Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kyselyjen tulokset

  Kyselyihin tulleita vastauksia pääsee tarkastelemaan Kyselyt-sivulla joko kyselyn perässä olevan valikkopainikkeen kautta tai valitsemalla yhden tai useamman kyselyn ja klikkaamalla Tarkastele tuloksia valituista kyselyistä. Valikkopainikkeen kautta saa suoraan erilaisia valmiita tulosteita, tulosten tarkastelun kautta käyttäjä voi itse valita tarkemmin asetuksia tulostettaviin tietoihin.

  Tuloste määritellään vaiheittain ja sivulla näytetään vain tilanteeseen sopiva tarpeellinen informaatio ja valitulle tulostetyypille olennaiset asetukset.

  Tulosten tarkastelua varten olevat tulosteet

  Tulosten esittämiseen on erilaisia tulosteita, joiden lisäasetuksilla käyttäjä voi vaikuttaa tarkemmin tulosteen sisältöön. Valitut asetukset pysyvät koko sen ajan kun käyttäjä on Wilmaan kirjautuneena, vaikka kävisikin välillä muilla Wilman sivuilla. Asetukset voi palauttaa takaisin oletukseksi Nollaa tulosten asetukset -painikkeella.

  Yhteenveto

  Kattava tuloste kyselyn tuloksista. Antaa numeromuotoisena ja graafisena esityksenä kokonaiskuvan tarkasteltaviin kyselyihin annetuista vastauksista. Tällä tulosteella voidaan tarkastella kaikkien kyselypohjaan kuuluvien kysymysten vastauksia (valinta, valintaryhmä, tekstikentät). Jos kysely on henkilökohtainen kysely, näytetään yhteenvedossa myös vastaajien nimet ja vastaamisajankohta (pvm & klo).

  Jakaumat

  Antaa numeromuotoiset lukumäärä- ja prosenttijakaumat tarkasteltaviin kyselyihin annetuista vastauksista. Tällä tulosteella voidaan tarkastella vain valinta- ja valintaryhmäkysymysten vastauksia. Jakauman saa riippumatta siitä, ovatko valintakysymykset pudotusvalikkona, allekkain tai rinnakkain. Kysymyksistä näytetään myös koko kysymykseen vastanneiden osuus ja vastausprosentti.

  Keskiarvot

  Antaa numeromuodossa keskiarvot ja keskihajonnat tarkasteltaviin kyselyihin annetuista vastauksista. Tällä tulosteella voidaan tarkastella vain valinta- ja valintaryhmäkysymysten vastauksia. Keskiarvot saadaan kysymysten esitystavasta riippumatta (pudotusvalikko, allekkain, rinnakkain). Vastaajien ryhmittelyperusteissa on kysymysten lisäksi neljä vakiota:

  • Kysely: Ryhmitellään kyselyittäin (jos tuloksien tarkasteluun on valittu useampia kyselyitä)
  • Vastaajan henkilöryhmä: Ryhmittelee vastaajat henkilöryhmien perustella (opettaja, henkilökunta, opiskelija jne.)
  • Vastaajan koulu: Ryhmittelee tulokset käyttäjän Koulu-kentän 1.rivillä olevan koulun perusteella (vain MultiPrimus).
  • Vastaajan luokka: Ryhmittelee vastaajat luokittain (opiskelijat ja huoltajat).

  Tekstikentät

  Näyttää kyselyyn annetut vastaukset tekstimuodossa tarkasteltavista kyselyistä. Tällä tulosteella voidaan tarkastella kaikkien kyselypohjaan kuuluvien kysymysten vastauksia niiden esitystavasta riippumatta. Tekstikentät-tuloste on paras työkalu annettujen vastausten tarkasteluun yksittäisen vastaajan tasolla. Tulosteen avulla voidaan nähdä tieto vastaajan nimestä sekä vastausajankohdasta, jos tarkasteltavana on ainoastaan henkilökohtaisia kyselyitä.

  CSV-tiedosto

  Tällä tulosteella voi viedä tarkasteltaviin kyselyihin annettuja vastauksia tekstitiedostoon, joka voidaan avata muissa ohjelmissa. CSV-tiedostoon voidaan tulostaa kaikkien kyselypohjaan kuuluvien kysymysten vastauksia.

  CSV-kenttäselitteet

  Tällä tulosteella voi viedä kyselypohjaan kuuluvien kysymysten otsikot ja vastausvaihtoehdot tekstitiedostoon, joka voidaan avata muissa ohjelmissa.

  Vastaajaluettelo

  Tällä tulosteella saa esiin luettelon tarkasteltaviin kyselyihin vastanneista henkilöistä. Jos tarkasteltavana on ainoastaan henkilökohtaisia kyselyjä, voi vastaajaluettolon tulostaa myös vastaamisjärjestyksessä, jolloin tulosteessa näkyy myös vastaamispäivät ja kellonajat. Jos tarkasteltavissa kyselyissä on yksikin anonyymi kysely, vastaajajärjestys näytetään arvottuna. Huomautus asiasta näytetään siinä tapauksessa tulosteen alkuosassa.