Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

  Wilmasta löytyy myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen toiminnot. Versiossa on valmiina tulostemallit pedagogisesta arviosta, oppimissuunnitelmasta, pedagogisesta selvityksestä, HOJKSista sekä toteutuneista tukitoimista. Tulostemallit löytyvät Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä. Oppilaitos voi muokata näitä pohjia haluamakseen. Valmiit lomakemallit ovat ladattavissa www-sivuilta.

  Asiakirjat tallentuvat oppilashallintojärjestelmään, jossa ne säilyvät oppilaan koko opiskeluajan. Valmiit asiakirjat ovat myös huoltajien nähtävissä ja tulostettavissa.

  Oppilaan Tuki-sivulla opettaja ja henkilökuntaan kuuluva voi käyttäjäoikeuksiensa mukaisesti katsella oppilaalle tehtyjä pedagogisia asiakirjoja ja toimenpiteitä, tehdä uusia asiakirjoja ja toimenpiteitä, kopioida asiakirjoja ja tulostaa niitä. Koulu voi myös tehdä omia asiakirjoja Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Toiminto pähkinänkuoressa

  • Kaikki tukeen liittyvät asiat löytyvät samalta sivulta Wilmassa.
  • Valmiit lomake- ja tulostemallit (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys, HOJKS, tukitoimien lomake).
  • Oppilaan kaikki pedagogiset asiakirjat ovat nähtävissä, jolloin tuen historiaa ja vaikutuksia on helppo seurata sekä vertailla eri vuosien kirjauksia.
  • Asiakirjojen luku- ja muokkausoikeudet voidaan määritellä tietosuojavaatimusten mukaisesti.
  • Asiakirjojen tiedot voi kopioida, ts. aiemman asiakirjan voi ottaa seuraavan version pohjaksi ja tehdä siihen tarvittavat muutokset.
  • Oppilaalle annettuja tukitoimia voi tarkastella Primuksen ja Wilman kautta.
  • Toimenpiteet voi myös tulostaa Wilmasta.
  • MultiPrimuksen sisällä tehdyissä koulusiirroissa Wilma osaa näyttää aiemmat oppilaalle tehdyt asiakirjat myös uuden koulun Wilmassa.
  • Oppilaalle tehdyt asiakirjat näkyvät suoraan Wilman ryhmäluetteloissa. Kun tietty aine/aineet on liitetty asiakirjalle, asiakirjat seuraavat oppilasta automaattisesti hänen osallistumiinsa opetusryhmiin ko. aineessa. Jos opiskelijalla on aineeseen liittyviä pedagogisia asiakirjoja, näkyy silloin Wilman ryhmäluettelossa oppilaan nimen perässä infokuvake. Viemällä hiirikursorin kuvakkeen päälle, näytetään pedagogisten asiakirjojen määrä, ja kuvaketta klikkaamalla päästään siirtymään opiskelijan Tuki-sivulle. Toiminto edellyttää kolmen kentän täyttämistä:
   • 1) Ainekoodit-rekisterin Oppiaine-kenttä. Tähän rekisteriin syötetään kaikki ne koulun aineet, joita tuki voi koskea. Täytä Oppiaine-kenttään oppiainetunnus.
   • 2)Kurssit-rekisterin Aineen tunnus -kenttä. Aineen kaikille kursseille (esim. MA1, MA2, MA3 jne.) täytetään yllämainittu oppiainetunnus Aineen tunnus -kenttään. Esimerkiksi MA1, MA2 jne. kohdalla "Matematiikka". Tunnusta käytetään kytkemään yhteen pedagogisissa asiakirjoissa oleva aine ja opsin kurssi.
   • 3) Wilmassa pedagogisen asiakirjan Oppiaineet-kenttä. Kun tietty oppiaine halutaan kytkeä oppilaan pedagogiseen asiakirjaan, valitaan ko.aine asiakirjan Oppiaineet-kenttään. Näin asiakirjasta kertova infokuvake näytetään oppilaan nimen perässä aina ko. kurssia koskevan ryhmän sivulla.

  Mitä toiminto vaatii

  • Koulun tiedot -rekisteriin rastin Koulunkäynnin tuki -toiminto käytössä
  • Tarvittavat oikeudet sekä käyttäjäryhmät lomakkeille, tulosteille ja opettajille. Katso tarkemmin ohje käyttäjäryhmistä ja oikeuksista.
  • Tarvittavat pohjatiedot uusiin rekistereihin. Katso tarkemmin ohje oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä rekistereistä.
  • Tärkeää: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käyttöönotto vaatii, että Wilmassa on salaus käytössä. Kirjaukset ovat luottamuksellisia, ja toimintojen käyttö on estetty, jos Wilman tietoliikennettä ei ole salattu.

  Pedagogiset asiakirjat

  Koulu voi käyttää tekemiämme valmiita sähköisiä lomakkeita ja tulosteita tai muokata niistä omanlaisensa versiot. Koulu voi laatia myös muita asiakirjoja omien tarpeidensa mukaan.

  Jokaisesta asiakirjasta muodostuu rekisterikortti Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin. Rekisterissä säilyy asiakirjan eri versiot, esim. oppimissuunnitelman 1. luokan versio sekä 3. luokan versio. Primuksessa ja Wilmassa asiakirjat ovat selattavissa, haettavissa ja tulostettavissa.

  Sähköiset lomakkeet näkyvät Wilmassa oppilaan tukisivulla. Tällä sivulla käyttäjä voi tarkastella olemassa olevia asiakirjoja, päivittää ja tulostaa niitä, sekä luoda täysin uusia asiakirjoja.

  Uusia asiakirjoja voi luoda aiemman pohjalta. Kopioon tehdään tarvittavat muutokset ja tallennetaan, jolloin sekä alkuperäinen että uusi asiakirja pysyvät Wilmassa tarkasteltavana ja tulostettavissa. Samoja tietoja ei siis tarvitse kirjoittaa uudestaan tai kopioida ja liittää, vaan tiedot tulevat asiakirjaan automaattisesti.

  Tukitoimet

  Myös tukitoimille on oma Tukitoimet-rekisterinsä Primuksessa. Koulu voi määritellä Tukimuodot-rekisteriin eri vaiheissa käytettävät tukimuodot omien käytäntöjen ja resurssien mukaisesti - samaan tapaan kuin Wilman tuntimerkintöjen luokituksetkin.

  Oppilaalle annetut tukitoimet kirjataan Wilmassa sähköisellä lomakkeella. Yksittäiselle oppilaalle annetut tukitoimet voi helposti hakea sekä tulostaa ne esimerkiksi asiakirjan liitteeksi.

  Koulun henkilökunta voi tarkastella ja muokata merkintöjä sekä Wilman että Primuksen kautta, käyttöoikeuksiensa sallimassa laajuudessa.

  Tuki nähtävillä myös huoltajilla

  Huoltajilla on Wilman vasemman reunan toimintovalikossa suora linkki oppilaan tukisivulle. Tällä sivulla he näkevät lasta koskevat asiakirjat ja yhteenvedon annetuista tukitoimista, ja voivat halutessaan tulostaa tietoja.

  Aiheeseen liittyen: