelija ei siirry Koskeen, jos yhtään suoritusta ei löydy.

  17.4.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Ammatillisen koulutuksen lisätietoihin haetaan nyt tuen vaiheet opiskelijarekisterin linkkikentistä Erityisen tuen suunnitelmat ja Vaativan erityisen tuen suunnitelmat.
  • Korjattu suoritusten vahvistuksen siirtymistä Koskeen:
   • Ammatillisten suoritusten vahvistuksiin haetaan nyt vahvistajaa todistustaulukosta myös entisillä ops-perusteisilla opiskelijoilla. Aiemmin tämä toimi vain näyttötutkintoperusteisilla.
   • Näyttötutkintoperusteisen tutkinnon suoritukseen siirretään vahvistajaksi tutkintotoimikunta, jos opiskelijarekisterin kenttä Tutkintotavoitteinen koulutus on rastittu, riippumatta siitä, onko samalla opiskelijalla suoritettuna myös näyttötutkintoon valmistava koulutus vai ei. Tieto haetaan opiskelijarekisterin kentän Tutkintotoimikunta kautta.

  29.3.2018 Yleiset muutokset

  • Koski-tiedonsiirrossa Primus näyttää nyt yhteenvetotulosteen siirtyvistä tiedoista, kun KOSKI-tiedonsiirtoikkunassa on valittu Siirrä tuotantoympäristöön tai Siirrä testiympäristöön. Yhteenvetotulosteella on eriteltynä eri opiskeluoikeudet ja muut siirtyvät tiedot. Jos aineistossa löytyy virheitä, avautuu virhelistaus yhteenvetotulosteen jälkeen.

  13.3.2018 Yleiset muutokset

  • Primuksen Koski-tiedonsiirtoikkunaa on yksinkertaistettu siten, että enää ei voi valita erikseen "Tarkista koodistot" tai "Tulosta vain virhelistaus". Ikkunassa valitaan ainoastaan, tehdäänkö tiedonsiirto Kosken tuotanto- vai testiympäristöön. Jos prserver.ini-tiedostossa on määritys Testmode=1, siirto tuotantoympäristöön ei ole valittavissa. Virhelistaus näytetään automaattisesti, jos virheitä löytyy.
  • Ei huomioida enää Koulun tiedot -rekisterin Arvioinnit alkavat ja Arvioinnit päättyvät -kenttiä siirrossa, vaan suoritukset siirretään, jos aineessa on arvosana.
  • Koskeen ei enää siirretä valintoja eikä myöskään suorituksia, joiden arvosana ei ole Koski-koodiston mukainen.
  • Kurssien pakollisuuksia ei enää tarkastella suorituksen vahvistuksen viennissä Koskeen (ennen vaadittiin kaikki pakolliset kurssit suoritetuiksi). Nykyään vahvistus viedään suoritukseen opiskelijarekisterin päivämääräkenttien perusteella (Valmistumispäivä, Eropäivä ym.). Ammatillisessa koulutuksessa tulee vahvistus myös tutkinnon osille (osasuoritukseen), jolloin Koski-arvosana-kentässä tulee olla Koski-koodiston mukainen arvosana.

  13.3.2018 Perusopetusta koskevat muutokset

  • O-arvosana hyväksytään nyt myös perusopetuksen aineiden siirrossa.

  13.3.2018 Aikuisten perusopetusta koskevat muutokset

  • Tutkitaan kurssien koodistoja opetussuunnitelmasta. Jos suurin osa kursseista kuuluu tiettyyn koodistoon, käytetään sitä oletuksena.

  13.3.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • Huomioidaan opiskelijarekisterin Kouluuntulopäivä ensisijaisena opiskeluoikeuden aloituspäivänä, toissijaisena Aloituspäivä.

  02.03.2018

  • Vanhalla tavalla kirjatut oppisopimukset eivät tällä hetkellä siirry Koskeen. Ongelmaa selvitetään.

