Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Toteutussuunnitelmat

  Ammatillista perustutkintoa suorittavat jatkossa kaikki opiskelijat samalla tavalla, joten toteutussuunnitelmatkin (aiemmin opetussuunnitelma) tehdään kaikille yhteisenä. Toteutussuunnitelmia voi toki tehdä monella tavalla laittamalla joko kaikki samaan tai tekemällä esimerkiksi valinnaisista tutkinnon osista omia pienempiä toteutussuunnitelmia. Näistä voi sitten henkilökohtaistamisen yhteydessä valita opiskelijalle pakollisten tutkinnon osien lisäksi vain tarpeelliset valinnaiset.

  Reformin vaikutukset toteutussuunnitelmiin

  • Toteutusuunnitelmaan tarvitaan vähintään kaksi otsikkoa: Ammatilliset tutkinnon osat ja Yhteiset tutkinnon osat, jotka tulostuvat tutkintotodistukseen.
  • Tarvittaessa voi käyttää muita jaottelevia väliotsikoita, esim. "Pakolliset/Valinnaiset...", jotka voi tulostaa opintosuoritusotteeseen.

  • Toteutussuunnitelman mallina kannattaa käyttää ePerusteissa olevaa "Tutkinnon muodostuminen" -rakennetta, joka löytyy jokaiselle tutkinnolle omansa.
  • Hae ensin ePerusteista oppilaitoksessanne opetettavat tutkinnot Primuksen Tutkinnot-rekisteriin (jos niitä ei ole aiemmin haettu).
  • Hae sitten uusien perusteiden mukaiset tutkinnon osat Opetustarjonta-rekisteriin.
  • Osaamispisteet tulevat ePerusteista tiedonsiirrossa. Osaamispisteet siirtyvät, jos suoritustapakoodi (ePerusteissa) on ops- tai reformiperusteinen.
  • Täytä tutkinnon osille Kosken vaatimat kentät. Lisää myös oikeat kurssityypit (kts. alempaa ohjeesta).
  • Ammattitaitovaatimukset tallentuvat ePerusteista moniriviseen Ammattitaitovaatimukset-kenttään.
  • Lisää Opetustarjonta-rekisterissä ammatillisille tutkinnon osille ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueille keskiarvomääritys Sisältyy keskiarvoihin -kenttään. Katso tarkempi ohje todistusohjeen lopusta.

  Näytöt

  • Ei tehdä enää näytöille omia rekisterikortteja Opetustarjonta-rekisteriin.
  • Näyttö kirjataan suoraan tutkinnon osaan, jolloin näytön arvosana siirtyy suoritukseen ja tulostuu todistukseen.
  • Tutkinnon osien kurssityypeille tulee laittaa Salli näyttöjen lisääminen -rasti.

  Yhteiset tutkinnon osat

  • Yhteiset tutkinnon osat muuttuvat siten, että niitä on jatkossa vain kolme:

   • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
   • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
   • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
  • Yllä olevat tutkinnon osat jakautuvat edelleen osa-alueisiin (pakollisiin ja valinnaisiin).
  • Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty ja niiden osa-alueet numeerisesti 1-5 -asteikolla.
  • Kaikki suorittavat yhteisiä tutkinnon osia, vrt. näyttötutkintoperusteiset eivät näitä aiemmin suorittaneet.
  • Tarvittaessa aiempi osaaminen tunnustetaan.

  Vapaasti valittavat tutkinnon osat

  • Vapaasti valittavat siirtyvät ammatillisten tutkinnon osien joukkoon, toteutussuunnitelmaan ei tehdä enää omaa otsikkoa näille.

  Työpaikalla järjestettävä koulutus

  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tiedot kirjataan edelleen kuten ennenkin Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteriin (aiemmin Työssäoppiminen-rekisteri).
  • Tutkinnon osien kurssityypeille laitetaan Salli työssäoppimisen lisääminen -rasti.
  • Tähän käytetään joko koulutussopimus- tai oppisopimuslomaketta ja tiedot kirjataan Wilman kautta.

  Suoritustapa-kenttä

  • Uusi vaihtoehto: "osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)".
  • Tämä vaihtoehto valitaan kaikille 1.1.2018 jälkeen aloittaneille.

