Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma snabböversikt för vårdnadshavare

  DENNA ANVISNING FINNS OCKSÅ PÅ ENGELSKA: IN ENGLISH och innehåller även info om byte av lösenord.

  För att logga in i Wilma använder du det användarlösen som du fått från skolan. Wilmas inloggningsadress får du också från skolan.


  Efter inloggning öppnas din egen huvudsida, där det upptill finns snabblänkar till olika funktioner. Dessutom syns på huvudsidan dina olästa meddelanden, aktuella notiser och information om ditt barn. Du kan flytta menylänkarna och lådorna genom att klicka på inställningsikonen uppe till höger och gå till sidan Användargränssnittet. Startsidans lådor kan placeras i önskad ordning på både bordsdatorer och mobilapparater. Du flyttar lådorna och menylänkarna genom att dra dem till önskat ställe med musen. Observera att en del av huvudmenyns länkar kan vara "dolda" bakom menyknappen.

  Wilmas funktioner

  • Huvudsidan innehåller en lista över de ämnen eller kurser som studeranden har i denna period. Också de senaste hemuppgifterna i ämnet/kursen syns här.
  • Intern post-delen används för att skicka meddelanden inom Wilma till lärare och skolans personal. Meddelanden skickas på samma sätt som i e-post.
  • Schema-delen visar ditt barns schema periodvis eller terminvis.
  • Prov-delen visar en lista över kommande prov.
  • Prestationer-delen visar ämnenas och kursernas vitsord.
  • Lektionsanteckningar-delen används för att granska och utreda elevens frånvaron. På Kontrollera lektionsanteckningar-fliken ser man lektionsanteckningar periodvis eller terminvis. På Meddela om frånvaro-fliken kan man meddela om innevarande eller följande dags frånvaro.
  • Stöd-delen innehåller en lista på stöd som eleven fått, t.ex. stödundervisning och differentiering, samt elevens pedagogiska dokument. Också de disciplinära åtgärderna finns här.
  • Utskrifter-delen innehåller skolans blanketter, elevens senaste betyg och andra utskrifter som skolan valt att visa.
  • I Enkäter-delen kan man svara på enkäter som lärare och personal gjort.
  • Anslagstavla-delen visar notiser som lärare och personal publicerat.
  • Läroplan-delen visar vilka läroämnen som kan studeras i skolan och vilka teman som behandlas vid varje kurs/årskurs.
  • Lärare-delen visar en lista över skolans lärare och övriga personal. Genom att klicka på namnet öppnas ifrågavarande lärares schema, och genom att klicka på brev-ikonen kan man skicka ett meddelande till läraren. På den här sidan kan man också se för vilken klass läraren är klassföreståndare/lärare.
  • Salar-delen visar skolans undervisningsutrymmen och deras scheman periodvis.
  • Årsplanering-delen visar skolans årsplanering
  • I Blanketter-delen kan man uppdatera t.ex. adress och telefonnummer. På sidan kan också finnas andra blanketter, med vilka man kan uppdatera uppgifter som berör eleven och fylla i olika ansökningar och anmälningar.
  • I Kontoinställningar-delen kan du byta ditt Wilma-lösenord. Ifall du har glömt ditt lösenord helt och hållet, be om ett nytt direkt från skolan. Visma har inte tillgång till sådana uppgifter. I kontoinställningarna kan du också inaktivera iCalendar-länken. I den här delen visas även händelseloggen över Wilma-användningen såvida användaren har ett personligt Wilma-användarnamn (av ny typ).

  • I Beskedsinställningar-delen kan du välja hur du vill ta emot information om nya snabbmeddelanden och frånvaron; som e-post och/eller textmeddelande. Det kan hända att det inte är möjligt att ändra alla inställningar, eftersom skolan själv kan bestämma hur dessa får ändras. Skolan har till exempel kunnat ange att endast e-post kan användas som kanal, inte textmeddelanden. I bilden bredvid finns olika vyer för vårdnadshavare beroende på vilka inställningar skolan gjort.

   • Omedelbara besked: Du kan välja att få info om nya lektionsanteckningar och snabbmeddelanden per e-post och/eller SMS. Du får då besked genast och meddelandet gäller endast en händelse.
   • Ihopsamlade besked: Du kan välja att ta emot besked om nya lektionsanteckningar, snabbmeddelanden, provvitsord och notiser per e-post eller SMS. Du kan också ange när dessa besked ska komma. Till skillnad från omedelbara besked kan ett ihopsamlat besked innehålla flera händelser.
  • Under Länkar finns länkar till externa sidor där administrationen kan lägga in t.ex. en länk till skolans hemsida.

  Utöver de här kan det också finnas andra funktioner såsom möjligheten att se skolbibliotekets utbud eller t.ex. titta närmare på PRAO-platser eller platser för inlärning i arbete.

  Noggrannare instruktioner om Wilmas användning får du från skolan. Våra instruktioner är främst riktade till skolans adb-stöd, rektorer och skolsekreterare. I problemsituationer kan du direkt vara i kontakt med den egna skolans Wilma-ansvariga.

  Datasäkerheten i Wilma

  Trafiken mellan Wilma och användarens webbläsare skyddas med SSL-kryptering. För krypteringen krävs ett certifikat, som skolan/kommunen kan skaffa från en certifikatutgivare. Ett självsignerat certifikat fungerar i sig, men det är inte ändamålsenligt att använda ett sådant för Wilma. Ett kvalificerat certifikat är således det enda fungerande alternativet för SSL-kryptering av Wilma.

  Kontakten mellan Wilma och webbläsaren är krypterad, då Wilma-adressen inleds med "https".

  Wilma-appen

  Wilma kan användas på Windows Phone 8-telefoner samt apparater som kör Android eller iOS. Anvisningar och vanliga frågor om Wilma-appen finns här.