  26.2.2018 Yleiset muutokset

  • Muutettu suorituspäivämäärän ja suorituksen alkamispäivän siirtoa siten, että virheilmoitusta päivämäärien ristiriitaisuudesta ei pitäisi enää tulla.

  26.2.2018 Esiopetusta koskevat muutokset

  • Esiopetuksen pidennetty oppivelvollisuus siirretään ensijaisesti Hakemukset ja päätökset -rekisteristä. Etsitään, löytyykö oppilaalle päätöstä, jolla on rastittu kenttä Pidennetty oppivelvollisuus. Toissijaisesti tieto siirretään opiskelijarekisteristä, jos oppilaalle on rastittu kenttä Pidennetty oppivelvollisuus.

  26.2.2018 Perusopetusta koskevat muutokset

  • Toiminta-alueittain opiskelevien arviointitiedot katsotaan nyt ensisijaisesti opiskelijan opetussuunnitelmasta. Kurssit-rekisterissä täytetään tätä varten aineille kenttä Toiminta-alue. Toissijaisesti arvioinnit siirretään opiskelijarekisterin memokentistä, kuten aiemminkin.
  • Peruskoulun valtakunnalliselle aineelle otetaan Kuvaus mukaan, mikäli kenttä on täytetty. (Aiemmin ei otettu.)
  • Käyttäytymisen aine ja kurssit eivät mene "Perusopetuksen vuosiluokan osasuorituksien" mukana enää, koska käyttäytyminen siirtyy erikseen. Käyttäytymisen aineellekin pitää Kurssit-rekisterissä täyttää rastikenttä Käyttäytyminen. Käyttäytymisen kursseille laitettu rasti ei riitä. Lisäksi käyttäytymisen aineelle pitää tässä vaiheessa rastia vielä Älä huomioi Koski-siirrossa. Tieto ei vielä tällä hetkellä näy Koskessa, mutta Primuksessa opiskelijan rekisterikortin Viimeisin KOSKI-data -kentässä näkyy, että tieto siirtyy.
  • Luokalle jääneen oppilaan "Perusopetuksen vuosiluokan suoritukset" vahvistetaan.
  • Peruskoulun oppiaineen koulutusmoduuleille siirtyy nyt tieto perusteen diaarinumerosta.

  26.2.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • IB-lukiolaisten siirto Koskeen on nyt mahdollista. Katso lisää omasta ohjeesta.
  • Jatkossa ei siirretä lukion kursseja, joissa on valinta. Aiemmin siirrettiin nekin kurssit ja siitä tuli virhetilanne.
  • Lukioon valmistavan koulutuksen suoritukseen siirtyy oppimäärä-tieto (oppilaan Koulutustyyppi-kentän perusteella).

  26.2.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Jos kutsumanimi ei ole yksi etunimistä, niin siirretään kutsumanimenä ensimmäinen etunimi (tarkistettu OPH:sta).
  • Myös Kurssityypit-rekisterissä on nyt kenttä Rahoituksen piirissä. Jos osaamisen tunnustaminen on tehty vain suorituksen kurssityyppiä vaihtamalla ja kurssityyppi huomioidaan "hyväksilukuna", niin siirretään tunnustamisen rahoitustieto kurssityypiltä.
  • Muutettu näyttöperusteisten opiskelijoiden näyttöjen (tutkintosuoritusten) siirtämistä Koskeen. Jos samalla opiskelijan rekisterikortilla on näyttötutkintoon valmistava koulutus ja tutkintotavoitteinen koulutus, niin valmistavan koulutuksen kursseja ei yritetä enää siirtää näyttöihin liittyviksi tutkinnon osiksi.
  • Parannettu näyttökurssin hakua opetussuunnitelmaperusteisilta tutkinnon suorittajilta. Etsitään jatkossa pelkästään tutkinnon osia, joilla Kurssityypin taso on "Tutkinnon osa" ja näistä vertaillaan ensisijaisesti tutkinnon osan koodia ja toissijaisena tutkinnon osan nimeä. (Jos kummastakaan ei löydy yksilöivää tietoa eli opsissa on esim. useampi tutkinnon osa samalla nimellä, niin näytöt eivät siirry.)
  • Näytön arviointikohteita tai niiden arviointeja ei siirretä enää missään tilanteessa.
  • Katso lisätietoja näyttöjen siirtämisen ohjeesta.

