Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

GLP 2016: Kursutskrifter

  Under rubriken Filer finns fem utskriftsfiler som kan läsas in i Primus. Klicka på bilderna längre ner för att se vilken information som finns med på respektive utskrift. Du kan ta ibruk bara den utskrift du behöver eller så alla utskrifter. Utskrifterna kan bearbetas i utskriftseditorn i det register som utskriften gäller, alltså antingen i Studeranderegistret eller Kursregistret.

  Utskrifterna är till för att man ska kunna se och jämföra kursinformation.

  • Med hjälp av utskrifterna ser du snabbt t.ex. om alla beskrivningar och innehåll har uppdaterats enligt den nya läroplanen.
  • Du kan också kontrollera att alla de lärokurser som inte behövs i den lokala läroplanen är arkiverade eller raderade (såsom sällsynta B3-språk)
  • Du kan skriva in kursernas motsvarigheter för hand om de saknas. I StarSofts överföringsfil är motsvarigheten markerad, om kurserna har haft exakt samma namn i den nya och i den gamla läroplanen. Små skillnader i innehållet har inte beaktats, utan motsvarigheten har konstaterats enbart enligt kursens namn.

  1) Importera kurserna för GLP 2016 till Kursregistret. Överföringsfilen hittar du här.
  2) Spara de utskriftsfiler du vill ha på din dator. Om filen öppnas direkt i webbläsaren ska du gå tillbaka till denna anvisning och i stället högerklicka på länken och välja Spara.
  3) Öppna Studeranderegistret eller Kursregistret i Primus. Välj Funktioner / Skriv ut / Utskriftseditorn och sedan Funktioner / Kopiera från fil och bläddra fram den utskrift du nyss sparade.

  Kursregistrets utskrifter

  Du kan börja använda utskrifterna i Kursregistret genast när kurserna har importerats till Primus. Lärokurserna och kurserna står i alfabetisk ordning enligt förkortningen.

  I Kursregistrets utskrifter är automatiskt ordnade efter Läroplan, observera-fältet. Alla lärokurser och kurser i den nya läroplanen har med överföringsfilen fått uppgiften "GLP2016" infört i Läroplan, observera-fältet. Utskriften använder den här uppgiften i standardinställningen för att med hjälp av den gallra bort den gamla läroplanens kurser.

  Studeranderegistrets utskrifter

  För att det ska gå att använda Studeranderegistrets utskrifter ska den nya läroplanen vara uppbyggd och vald för teststuderanden. På utskriften kommer lärokurserna och kurserna i den ordning som de står i läroplansträdet. Endast de lärokurser och kurser som förts in i läroplanen i fråga finns med på utskriften.


  Utskriftsmall 1: Motsvarighetstabell

  Kursregistrets utskrift

  För lärokurserna och kurserna utskrivs namnet, kurstypen och motsvarigheten till den gamla läroplanens kurser.  Utskriftsmall 2: Beskrivningar, mål och innehåll

  Kursregistrets utskrift

  För lärokurserna och kurserna utskrivs förkortningen, namnet, kurstypen och motsvarigheten till den gamla läroplanens kurser samt beskrivningen, bedömningsgrunderna, målen och innehållet.


  Utskriftsmall 3: Motsvarighetstabell

  Studeranderegistrets utskrift

  För lärokurserna och kurserna utskrivs förkortningen, namnet, kurstypen och motsvarigheten till den gamla läroplanens kurser.  Utskriftsmall 4: Beskrivning, bedömning, mål, innehåll

  Studeranderegistrets utskrift

  För lärokurserna och kurserna utskrivs förkortningen, namnet, kurstypen, motsvarigheten till den gamla läroplanens kurser samt beskrivningen, bedömningsgrunderna, målen och innehållet.
  Utskriftsmall 5: Innehåll

  Studeranderegistrets utskrift

  För lärokurserna och kurserna utskrivs förkortningen, namnet, kurstypen, motsvarigheten till den gamla läroplanens kurser samt innehållet. Om inget innehåll finns (största delen av lärokurserna i överföringsfilen), är det beskrivningen som skrivs ut.
  Artikeln har updaterats 01.12.2015