Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Felmeddelanden och frågor (FAQ)

  På den här sidan listar vi ofta frågat och felmeddelanden om KOSKI-dataöverföringen

  Tips! Känner du till vårt nya kundforum Communityn? På diskussionsforumen kan du hitta svar och dessutom vara till hjälp för andra.

  Olika KOSKI-problem behandlas också i Utbildningsstyrelsens sida Ofta frågat om KOSKI.

  FelmeddelandeKorrigering eller orsak
  Opiskelijalajia ei siirretä KoskeenBeakta vid KOSKI-överföring är inte ikryssat för studerandetypen
  Opiskeluoikeuden tyyppi puuttuuTyp av studierätt (KOSKI) är inte ifyllt i registret Studerande / Klasser / Information om skolan
  Virheellinen oppilaitoksen/yksikön idLäroanstaltskod i Studieinfo är inte ifyllt i Information om skolan, eller så finns där ett fel
  Koodia vBl1 ei löydy koodistosta lukionkurssit (928)Kursen med kortnummer 928 har en identifierare som inte finns i KOSKI-kodlistan
  Aloituspäivä puuttuuFältet Inledningsdatum är inte ifyllt för studeranden
  Koulutusmoduulin laajuus puuttuu (3857)Kursen med kortnummer 3857 saknar omfattning i fältet Studieveckor
  Organisaatiohenkilön titteli puuttuu (2808)Rektorns titel är inte ifyllt i Information om skolan
  Pakollinen tieto puuttuu (3897)Kurstypen saknas för kursen med kortnummer 3897, t.ex. i fältet Gymnasiekursnivå
  Yhteysvirhe 400 Bad RequestOklart felmeddelande från KOSKI-gränssnittet. Vänligen skicka information om detta till vår kundsupport så undersöker vi saken.
  Felmeddelanden om att GA ämne (Yhteishaun aine) saknas för gymnasiekurserFrån och med Primus 4.53.6 finns en funktionalitet också för de övriga gymnasieämnena och man behöver inte fylla i GA ämne för dem.
  Beskrivningen av utbildningsmodul (koulutusmoduulin kuvaus) saknas för en lokal examensdelFyll i fältet Krav på yrkeskunskap i Undervisningsutbud (Kurser)-registret.
  Om studeranden saknar fullständig personbeteckningÖverförs inte till KOSKI
  Koulutusmoduulin kuvaus puuttuu, när det gäller erkännande av kunnandeFyll i fältet Krav på yrkeskunskap i Erkännande av kunnande-registret eller fältet Krav på yrkeskunskap i de studerandespecifika kursuppgifterna
  duplikaattiOsa: Tutkinnon osa tutkinnonosat/100955 esiintyy useammin kuin kerran ryhmässä ammatillisentutkinnonosanryhmaKorrigering i version Primus 4.55. Yrkesproven överförs tillsammans med examensdelsprestationen. Fältet Examensdelskod ska ifyllas för både examensdelen och yrkesprovet. Detsamma gäller överföringen av examensdelar och examensprestationer för dem som avlägger fristående examen.
  Suorituksen koskioppiaineetyleissivistava/A1 osasuoritusten laajuuksien summa 3.0 ei vastaa suorituksen laajuutta 4.0Förekommer då man i gymnasiet inte har angett något beräkningssätt för vitsordet på ämnesnivån, och ett vitsord stigit till ämnesnivån redan innan alla kurser därunder varit avlagda. I Primus 4.55.5 har detta ändrats så att omfattningen på ämnesnivån alltid är den omfattning som stiger från barnnivån. Om omfattningen blir 0 (noll), överförs den inte alls.
  Suoritukselta perusopetuksenluokkaaste/9 puuttuu vahvistus, vaikka opiskeluoikeus on tilassa ValmistunutFelet har förekommit i situationer där elever i åk 9 haft examensdatumet angivet trots att prestationer för åk 9 ännu saknats. En annan möjlig orsak är att studeranden har en prestation i höstens kurs men inget val i vårens kurs.
  Perusteella OPH-2658-2017 on väärä koulutustyyppi 18(Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)). Hyväksytyt koulutustyypit tälle suoritukselle ovat 1(Ammatillinen perustutkinto), 4(Ammatillinen perustutkinto erityisopetuksena), 13(Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona), 11(Ammattitutkinto), 12(Erikoisammattitutkinto)I fältet Lärokurskod/skolnivå ska ett VALMA-alternativ vara valt. Dessutom ska man i fältet Studerandens mål med studierna ha alternativ "1 avlägga hela examen".
  lisätiedot.tehostetunTuenPäätös.alkuPå elevens pedagogiska dokument finns info i Överföring till stödnivån om att eleven får intensifierat stöd, men på dokumentet saknas datum i fältet Stödet inleds
  "..esiintyy useammin kuin kerran ryhmässä pakolliset"Eleven har sannolikt prestationer i två olika obligatoriska läroämnen, som har samma GA ämne. situationen kan korrigeras genom att man ändrar kursuppgifterna studerandespecifikt i läroplanen. Om eleven har bytt t.ex. från textilslöjd till teknisk slöjd, ska man kryssa i Beakta inte vid KOSKI-överföring för textilslöjdsämnet. Ändringen i kursen ska alltså alltid göras i det ämne som eleven har lämnat. Gör ändringen genom att klicka på i det här fallet textilslöjdsämnet och välj sedan Ändra studerandens.../ kursuppgifter i menyn.
  Opiskeluoikeusjaksoja ei löytynytStartdatumet saknas i elevens uppgifter.
  Prestationerna saknasI den grundläggande utbildningen för vuxna ger Primus detta felmeddelande då systemet inte kan avgöra om avgöra om prestationen tillhör inledningsskedet eller slutskedet. För närvarande går det inte alls att överföra en studerande om det inte finns någon registrerad prestation ännu.

  Frågor och svar

  Grundskolan

  1. Vad ska ifyllas för lokala ämnen i Kurser-registret?

  • KOSKI-ID och Beskrivning. Läroanstalten kan själv ange ett ID, det finns inga officiella ID:n för lokala ämnen. Ifylls på ämnesnivån.

  2. Hur göra med 6-klassisternas FyKe- och BiGe-ämnen?

  • Lösgör kombinationsämnena från varandra så att de är separata ämnen i läroplanen. Då går de att överföra till KOSKI.

  3. Ska korten i småbarnspedagogiken flyttas eller kopieras till grundskolan?

  • Kopieras, eftersom uppgifterna från grundskolan annars ersätter småbarnspedagogikuppgifterna i KOSKI.

  4. Hur göra med de valbara ämnena i grundskolan? Ska varje skola skriva in sina egna KOSKI-ID:n eller finns det någon enhetlig linje för det här?

  • Det finns ingen kodlista för lokala ämnen.

  5. Vad ska stå som startdatum för grundskolan?

  • Det datum då eleven har börjat i skolan i fråga. Om eleven före det deltagit i förberedande undervisning i samma skola, är startdatumet den dag då eleven har inlett den förberedande undervisningen. När det gäller samskolor blir startdatumet det datum då eleven börjat på lågstadiesidan.

  6. Går det att hämta läroplanen för den grundläggande undervisningen för vuxna från eGrunder?

  • Nej.

  7. Hur överför man bedömningarna i konst- och färdighetsämnen till KOSKI, då man har mellanämnen?

  • Töm fältet Kurstypens nivå i Kurstyper-registret, för ämnena på mellannivån. Vitsordet måste stiga till den översta nivån, eftersom endast en bedömning i konst- och färdighetsämnena överförs till KOSKI.

  8. Varför syns inte individualiseringarna i KOSKI?

  • Gör individualiseringen även på ämnesnivån och byt ut kurstypen mot en individualiserad kurstyp.
  • Fälten Individualiserad och Obligatorisk ska ikryssas för kurstypen.

  Gymnasiet

  1. Ska ämnesstuderandena i gymnasiet överföras till KOSKI?

  • Ja, det har blivit möjligt i och med version 4.55.5 av Primus.

  2. Det kommer felmeddelanden över kurserna i den gamla läroplanen, vad göra?

  • Kurskoderna för den gamla läroplanen kan tas emot i KOSKI i och med version 4.55.5 av Primus.

  Yrkesutbildningen

  1. Måste IA-perioderna vara bedömda för att kunna överföras till KOSKI?

  • Antingen måste Bedömning av inlärning i arbete vara ifyllt eller så ska det finnas ett vitsord på varje rad i Kurstabellen. Om "underkänd" är valt i Bedömning av inlärning i arbete-fältet, överförs IA-perioden inte (fr.o.m. 2/2018).

  2. Måste IA-perioderna alltid registreras på examensdelsnivå?

  • IA-perioderna överförs via Studeranderegistrets fält Prestationernas inlärning i arbete.

  3. Kompetensområdeskoden 9999 godkänns inte i KOSKI, men enligt Statistikcentralen ska denna användas när inget kompetensområde är valt ännu.

  • Kompetensområdet kan lämnas tomt om man ännu inte känner till det.
  • Det är inte en obligatoriskt uppgift heller i Statistikcentralens överföring.

  4. I vilka situationer ska kurserna ha Kod-fältet ifyllt?

  • Kod-fältet överförs inte till Koski. Informationen tas antingen från fältet Examensdelskod eller KOSKI-ID. För lokala examensdelar måste KOSKI-ID vara ifyllt. Men det finns inga officiella koder för de lokala examensdelarna, så i praktiken går det att ange vilken kod som helst för dem.

  5. När en studerande valt en examensdel från en annan examen, vad ska då ifyllas i Primus?

  • Vi rekommenderar att ni från eGrunder hämtar också de examensdelar som ni inte ordnar vid er läroanstalt. Då finns de färdigt i Undervisningsutbud-registret och kan läggas in som läroplansexterna kurser.
  • Ett annat alternativ är att fylla i Examensdelskod och Examen i de studerandespecifika kursuppgifterna.

  6. Erkännande av kunnande görs i en kurs som finns i läroplanen sedan tidigare med t.ex. namnet "Annan prestation 1". Även om man ändrar namnet på kursen står det fortfarande "Annan prestation 1" i KOSKI. Hur göra?