  15.2.2018 Perusopetuksen muutokset

  • Perusopetuksen erityisen tuen päätös haetaan jatkossa vain Hakemukset ja päätökset -rekisteristä (ei enää pedagogisista asiakirjoista).
  • Perusopetuksen tehostetun tuen aikajakso haetaan vain pedagogisista asiakirjoista (ei enää Hakemukset ja päätökset -rekisteristä).
  • Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin on lisätty Luonnos-rastikenttä, joka ohittaa asiakirjat tuosta hausta. Asiakirjalle rastitaan "Luonnos", jos tieto ei vielä saa mennä Koskeen.
  • 9-luokan suoritukselle ("Perusopetuksen vuosiluokan suoritus") ei tule jatkossa mukaan arviointeja, mikäli oppilas on päässyt luokalta (eli Luokaltasiirto-kentässä joko "Siirretään" tai "Jatkaa opintoja" -vaihtoehto). 9-luokan arvioinnit tulevat tällöin sen sijaan perusopetuksen oppimäärään suoritukseen (päättötodistukseen) mukaan.
  • Korjattu tilannetta, jossa perusopetuksen vuosiluokan suoritukseen saattoi siirtyä vahvistus sellaisessa tilanteessa, vaikka vuosiluokan kurssille oli merkitty Koskeen siirtymätön arvosana. (Koski antoi virheen tästä, että vahvistetusta suorituksesta löytyy arvioimaton osasuoritus). Kuitenkin tilanteessa saattaa ilmetä vielä ongelmia.
  • Korjattu virhe, jonka vuoksi perusopetukseen valmistavan koulutuksen suoritukset eivät siirtyneet Koskeen.
  • Korjattu virhe, jonka vuoksi aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen äidinkielen siirto ei onnistunut.

  15.2.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • Korjattu vastaava tilanne kuin yllämainittu perusopetuksen virhe: jos aineen alla oli kahdessa kurssissa arvosana ja näistä toisella ei ollut täytetty Koski-arvosanaa, meni vahvistus väärin sellaisessa tilanteessa, jossa aineelle nousi Koski-arvosana. Tällöin koko aine saattoi mennä vahvistettuna, vaikka toisesta kurssista tavallaan "puuttui" arvosana (=tyhjä Koski-arvosana-kenttä). (Koski antoin virheen tästä samoin kuin perusopetuksen tapauksessa).
  • Lukion kurssityypiksi sallitaan nyt kaikki yhdistelmät sekä valtakunnallisille että paikallisille kursseille. Aiemmin sallittiin esimerkiksi paikallisille kursseille vain syventävä tai soveltava -vaihtoehto.

  15.2.2018 Ammatillisia koskevat muutokset

  • Ammatillisen koulutuksen majoitustiedot siirtyvät nyt ensisijaisesti Hakemukset ja päätökset -rekisteristä ja toissijaisesti opiskelijarekisteristä.
  • Osaamisen hankkimistavat siirretään vain, jos Suoritustapa-kentässä on "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)" -vaihtoehto.
  • Tutkinnot-rekisteristä ei enää tutkita OPH:n määräys/Dnro 2/3/4 kenttiä, vaan diaarinumero siirretään vain kentästä OPH:n määräys/Dnro.

  5.2.2018 Yleiset muutokset

  • Nyt on mahdollista siirtää myös aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden tiedot Koskeen. Katso lisää tästä ohjeesta.
  • Peruskoulun vieraan ja kotimaisen kielen koodi siirtyy nyt aina isoilla kirjaimilla. Aiemmin tämä aiheutti virheitä siirrossa.
  • Siirrä tuotantoympäristöön -rastikohta on piilotettu opiskelijarekisterin KOSKI-tiedonsiirtoikkunassa silloin, kun prserver.ini-tiedostossa on asetus TestMode=1.
  • Siirretään Koskeen vain sellaiset arvosanat, joille on täytetty Arvosanamääritykset-rekisterissä KOSKI-arvosana-kenttä.
  • Jatkossa siirtyy myös sanallinen arviointi ja muiden arvosanojen aiheiden arviointi Koskeen. Suorituksella tulee olla sellainen arvosana, jolle on määritetty KOSKI-arvosana-kenttään KOSKI-koodiston mukainen arvosana. Esim. alakouluissa, jos on käytetty suorituksella arvosanaa "A", pitää sen KOSKI-arvosana olla "S". Muiden arvosanojan arvioinneilla ei tarvita KOSKI-arvosanaa, vaan ne siirtyvät sellaisenaan.
  • Osaamisen tunnustaminen -rekisterissä on uusi rastikenttä Rahoituksen piirissä, jonka kautta siirtyy tieto Koskeen tunnustamisen mukana, että tunnustaminen on ollut rahoituksen piirissä. Koskee lähinnä kaksoistutkintolaisia (lukiot ja ammatilliset).

  5.2.2018 Perusopetusta koskevat muutokset

  • Perusopetuksessa uudet kentät opiskelijarekisterissä: Koulukotijakso alkaa ja Koulukotijakso päättyy -taulukko.

  5.2.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • Lukion oppiaineen oppimäärän suoritus (kun opiskelijan tavoite koulutuksessa = 2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen) saattoi mennä ennen aikojaan vahvistetuksi, kun sen alta tutkittiin suorituksista vain arvioituja kursseja. Muutettu siten, että Primus tutkii myös arvioimattomat kurssit ja katsoo, onko niiden kurssityyppille rastittu "pakollinen". Aine on vahvistettu vasta, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu.
  • Lukiokoulutuksessa uudet kentät: Erityisen koulutustehtävän jakso alkaa, Erityisen koulutustehtävän jakso päättyy ja Erityisen koulutustehtävän tyyppi -taulukko.

  5.2.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Jos työssäoppiminen on hylätty, sitä ei enää siirretä Koskeen jatkossa. Työssäoppimisen arviointi -kentässä on silloin vaihtoehto "Hylätty".
  • Tieto rahoituksesta siirretään vain niille opiskelujaksoille, joilla opiskelija on ollut läsnä.
  • Oppisopimusten työnantaja-tieto siirretään Työpaikalla järjestettävä koulutus (Työssäoppiminen) -rekisterin Työssäoppimispaikka-kentästä. Jos se on tyhjä, tutkitaan opiskelijarekisterin Oppisopimuspaikka-kenttää, kuten aiemminkin.
  • Korjattu tilanne, jossa näytön arviointikohteen arviointi ei tukenut vielä 1-5 asteikkoa.
  • Näytöt-rekisterissä on nyt uudet kentät Näytön arvioija 2, joka viittaa Opettajat-rekisteriin sekä Muu koulutuksen järjestäjän edustaja, joka viittaa Henkilökunta-rekisteriin. Nyt myös näistä siirtyy tieto Koskeen näytön arvioinnista päättäneet -kohtaan.
  • Ammatillisessa koulutuksessa täytetään Koulutusvienti-rastikenttä opiskelijarekisterissä, jos myydään koulutusta ulkomaille. Ulkomaiselle opiskelijalle tehdään rekisterikortti ja rastitaan ko. kenttä.

  Päivitetty 18.10.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI