Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Uppgifter om studeranden och personlig studieplan (PSP)

  Se bild

  Blanketten fylls i av läraren/studiehandledaren tillsammans med studeranden under PSP-diskussionen. Med hjälp av blanketten fyller man i de grunduppgifter som man vill skriva ut på PSP-utskriften. Blanketten innehåller samma fält som PSP-utskriften.

  Det är möjligt att göra en egen blankett för studerandena, på vilken de kan ange uppgifter om fritidsintressen, arbetserfarenhet, fortsatta planer osv. Det lönar sig dock inte att ta med alla fält i denna blankett (t.ex. uppgifter om specialundervisning) på studerandens blankett.

  Blanketten till Primus

  Spara filen ovan på din dator. Starta Primus och öppna Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett. Du kan bearbeta blanketten så att den lämpar sig för just din läroanstalts behov genom att lägga till eller ta bort fält. Du kan också ange olika synlighetsvillkor för antingen enskilda fält eller hela blanketten.

  Om blanketten t.ex. får vara synlig endast för studerande inom läroplansbaserad utbildning, ska du på blankettens Villkor och kontrollregler-flik ange följande synlighetsvillkor: Prestationssätt=Läroplansbaserad.


  Blankettens inställningar och användarrättigheter

  • Blankettens databas: Studerande
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare
  • Användargrupp i Wilma: T.ex. "Wilma:lärare" eller "Wilma: grupphandledare"
  • Syns i Wilma kryssas i

  Blanketten är synlig för läraren i Wilma om läraren och blanketten har samma Användargrupp i Wilma, och användargruppen har rätt till Studeranderegistret, samt dessutom:

  • om läraren är studerandens grupphandledare eller annan handledare ELLER
  • om läraren har Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma ELLER
  • om läraren hör till en användargrupp som är angiven i fältet Kortets äganderätt innehas av i Studeranderegistret.

  Blankettens uppbyggnad

  Blanketten innehåller samma fält som PSP-utskriften. En del av studerandens uppgifter är färdigt ifyllda på blanketten, om uppgifterna är ifyllda i Primus. Övriga uppgifter fylls i av grupphandledaren/läraren/studiehandledaren tillsammans med studeranden. Blanketten kan fyllas i vid flera olika tidpunkter. I slutet av blanketten finns fält för uppdateringsdatum samt ifyllaren av blanketten.

  I blankettens första del finns studerandens personuppgifter. En del av uppgifterna hämtas till Primus redan vid överföringen från Studieinfo och ska inte ändras. Därför syns dessa uppgifter då blanketten är i läsläge.

  I den andra delen finns vårdnadshavarens uppgifter. Denna del innehåller ett synlighetsvillkor, som innebär att den syns endast om studeranden är minderårig: Ålder från personbeteckningen<18.

  Den tredje delen innehåller uppgifter om den examen som ska avläggas. Denna information syns i läsläge, eftersom den i allmänhet kommer från Studieinfo. Kompetensområdet och examensbenämningen kan ifyllas i ett senare skede av studierna, om de är oklara i början av studierna.

  Resten av blanketten innehåller uppgifter om tidigare förvärvat kunnande, fritidsintressen, nivåtest, behov av stöd osv.

  Blanketten i lärarens Wilma

  Läraren ser blanketten i sin Wilma, då han/hon först väljer en studerande och uppe på studerandens sida väljer Blanketter. Samma blanketter finns också till höger på studerandens profilsida.

  Skriva ut PSP

  PSP:n kan skrivas ut och undertecknas med hjälp av en för ändamålet gjord sammansatt utskrift i Wilma. Uppe till höger på studerandens profilsida finns länken Utskrifter. Då läraren klickar på länken, ser han/hon de utskrifter som han har rätt till. PSP-utskriften som hör samman med denna blankett finns i vår utskriftsbank och nere på denna sida finns en länk till den.

  PSP:ns bilagor

  I Wilma är det möjligt att lägga till bilagor till PSP:n, t.ex. olika slags betyg. Bilagor läggs alltid till via en blankett. Nere på blanketternas Villkor och kontrollregler-flik finns sektionen Bilagor där man definierar möjligheten att lägga till samt se bilagorna.

  Om bilagor lagts till för en studerande, kan dessa granskas via en blankett. På en utskrift är det möjligt att vid behov skriva ut bilagornas namn. Se noggrannare anvisningar i anvisningen om bilagor.


  Artikeln har updaterats 30.08.2016