  • Korrigerat i version Primus 4.55. Också det Kursens namn som skrivits in i kursprestationen beaktas.

  7. För yrkesproven i KOSKI står det "Muutos arviointiasteikossa" som tilläggsuppgift. Varifrån kommer detta?

  • Vitsordsskalan jämförs inte längre vid KOSKI-överföringen från Primus, så något dylikt meddelande borde inte längre förekomma. Korrigerat i version 4.55.5 av Primus.

  8. Ska utbildning som inte leder till examen överföras till KOSKI?

  • Inte i det här skedet (5/2018). Kommer att bli aktuellt i andra skedet av lagen, men det finns ingen tidtabell för det ännu.

  Allmänt

  1. Hur göra med vitsord som inte finns bland KOSKI-vitsordskoderna?

  • Lämna fältet KOSKI-vitsord tomt, varvid perestationen överförs som ofärdig (status Kesken) till KOSKI.

  2. Vilka uppgifter i KOSKI-kodlistan ska ifyllas i Primus?

  • Den uppgift som finns i "Koodiarvo"-kolumnen i KOSKI-kodlistan ska anges i Vitsordsdefinitioner-registrets fält KOSKI-vitsord.
  • Bedömningarna av Övriga vitsord (ämne) och den verbala bedömningen överförs till KOSKI från och med Primusversion 4.57, om "S" är ifyllt i KOSKI-vitsord-fältet för det vitsord som ges för prestationen. (t.ex. "V"-vitsordet ska ha "S" som KOSKI-vitsord)

  De här tas från den senast bedömda kursen.

  • Undantaget är uppförande. För uppförandet överförs de övriga vitsorden och den verbala bedömningen, även om kursprestationen är bedömd numeriskt och inte med "S".

  3. Om det finns flera betygsundertecknare, hur ska de registreras?

  • För tillfället överförs endast en undertecknare jämte titel, men vi kommer att lägga in fler undertecknare-fält i Primus.

  4. Ska utbytesstuderande överföras till KOSKI?

  • Ja, information om detta kom 11/2017.

  5. Hur göra med elever i hemundervisning?

  • Svar från Utbildningsstyrelsen, fritt översatt: När barnet får hemundervisning finns det inte registrerat i någon skola. För barnet har man ändå utnämnt en övervakande lärare/skola, som på begäran ger ett betyg eller ordnar med en särskild examen -> denna torde vara den korrekta läroanstalten i detta läge. I tilläggsuppgifterna om studierätten ska man skriva in att barnet får hemundervisning, så att studierätten beaktas korrekt i finansieringen. Uppgifterna ska stå i fälten Hemundervisning för studeranden från och Hemundervisning för studeranden tills.

  6. Det förekommer inga fel i KOSKI-betatestningen men ändå har ingen information överförts till KOSKI. Vad beror det här på?

  • Kontrollera att diarienumret är rätt i Information om skolan. Diarienumren finns i läroplansgrunderna eller i eGrunder.

  7. Vid Koski-dataöverföringen kommer ett felmeddelande om att det inte går att logga in med skolans ID. Vad göra?

  • Kontrollera vilken miljö du överför till. Det finns separata fält i Information om skolan för testmiljön respektive produktionsmiljön när det gäller KOSKI-gränssnittets användarnamn och KOSKI-gränssnittets lösenord.
  • Lösen får inte innehållaskandinaviska tecken, specialtecken, mellanslag eller stora bokstäver.
  • Lösenordet kan bestå av bokstäver, siffror och utropstecken. Inga andra specialtecken godkänns.
  • Det här felmeddelandet kan också komma när KOSKI-tjänsten är tillfälligt överbelastad. Prova då göra överföringen lite senare.

  8. Hur ska man göra när en studerande byter skola inom kommunen?

  • Utbildningsstyrelsen har gett nya anvisningar om det här 3/2018. Om eleven byter skola inom samma utbildningsanordnare (och multiPrimus), räcker det med att man byter informationen i Skola-fältet.
  • Identifieringsdatan för den nya skolan förmedlas till KOSKI.
  • När studierätten uppdateras till KOSKI, uppdateras även prestationerna från den senaste årskursen till den nya skolan. Prestationen för hela årskursen, t.ex. om eleven gått höstterminen i den gamla skolan, registreras då på den nya skolan. Också den organisation som studierätten gäller ändras till den nya skolan, och studierätten syns inte längre för personalen på den gamla skolan. Uppgift om när skolbytet skedde sparas automatiskt i studierättshistoriken i KOSKI.
  • Men när en elev byter från en skolnivå till en annan och studierättstypen ändras, måste man göra ett nytt registerkort. T.ex. när eleven går från förskoleundervisning till den grundläggande utbildningen eller från förberedande till grundläggande.
  • I samskolor kan man fortsätta med samma registerkort från lågstadiet till högstadiet. Man bör dock observera läroplansstrukturen, dvs. om man har separata läroplaner för lågstadiet respektive högstadiet, kan man göra ett nytt registerkort för studeranden och byta läroplan när eleven går från en nivå till annan.


  Uppdaterad: 7.5.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI