Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - esiopetus

  Esiopetuksessa olevien siirto Koskeen

  Esiopetuksen opiskeluoikeudella on omat aloitus- ja päättymispäivät. Kun oppilas siirtyy perusopetukseen, hänelle alkaa uusi opiskeluoikeus ja sen myötä uusi aloituspäivä. Kun oppilas siirretään esiopetuksesta perusopetukseen, pitää rekisterikortti kopioida koulusiirron yhteydessä (Toiminnot -> Koulusiirrot -> Kopioi toiseen kouluun...), jotta esiopetuksen tiedot säilyvät Koskessa. Tämä koskee tilanteita, joissa esiopetus ja perusopetus tapahtuvat saman multiPrimuksen sisällä.

  Jos samassa Primuksessa on sekä perusopetuksen että esiopetuksen oppilaita, huomaa täyttää Luokat-rekisteriin esikoululaisille Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) -kenttään vaihtoehto "Esiopetus". Vaihtoehtoisesti, jos esiopetukselle on oma koulu, täytetään kenttä Koulun tietoihin, esikoulun rekisterikortille.

  Aloituspäivä on pakollinen tieto siksi, että sen perusteella luodaan Koskeen opiskeluoikeusjakso, johon liittyy alkamis- ja päättymisaika.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Esiopetuksen alkaminen 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  Aloituspäivä 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  OpetuskieliOpiskelijat/Koulun tiedotPakollinen
  Diaarinumero 2)Opiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen
  Arv. valmistumispäiväOpiskelijat
   
  Valmistumispäivä 3)OpiskelijatVaihtoehtoinen (Tila: Valmistunut)
  Esiopetuksen eropäivä 3)OpiskelijatVaihtoehtoinen (Tila: Valmistunut)
  Eropäivä 3)OpiskelijatVaihtoehtoinen (Tila: Eronnut)
  Tilapäisen kesk.alkupäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
   
  Pidennetty oppivelvollisuus 4)OpiskelijatSiirtyy lisätietona (alku- ja loppupv)
  Pidennetty oppivelvollisuus 4)Hakemukset ja päätökset
  KielikylpykieliOpiskelijat
   
  Todistusten allekirjoittaja opettaja/Todistusten allekirjoittaja henkilökunta/Todistusten allekirjoittaja tekstinäOpiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis
  Todistusten allekirjoittajan titteliOpiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis

  1) Jompi kumpi päivämäärä tulee olla täytettynä. Aloituspäiväksi laitetaan se päivä, jolloin oppilas on aloittanut kyseisessä esikoulussa.

  2) Diaarinumero löytyy esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista, esim. ePerusteista. Diaarinumero täytetään joko Koulun tiedot-, Luokat- tai Opiskelijarekisteriin.

  3) Esiopetuksen päättymispäivä otetaan jostakin näistä kolmesta kentästä, joka on täytetty. Kentät ovat vaihtoehtoisia. Valmistumispäivä- ja Esiopetuksen eropäivä-kentistä viedään tilaksi "Valmistunut". Eropäivä-kentästä viedään tilaksi "Eronnut"

  4) Tieto esiopetuksen pidennetystä oppivelvollisuudesta siirtyy ensisijaisesti Hakemukset ja päätökset -rekisteristä. (Jos oppilaalle on tehty päätös, jolle rastittu kenttä Pidennetty oppivelvollisuus.) Toissijaisesti siirretään opiskelijarekisterin Pidennetty oppivelvollisuus -kentän perusteella.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI