Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opintojen ja työmäärien aikatauluttaminen

  Opintojen aikataulutuksen voi tehdä joko jaksotasolla, viikkotasolla tai näiden yhdistelmänä. Tässä ohjeessa kuvataan tilanne, jossa suunnittelija päättää, missä jaksoissa mitäkin opintojaksoa opetetaan ja työjärjestyksen tekijä laatii jaksotuksen pohjalta viikkokohtaiset työjärjestykset. Toiminto vaatii Kurren version 7.16.

  Valmistelut

  Ennen opetuksen jaksotusta perustetaan opetusryhmät, merkitään niille opettajat sekä tarkistetaan, että opintojaksojen kestot ovat oikein.

  Tässä tavassa tunnit jaksotetaan esim. 4-jaksoisen järjestelmän kautta, mutta sijoitetaan viikkojärjestelmän kautta. Sekä jaksotus että sijoittelu tehdään lähiopetustunteina.

  Jaksotus

  • Avaa ryhmittelyikkuna ja ota Näytä-valikosta esiin Jaksotus.
  • Valitse Asetukset / Näytä jaksotuksen kestona / Tuntimäärä. (ilman tätä valintaa jaksotus tapahtuu viikkotunteina)
  • Hae esille ne luokat tai ne opettajat, joiden opetusta haluat jaksottaa. Kuvassa esille on valittu yhden opettajan opetus.
  • Opintojakson tuntimäärä näkyy aluksi Jaksottamatta-sarakkeessa, josta se siirrettään sille jaksolle tai jaksoille, joilla opintojakso pidetään.

  • Esimerkki 1: Opintojakson kesto on 76 h ja se opetetaan kokonaan 1. jakson aikana. 1. jakson sarakkeeseen merkitään "76".
  • Esimerkki 2: Opetus jakautuu jaksoille 1 ja 3. Syötä 1. jakson sarakkeeseen esim. "36" ja 3. jakson sarakkeeseen "40". Jätä muiden jaksojen sarakkeet tyhjiksi.

  Kuvassa ylin opintojakso on jaksotettu kokonaan, toiseksi alimmasta on osa jaksottamatta ja alinta ei ole jaksotettu vielä lainkaan.

  Sijoittelu viikkojärjestelmään

  Työjärjestysten tekijä siirtyy viikkojärjestelmään ja valitsee ensimmäisen viikon, esim. viikko 35. Sijoittelun voi tehdä joko opettajan tai luokan työjärjestyksen kautta.

  • Asetukset-valikosta valitaan Näytä sijoittamattomien kestona... Tuntimäärät.
  • Ikkunan alareunassa, Sijoittamattomat-välilehdellä näkyy luettelo 1. jakson opinnoista. Opintojakson nimen perässä on pieni vihreä nuoli kertomassa, että opinnot on jaksotettu toiseen järjestelmään.
  • Jos opintoja ei näy, tarkista, ettei muiden järjestelmien tunteja ole piilotettu: Asetukset / Piilota muihin jaksojärjestelmiin jaksotetut.
  • Valitse jokin opintojakso ja maalaa työjärjestyspohjasta se ajankohta, jolloin sitä opetetaan tällä viikolla. Siirry sitten oikean ylänurkan jaksopainikkeella seuraavalle viikolle, ja sijoita opintojaksoa sinne - samaan tai eri ajankohtaan.
  • Alareunan Tunteja-sarakkeesta näet, montako tuntia on vielä sijoittamatta.
  • Sijoitettuja tunteja -sarakkeesta näet, montako tuntia on jo sijoitettu. 4 (8) tarkoittaa, että tunteja on sijoitettu kaikkiaan 8, joista 4 tälle nyt esillä olevalle jaksolle.
  • Kuvassa Anatomia1.1 -opintojaksoa on kaikkiaan 76 h, josta sijoittamatta on vielä 68 h; tälle viikolle on sijoitettu 4 h ja jollekin toiselle viikolle toiset 4 h (yht. 8 h).
  • Sijoittamattoman opetuksen määrä näkyy kaikilla 1. jaksoon kuuluvilla viikoilla, esim. viikoilla 35 - 44. Kun viikolle 35 sijoitetaan 4 h, pienenee viikkojen 36 - 44 Tunteja-sarakkeen luku 4 tunnilla.

  Sijoitusten kopiointi viikolta toiselle

  Jos viikkojen työjärjestykset ovat joidenkin opintojaksojen osalta identtiset, sijoita vain jakson ensimmäiselle viikolle ja kopioi sijoitus jakson lopuille viikoille

  • Poimi Ctrl-näppäin pohjassa ne sijoitukset, jotka toistuvat samassa ajankohdassa joka viikolla. Valitse sitten yläpalkista Lisätoiminnot / Sijoitusten kopiointi.

  Kokonaiskuvan 1. jakson viikoille jaksotetuista opinnoista saa 1. jakson työjärjestyksen kautta. Jaksojärjestelmän kautta tarkasteltaessa tuntimäärä ilmaistaan keskimääräisenä viikkotuntimääränä: jos jakson kesto on 10 viikkoa ja opintojakson kesto on 76 h, näkyy tuntimääränä 76/10 = 7 3/5. Jaksojärjestelmän ja viikkojärjestelmän välillä voi navigoida klikkaamalla opintojaksoa hiiren 2. painikkeella ja valitsemmalla ponnahdusvalikosta Siirry ryhmän/sijoituksen jaksolle tai oikean ylänurkan jaksopainikkeen avulla.