Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

PUK-blanketter (reformen 2018)

  Alla studerande ska få en PUK när studierna inleds och denna plan ska kompletteras under studiernas gång. PUK står för Personlig Utvecklingsplan för Kunnande och den görs upp i samråd med studeranden. Inom läroavtalsutbildningen deltar även företrädaren för arbetsplatsen när planen görs upp.

  PUK-blanketterna

  • Alla blanketter i den här anvisningen gäller den personliga utvecklingsplanen.
  • Blanketterna är kopplade till följande register: Studerande, Pedagogiska dokument, Erkännande av kunnande och Yrkesprov.
  • Dessutom finns en del data i de studerandespecifika kusuppgifterna.
  • Med de här blanketterna sparar man de PUK-relaterade ärendena i Primus via Wilma.
  • Planen kan göras och uppdateras i etapper. När man uppdaterar informationen sparas den automatiskt i PUK-anteckningar-tabellens fält.
  • Man kan skriva ut PUK med utskrifter, dessa är på kommande.
  • Ta i Primus fram alla de nya fält som används på blanketterna. De senaste nya fälten hittar du på fältönskemålssidan.

  Blanketterna i Primus

  Spara .lom-filerna på din dator och läs in dem i Primus Blanketteditor. Bearbeta dem vid behov, så att de motsvarar era processer.

  Uppgifterna på blanketten

  • Blankettens databas: Varje blankett har en egen databas, enligt vilket register uppgifterna ska sparas i.
  • Blankettens typ: Alla blanketter är av typen Registrets uppgifter.
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal och/eller Studerande
  • Syns i Wilma: kryssa i
  • Tillåtet att skapa nytt registerkort: kryssa i (förutom på blanketten "Personlig tillämpning (PUK)".
  • Användargrupp i Wilma: Ange den användargrupp som får göra upp PUK på er läroanstalt.

  De olika blanketterna

  1. Med blanketten Personlig tillämpning (PUK) sparas data i Studeranderegistret. På blanketten finns också länkar till studerandens eIP och till Handledning och stöd-sidan för att fylla i de andra uppgifterna.

  • På blanketten kan man inte kryssa i Tillåtet att skapa nytt registerkort, eftersom tanken är att man ska registrera uppgifterna på studerandens registerkort, inte göra nya studerandekort.
  • Blankettdelen "Erkännanden per examensdel": Gör registerkort för de nya alternativen som kom i och med reformen, i registret Erkännandetyper. ("Inkluderas i den studerandes examen utgående från erkännande av kunnande", "Annat kunnande som den studerande förvärvat och påvisat tidigare", "Sänt till bedömare av kunnandet för erkännande av kunnandet").

  2. Erkännande av kunnande 2018 (reformen, minimidata): med den här blanketten registrerar man erkännaden i registret Erkännande av kunnande.

  • Sätt in de alternativ som tillkom i och med reformen i registret Erkännandetyper i Primus (se föregående punkt).
  • Alternativen kommer då fram i fältet Erkännandets typ på blanketten. Fältet är markerat som en obligatorisk uppgift på blanketten.

  3. Förvärvande av yrkesskicklighet, anpassning och avvikelse 2018: den här blanketten visas i Wilma när man via studerandens eIP öppnar en examensdel. På fliken Blanketter under rubriken Kursuppgifter.

  • När man hämtar examensdelarna från eGrunder till Primus, överförs kraven till Undervisningsutbud-registrets memofält Krav på yrkeskunskap.
  • Från Krav på yrkeskunskap-fältet kan man sedan överföra datan med en registerintern överföring till det flerradiga fältet Krav på yrkesskicklighet. Tomma rader kan förekomma efter överföringen, ta bort dessa en i taget.
  • Man kan göra överföringen från ett fält till ett annat för flera examensdelar på en gång. Anvisning om att göra överföringen.

  • I fortsättningen överförs krav på yrkeskunskap direkt till det flerradiga fältet Krav på yrkesskicklighet (from.PW4.56.5), efter vilket dataöverföring från ett fält till ett annat inte längre behövs. Men tidigare upphämtade examensdelar bör korrigeras enligt anvisningen ovan.

  4. Plan för handledning och stöd 2018: med denna blankett sparar man data i registret Pedagogiska dokument. På Villkor och kontrollregler-fliken finns ett färdigt villkor: Dokumenttyp->Dokumenttyp=Plan för handledning och stöd.

  • I Wilma finns blanketten under en separat rubrik på studerandens Handledning och stöd-sida.
  • Om studeranden redan har ett dokument av denna dokumenttyp, kan man kopiera den som underlag för den nya blanketten.

  5. Plan för särskilt stöd 2018: med denna blankett sparar man data i registret Pedagogiska dokument. På Villkor och kontrollregler-fliken finns ett färdigt villkor: Dokumenttyp->Dokumenttyp=Plan för särskilt stöd.

  6. Registrera yrkesprov 2018: denna blankett används för att anteckna information om yrkesprov i registret Yrkesprov.

  • Om studierna i gemensamma examensdelar är integrerade i yrkesprovet, kan dessa gemensamma examensdelar sparas med blanketten.
  • Kom ihåg att först tömma fältet Delområden i gemensamma examensdelar och ange sedan i fältet det gemensamma delområde som avläggs i samband med yrkesprovet.

  7. Karriärplan: den här blanketten används för att spara information i Pedagogiska dokument-registret. På Villkor och kontrollregler-fliken finns ett färdigt villkor: Dokumenttyp->Dokumenttyp=Karriärplan.

  8. Utbildning som ordnas på arbetsplatsen registreras med blanketten Utbildningsavtal eller Läroavtal.

  Villkor för hur blanketten syns i Wilma

  • De blanketter som hör till Pedagogiska dokument-registret har ett villkor på fliken Villkor och kontrollregler, som lyder Dokumenttyp->Dokumenttyp="namnet på den relevanta dokumenttypen"
  • De dokumenttyper som används på blanketterna är t.ex. "Karriärplan, Plan för särskilt stöd, Plan för handledning och stöd".
  • När villkoret är inlagda på blanketterna, visas rubriker med samma namn som blanketterna har på studerandens Handledning och stöd-sida i Wilma.
  • Efter rubriken finns en länk till blanketten: Gör nytt.
  • På den sidan kan man antingen göra ett nytt dokument eller kopiera ett tidigare dokument och använda det som underlag och komplettera med ny information.

  Blanketterna i Wilma

  • Börja fylla i PUK med blanketten "Personlig tillämpning (PUK)". I Wilma finns blanketten uppe i högra hörnet på studerandens profilsida, under Blanketter.
  • På olika ställen i den här blanketten finns länkar till studerandens eIP-sida, och via den här sidan fyller man i informationen om examensdelarna (anpassning/avvikelser, yrkesprov, erkännande av kunnande, utbildning som ordnas på arbetsplatsen).
  • Det finns också länkar till studerandens Handeldning och stöd-sida, där man skriver in de uppgifter som ska sparas i Pedagogiska dokument-registret.

  Uppdaterad: 11.3.2018


  Artikeln har updaterats 28.11.2018