  Kurssityypit

  • Tehdään uudet kurssityypit ammatillisia tutkinnon osia varten: 1 pakollinen, 1 valinnainen.
  • Laitetaan niille samat asetukset kuin näytön kurssityypeillä on ollut eli Huomioi tilastoissa -kenttään vaihtoehto "Näyttöinä/tutkintosuorituksina" ja Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi -kenttään vaihtoehto "Näyttönä suoritettu tutkinnon osa". Rastitaan kentät Salli näyttöjen lisääminen, Salli työssäoppimisen lisääminen ja Salli osaamisen tunnustaminen. Kurssityypin taso -kenttään valitaan vaihtoehto "Tutkinnon osa".
  • Tarvittaessa tehdään osa-alueita varten 2 pakollinen/2 valinnainen.
  • Osaamisen tunnustamisen kurssityypit: Tilastokeskus ei kerää enää osaamispisteitä, joten ei tarvita erikseen "ennen ja aikana" kurssityyppejä. Riittää 1 tunnustaminen.
  • Mukautukselle ja poikkeamiselle tehdään uudet kurssityypit, joihin tarvittava rasti Mukautettu tai Poikettu. Sekä lisäksi oma kurssityyppi, jossa rastittu molemmat kentät. Näiden mukaan tieto menee Koskeen, onko kyseessä mukautus vai poikkeaminen vai molemmat. Näille kurssityypeille täytetään lisäksi Arvosanaviite- ja Mukautettu lisätietoviite -kentät, joista M-viite tulostuu todistukseen.
  • Yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden kurssityypit käy entiset: 1 yto ja 2 yto pak/2 yto val.
  • Yhteisille tutkinnon osille tarvitaan lisäksi omat mukautuksen ja poikkeamisen kurssityypit: 1 yto mukautettu/1 yto poikettu/1 yto muk ja poik.
  • Sekä vielä osa-alueille: 2 yto pak mukautettu/2 yto pak poikettu/2 yto pak muk ja poik/2 yto val mukautettu/2 yto val poikettu/2 yto val muk ja poik.

  Toteutussuunnitelman rakenne

  • Otsikot: Ammatilliset tutkinnon osat ja Yhteiset tutkinnon osat. Tarvittaessa väliotsikoita.
  • Tutkinnon osa, 1-taso: osaamispisteet ja osaamisen arviointi 1-5-asteikolla tulee näytöistä.
  • Näytöt: Kirjataan tutkinnon osiin suoraan Näyttö-toiminnolla. Näytön arviointi siirtyy tutkinnon osan arvioinniksi.
  • Tutkinnon osan osaaminen osoitetaan näytössä.
  • 1-tason alle osa-alueita, 2-tasoa tarvittaessa opetettavien asia/aihekokonaisuuksien mukaan: oppimisen arviointi ammatillisissa osissa joko sanallisesti tai esim. S-merkinnällä.
  • Työtehtäviä ja ammattitaitovaatimuksia voi kirjata myös tutkinnon osien Muiden arvosanojen aiheisiin.
  • Yhteiset tutkinnon osat, 1-taso: (3 kpl) tulostuvat tutkintotodistukseen arvosanoineen (hyväksytty). Kakkostasolta pitää tulostua opintosuoritusotteeseen, mitä opiskelija on suorittanut näiden tutkinnon osien alta.
   • 1-taso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
   • 2-taso arvioidaan 1-5-asteikolla.
   • 2-tason arvosanat tulee ottaa tutkintotodistukseen osaamispistein painotettuun keskiarvoon.
  • Aiemmin suoritetut ytot pitää purkaa osa-alue tasolle ja tunnustaa osaaminen, jotta voi laskea keskiarvot todistukseen.

  Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

  • Tutkintoihin tulee nyt myös osaamispisteet.
  • Osaamispisteet kirjataan Opetustarjonta-rekisteriin kaikille tutkinnon osille.
  • Toteutussuunnitelmaan lisätään vain tutkinnon osat. Toteutussuunnitelmat voi koota samaan tapaan kuin perustutkinnoissa, mutta ilman yhteisiä tutkinnon osia.
  • Tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.