Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gemensamma examensdelar, grupper och kursbricka

  Studierna i de gemensamma examensdelarna kan samlas till en kursbricka som syns i Wilma. Studerandena väljer sedan sina studier i kursbrickan. Grupperna kan vara gemensamma för alla branschers studerande eller enhets-/branschvisa.

  Att hämta studerande och studieperioder till Kurre

  Kursbrickorna kan samlas enhetsvis (varje enhet gör egna grupper och en kursbricka för sina studerande) eller på så sätt att alla enheters studerande samlas i en och samma Kurre-fil. I denna anvisning utgår man ifrån att alla studerande är i samma fil och de valfria delarna undervisas i blandgrupper: i en psykologigrupp kan det finnas både närvårdare och montörer.

  Dataöverföring till Kurre

  För överföringen av studerande behövs omfattande huvudanvändarrättigheter. Det är också möjligt att inte alls överföra studerandena, utan göra endast tomma grupper. Studerandena dyker då upp i Kurre vartefter de gör sina val i Wilma.

  • Studerande: Hämta fram den önskade studerandegruppen eller inga studerande alls.
  • Kurser: Hämta de gemensamma examensdelarna. Om de gemensamma examensdelarna har samlats i en egen läroplan, hämta endast den läroplanen. Du kan också hämta studierna med funktionen "Endast kurser", genom att begränsa de studier som ska hämtas på basen av t.ex. förkortning, kod eller kurstyp.

  Att göra grupper

  I exempelläroanstalten är de gemensamma examensdelarna uppdelade enligt bilden, men du kan även lägga in alla valbara delar som läroanstalten erbjuder i kursbrickan.

  1) Gör en undervisningsgrupp för varje delområde som hör till de gemensamma examensdelarna. Alla val samlas först till denna grupp. Senare kan du göra fler grupper och dela in studerandena i dem.

  2) Periodisera inte gruppernas timmar, utan låt timantalet vara i Operiodiserade-perioden. Med denna kursbricka samlas endast antalet val, och du behöver inte ännu ta ställning till när och hur studierna ska undervisas.

  Tips för stora skolor: Om det blir fler än nio undervisningsgrupper i en kurs, lönar det sig att ändra gruppnumreringen från 1,2,3 osv. till 01, 02, 03 osv. Grupperna med numren 10-> placeras då i rätt ordning, efter grupp 09. Sättet att numrera grupperna anges i rutan Allmänna inställningar, i fältet Gruppers numrering. Numreringssättet ska väljas innan grupperna görs.

  Att sammanställa balkarna

  3) Gå till Grupperingens Kursbricka-flik, hämta fram alla klasser och gå till Operiodiserade-perioden. Kursbrickan görs med hjälp av knappen Ny kursbricka. Namnge kursbrickan t.ex. "Gemensamma examensdelar". Kursbrickans övriga uppgifter kan ifyllas senare.

  4) Till höger i kursbricka-fönstret syns en lista över alla operiodiserade grupper. Begränsa vyn så att endast de grupperna i gemensamma studier blir kvar. Begränsningen kan du göra med hjälp av t.ex. kurskoden eller förkortningen. Tips: Ge de gemensamma examensdelarna och delområdena en egen kurstyp och färg i Kurre. Då urskiljer du lättare de gemensamma examensdelarna från övriga studier när du sammanställer kursbrickan.

  5) Du gör kursbrickan genom att med musen dra grupper från höger till den vänster i fönstret. Den första gruppen formar automatiskt en balk. Du placerar följande grupp i samma balk genom att frigöra musknappen efter den första gruppen. En ny balk gör du genom att dra en grupp under en existerande balk.

  Vilka studier i en viss balk?

  Du kan sammanställa balkarna som du vill. Huvudsaken är att studerandena enkelt hittar de studier de söker i kursbrickan.

  • Du kan samla alla delområden i samma balk.
  • Du kan sammanställa balkarna enligt examensdel: kommunikation och interaktion i en balk, matematisk-naturvetenskapliga i en balk osv.
  • Om du redan på förhand vet att vissa studier kommer att undervisas i 1:a perioden och andra i 3:e perioden, kan du sammanställa balkarna periodvis.

  Balkarna utgör alltså bara ett sätt att presentera vad som erbjuds. I detta skede tar man ingen ställning till vilka studier som kommer att undervisas samtidigt.

  Hur balkar och kurser visas i Wilma

  Välj gärna "Namn" som presentationssätt för kursbricksgrupperna, så syns de i klartext i Wilma. Du väljer presentationssättet i Kurres Allmänna inställningar -> Wilmas inställningar -> Gruppens namn i Wilma.

  Standardinställningen är att balkarna visas lika breda, vilket gör att mycket långa kursnamn inte alltid ryms med i lådan. Du kan ändra hur balkarna visas genom att gå till Grupperingen och fliken Kursbricka och där kryssa av alternativet Visa/Kursbrickans grupper jämnbreda.

  Balkarna får en löpande numrering, men siffrorna kan vid behov ändras. Det är också möjligt att skriva in instruktionstexter i balkarna, som studerandena ser i Wilma. Du kan ändra balknumreringen och texten genom att högerklicka på balken och välja Ändra balkens nummer eller Namnge balken.

  Att följa upp antalet val

  De studerande som gjort val finns i Grunduppgifter på fliken Studerande. Om du gjorde schemat utan studerande, syns de som anmält sig via Wilma med grön font och utan klassuppgift. Gör en klass i Kurre, namnge klassen t.ex. "Alla", och flytta alla klasslösa studerande till denna klass. Val och grupper är enklare att bearbeta då studerandena är på någon klass.

  Antalet val syns i Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper). Kontrollera för vilka studier det räcker med en grupp - dessa grupper är i så fall färdiga som sådana. Den grupp som fanns i kursbrickan över studier med flera grupper (den första gruppen) ska tömmas, varvid valantalen sparas, men studerandena inte längre är bundna till just den gruppen.

  Lägg till fler grupper för populära studier

  Gör så många tilläggsgrupper som behövs för de övriga studierna. Detta gör du i Grunduppgifter på Undervisningsutbud (Kurser)-fliken, via snabbmenyn eller genom att ange gruppantalet direkt i Grupper-kolumnen. Du kan placera studerandena i grupperna på två sätt: antingen i Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper)-flik via snabbmenyns Gruppens studerande-funktion, eller genom att låta Kurres optimeringsfunktion sköta gruppindelningen.

  Gruppindelning med hjälp av optimering

  Om du vill göra gruppindelningen med hjälp av optimeringen, ska du först ange en maximistorlek för alla grupper på Undervisningsgrupper Grupper-fliken. Gå därefter tillbaka till kursbrickssidan. Lös upp de balkar som gjorts för Operiodiserade-perioden och gör nya balkar. Dra sedan alla grupper till balkarna: t.ex. Etik grupp 1 till 1:a balken, Etik grupp 2 till 2:a balken, osv. Ge vid behov balkarna nya namn.

  Kryssa i Optimera valen under kursbrickan. Följ med antalet överlappningar nere till höger i fönstret. Då överlappningarna är så få som möjligt, ska du spara valen. Sparandet "låser" studerandena i just dessa grupper. Om överlappningar kvarstår, överför du för hand studerandena till lämpliga grupper i Val-fönstret på fliken Val per studerande. Kontrollera också till sist i valsammanfattningen, att alla studerande har rätt antal val. Sammanfattningen av val finns i valfönstrets övre menyrad, i Utskrifter-menyn.

  Då grupperna är klara, gör du bedömningslistorna och placerar balkarna i schemana.