Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

LOPS 2016: Uudet kurssit Primukseen

  Päivitykset ohjeessa/siirtotiedostoissa

  Alla on listattuna tähän ohjeeseen ja siirtotiedostoihin tehdyt päivitykset. Päivitä tarvittaessa uudella siirtotiedostolla kurssit Primukseen, jos olet aiemmin siirtänyt kurssit vanhentuneella siirtotiedostolla, johon on tullut muutoksia. Vaihtoehtoisesti voit tehdä kyseiset muutokset suoraan Kurssit-rekisteriin. Varsinainen ohje alkaa päivityslokin alapuolelta.

  2.3.2017: Lisätty siirtotiedosto Koski-tunnisteet lukion kursseille.txt. Siirtotiedostolla voit viedä uuden opsin mukaiset Koski-tunnisteet Primukseen. Älä rastita Tuo kaikki uutena, jos olet jo aiemmin siirtänyt lukion uudet kurssit! Käytä siirrossa tunnistuskenttänä lyhennettä, ei KOSKI-tunniste-kenttää. Huom! Siirtotiedostosta puuttuvat vielä lukiodiplomin, teemaopintojen ja taiteitten välisten kurssien ainetasot sekä tietyt opiskelijan omaa äidinkieltä täydentävät ainetasot. Näille ei ole vielä vastaavuuksia Kosken koodistossa, joten nämä lisätään siirtotiedostoon myöhemmin.

  22.4.2016: Lisätty uusi, rajattu versio ALOPS-siirtotiedostosta nimellä Siirtotiedosto Primukseen ALOPS2016 (vain kurssit, joissa eroja).txt. Tiedostossa on vain ne aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset kurssit, joissa on jotain eroavaisuuksia lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin kursseihin verrattuna. Tällaisia kursseja on yhteensä 14.

  19.4.2016: Päivitetty siirtotiedostoja sekä Excel-tiedostoa teemaopintojen kurssityyppien osalta. Muutokset vaikuttavat siten, että teemaopinnot tulostuvat todistuksiin oikein ja teemaopintojen hylättyä kurssia ei huomioida suorituksena (LOPS-perusteiden mukaisesti). Siirtotiedostoissa TO Teemaopinnot -kurssin kurssityyppinä on nyt "Väliotsikko" ja TO01-, TO02- ja TO03- kurssien kurssityyppinä uusi "lu teemaopintojen syventävä kurssi". Lisäksi TO Teemaopinnot -kortilta on tyhjätty Arvosanan laskeminen -kenttä. Mikäli koulunne on jo siirtänyt LOPS2016-kurssit Primukseen, täytyy nämä muutokset tehdä Primuksessa (ks. ohjeet kappaleessa "Teemaopinnot") tai kurssit täytyy tuoda uudelleen Primukseen päivitetyllä siirtotiedostolla. Kannattaa joka tapauksessa tutustua alta "Teemaopinnot"-kappaleeseen ja varmistaa, että kurssityypit ovat varmasti oikein omassa Primuksessa.

  14.3.2016: Korjattu ALOPS2016-siirtotiedostossa S206-kurssin (Nykykulttuuri ja kertomukset) kurssityyppi pakollisesta syventäväksi.

  19.2.2016: Lisätty ohjeeseen kappale "Teemaopinnot", jossa on esitelty vaihtoehtoiset tavat toteuttaa teemaopinnot.

  5.2.2016: Korjattu siirtotiedostoista virheelliset nimet kahdessa uskonnon kortissa. UK06-kurssin nimi on nyt "Uskonnot ja media" ja UO-aineen nimi "Uskonto/Elämänkatsomustieto".

  2.2.2016: Päivitetty siirtotiedostoihin MAY01- ja MAA02-kurssin Sisältö-kenttään ja MAA07-kurssin Tavoite-kenttään matemaattiset symbolit tähti(*)-merkkien tilalle. Jos siirrät kurssit Primuksen 4.50-versiota vanhempaan versioon siirtotiedostolla, nämä merkit eivät näy oikein. Jos olet jo aiemmin siirtänyt kurssit Primukseen, voit nyt päivittää em. kursseille oikeat matemaattiset symbolit.

  27.1.2016: Aikuislukioiden siirtotiedosto julkaistu, ALOPS2016.

  15.1.2016: Päivitetty siirtotiedostoihin sekä Excel-tiedostoon uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineiden kortit. Näissä aineissa on nyt kaikissa ainetasolla sama aineen nimi "Uskonto/Elämänkatsomustieto", sillä todistuksissa ei eritellä tarkemmin, mihin opetukseen opiskelija on osallistunut. Aiemmin uskonnon ainetason korteilla oli nimessä mainittuna, mistä uskonnosta on kyse.

  11.1.2016: Päivitetty siirtotiedostoihin sekä Excel-tiedostoon teemaopintojen kortit. Aiemmissa tiedostoissa oli virheellisesti teemaopintokurssien kurssityyppinä "soveltava kurssi", nyt on LOPS2016-perusteiden mukaisesti "syventävä kurssi".

  13.11.2015: Päivitetty siirtotiedostoissa mm. kuvauksia, sisältöjä, tavoitteita, kurssinimiä ja lyhenteitä.


  Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lukion 2016 opetussuunnitelman perusteiden mukaiset oppimäärät ja kurssit tuodaan Primukseen. Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen sekä kurssitarjottimien käsittely siirtymäaikana on ohjeistettu erikseen, ks. Aiheeseen liittyen -linkit tämän ohjeen lopusta.

  Muutokset pähkinänkuoressa

  Muutokset pakollisuudessa:

  • Matematiikassa uusi pitkän ja lyhyen oppimäärän yhteinen kurssi, MAY1
  • FI2 pakolliseksi
  • HI4 syventäväksi
  • OP2 pakolliseksi
  • UE3, UO3, UI3, UJ3, ET3 syventäväksi
  • YH3 pakolliseksi

  Pakollisten kurssien määrä sama, mutta järjestysnumeroinnin muutoksen vuoksi pakollinen muuttunut syventäväksi tai päin vastoin:

  • BI2, BI3
  • GE2, GE3
  • MAB6, MAB7

  Uudet ja poistuvat syventävät kurssit

  • FY8 jää pois
  • KU5 jää pois
  • MU5 jää pois
  • ET6, UE6, UO6, UI6, UJ6 uusia

  Kurssitiedostojen sisällöt

  LOPS2016-siirtotiedostot sisältävät sekä oppimäärät että kurssit.

  Kurssitiedostosta on kaksi versiota: laajempi, kaikki perusteiden oppimäärät ja kurssit sisältävä sekä suppeampi, tavallisimmat oppimäärät ja kurssit sisältävä.

  • Suppeassa Siirtotiedosto Primukseen LOPS2016 suppea.txt -tiedostossa on kielistä mukana vain englanti ja ruotsi (kaikki oppimäärät) sekä saksa ja ranska (B2- ja B3-oppimäärät); katsomusaineista elämänkatsomustieto, evankelis-luterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto; äidinikieliaineista vain suomi äidinkielenä ja suomi toisena kielenä (s2) sekä lukiokoulutusta täydentävä oma äidinkieli.
  • Laajassa Siirtotiedosto Primukseen LOPS2016.txt -tiedostossa on kielistä mukana englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, portugali, latina, saame, japani ja kiina. Katsomusaineista mukana ovat elämänkatsomustieto, evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, katolinen uskonto, juutalainen uskonto ja islam. Äidinkieliaineista mukana ovat suomi, saame, viittomakieli ja romanikieli sekä lukiokoulutusta täydentävä romanikieli ja saamen kieli.

  Myös ALOPS-siirtotiedostosta on kaksi versiota.

  • Laajassa Siirtotiedosto Primukseen ALOPS2016.txt -tiedostossa on kaikki aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset oppimäärät ja kurssit.
  • Rajatussa Siirtotiedosto Primukseen ALOPS2016 (vain kurssit, joissa eroja).txt -tiedostossa on vain ne kurssit, joissa on jotain eroavaisuuksia lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin kursseihin verrattuna. Tällaisia kursseja on yhteensä 14 (ET02, FI02, FY02, GE02, HI02, HI03, KE02, PS01, S206, TO01, UE02, UO02, YH03 ja ÄI06).

  Saamen kielet tiedostossa

  Saame äidinkielenä, saame A- ja B-kielinä -oppimääristä sekä lukiokoulutusta täydentävästä saamesta on opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti mukana vain yksi saame, jota kopioimalla ja muokkaamalla opetuksen järjestäjä voi luoda Primukseen ne saamenkielet, joiden opetusta on tarjolla. Lukio täyttää näille aineille ylioppilastutkintoon ja yhteishakuun liittyvät kentät sen mukaan, mistä saamenkielestä on kyse. Lukiokoulutusta täydentävän saamen kurssityyppinä tiedostossa on "lu muu kurssi". Tyyppi vaihdetaan Primuksessa paikallisen opetussuunnitelman mukaiseksi.

  Molemmissa tiedostossa on mukana myös

  • teemaopinnot
  • taiteiden väliset kurssit
  • lukiodiplomikurssit
  • lukiokoulutusta täydentävät kielet

  Teemaopinnot

  Teemaopinnot voi toteuttaa kahdella tapaa: joko lukio tarjoaa vain kolmea teemaopintokurssia (tapa A) tai lukio tarjoaa näiden kolmen kurssin alle luotuja vaihtoehtoisia teemaopintokurssejaan (tapa B). Siirtotiedostossa kurssikortit on luotu oletuksella, että lukio käyttää tapaa A. Jos lukio käyttää tapaa B, täytyy siirtotiedostolla tuotuihin kurssikortteihin tehdä muutoksia.

  LOPS-perusteiden mukaan hylättyjä teemaopintokursseja ei lasketa kokonaiskurssimäärään, ja siksi lukion täytyy valitsemastaan tavasta riippuen luoda yksi tai kaksi uutta kurssityyppiä Kurssityypit-rekisteriin. Jos lukio käyttää tapaa A, luo kortti "lu teemaopintojen syventävä kurssi". Jos lukio käyttää tapaa B, luo toinenkin uusi kortti, "lu teemaopintojen koulukohtainen kurssi". Katso alta tarkemmin, miten tiedot täytetään korteille. Kortit on hyvä luoda ennen kuin kursseja siirretään Primukseen, mutta ne voi tarvittaessa luoda jälkikäteenkin ja vaihtaa korteille.

  Todistuksiin täytyy määrittää teemaopintojen suoritukset tulostumaan kurssitasolta.

  Teemaopinnot, tapa A

  Jos lukio käyttää tätä tapaa, ei siirtotiedostolla tuotuihin teemaopintojen kurssikortteihin tarvitse tehdä muutoksia.

  TO Teemaopinnot -kurssikortilla on tiedot seuraavasti:

  • Tyyppi-kentässä on "väliotsikko".
  • Arvosanan laskeminen -kenttä on tyhjänä.
  • Opintoviikkoja-kenttä on tyhjänä.

  Varsinaisilla kurssikorteilla (TO01, TO02 ja TO03) on tiedot seuraavasti:

  • Tyyppi-kentässä on "lu teemaopintojen syventävä kurssi".
  • Arvosanan laskeminen -kenttä on tyhjänä.
  • Opintoviikkoja-kentässä on 1 ov.

  Rasti Kurssityypit-rekisterissä kortilta "lu teemaopintojen syventävä kurssi" kenttä Valittavissa Wilmassa, mutta jätä kenttä Huomioi hylätty arvosana suorituksena rastimatta.

  Teemaopinnot, tapa B

  Jos lukio käyttää tapaa B, siirtotiedostolla tuotuja teemaopintojen kortteja täytyy muokata.

  Muuta TO01-, TO02- ja TO03-kurssikorteille tiedot seuraavasti:

  • Vaihda Arvosanan laskeminen -kenttään "Keskiarvo kurssien arvosanoista".
  • Tyhjää Opintoviikkoja-kenttä.

  Luo Kurssit-rekisteriin lukion tarjoamille varsinaisille teemaopintokursseille kurssikortit ja täytä tiedot seuraavasti:

  • Valitse Tyyppi-kenttään "lu teemaopintojen koulukohtainen kurssi".
  • Täytä Opintoviikkoja-kenttä.
  • Jätä Arvosanan laskeminen -kenttä tyhjäksi.

  Rasti Kurssityypit-rekisterissä kortilta "lu teemaopintojen koulukohtainen kurssi" kenttä Valittavissa Wilmassa, mutta jätä sama kenttä rastimatta kortilta "lu teemaopintojen syventävä kurssi". Jätä molemmilta korteilta rastimatta kenttä Huomioi hylätty arvosana suorituksena.

  Kurssien nimet ja lyhenteet

  Lähes kaikkien kurssien nimet muuttuivat. Tiedosto sisältää kurssien uudet nimet. Jos vanhassa opsissa oli kurssi täsmälleen samalla nimellä, on tiedostossa tästä maininta kentässä Lisätietoja 2. Lyhenteet vastaavat opsin perusteiden lyhenteitä sillä erotuksella, että kurssinumerointi on toteutettu kahdella numerolla: MAA02, ENA01 jne. B2- ja B3-kielissä numerointitapa on RAB21, RAB22; RAB31, RAB32. Etunollat ovat käytössä, jotta kurssit järjestyisivät oikein myös niissä järjestelmissä, jotka muuten järjestäisivät 10. kurssin ennen 2. kurssia.

  Tiedonsiirto Primukseen

  Primus-tiedoston sisältö

  Kurssitiedosto on tyypiltään Primusten välinen siirto, ja se sisältää kursseista seuraavat tiedot:

  • Lyhenne
  • Nimi
  • Opintoviikot (vain kursseilla)
  • Tyyppi (= kurssityyppi)
  • OPS huomautus ("LOPS2016")
  • Lisätietoja 2 (vastaavuus vanhan opsin kanssa)
  • Arvosanan laskeminen (vain oppimäärillä)
  • YTL:n oppiaine (vain näillä oppimäärillä)
  • Oppimäärä (vain kielten ja matematiikan oppimäärillä)
  • Toinen kotimainen kieli (vain näillä oppimäärillä)
  • Yhteishaun aine, Yhteishaun kieli, Yhteishaun äidinkieli, Yhteishaun rivi (vain näillä oppimäärillä, LUVA)
  • Kuvaus
  • Arvioinnin perusteet
  • Tavoitteet
  • Sisältö

  Kuvaukset, arvioinnin perusteet, tavoitteet ja sisältö ovat mukana, jos ne olivat eriteltyinä opetussuunnitelman perusteissa. Pääsääntöisesti oppimääristä on kuvaukset ja arvioinnin perusteet, kursseista tavoitteet ja sisältö.

  Valmistelut ennen siirtoa

  Vastaavuus vanhan opsin kurssien kanssa siirretään kenttään Lisätietoja 2, joten ota tämä kenttä valmiiksi esiin Kurssit-rekisterissä. Jos tämä kenttä on jo käytössä, voit käyttää jotain muuta teksti- tai memokenttää. Tarkista myös, että luettelon muut kentät ovat valmiiksi esillä.

  Vanhan ja uuden opetussuunnitelman kursseilla on hyvä olla eri lyhenteet. Näin saman kurssin molemmat versiot saadaan siirrettyä Kurreen ja opettajien ja opiskelijoiden on helpompi löytää oikean opetussuunnitelman mukainen kurssi.

  Vanhan opetussuunnitelman kurssien lyhenteisiin kannattaa lisätä jokin merkki, esim. v-kirjain: vBI1, BI1v tms. Uuden opetussuunnitelman kurssit saavat olla oikeilla lyhenteillä, koska ne jäävät käyttöön moniksi vuosiksi. Tämän voi tehdä massana kaikkien kurssien osalta. Ks. erillinen ohje.

  Siirtotiedoston lukeminen Primukseen

  • Tallenna "Siirtotiedosto Primukseen LOPS2016" -siirtotiedosto tämän ohjeen alta.
  • Avaa Kurssit-rekisteri ja valitse yläpalkista Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen.
  • Etsi Selaa-painikkeellä äsken tallentamasi tiedosto.
  • Tiedonsiirron tyypiksi valitaan Tiedonsiirto toisesta Primuksesta.
  • Käytä vaihtoehtoa Tuo kaikki uutena.

  Tiedonsiirron jälkeen

  Tarpeettomien oppimäärien ja kurssien poisto

  Primus antaa tiedonsiirron lopuksi yhteenvedon siirtyvistä tiedoista. Voit jo tässä vaiheessa poistaa ne oppimäärät ja kurssit, joita oma lukio ei pääsääntöisesti tarjoa - esim. harvinaisemmat kielet ja katsomusaineet. Maalaa luettelosta ne rivit, jotka haluat poistaa, ja paina sitten näppäimistöltä Delete. Kuvassa poistetaan B2-espanjan oppimäärä ja kurssit. Tiedosto sisältää uudet rekisterikortit myös oppimäärille. Jos näitä ei haluta tuoda, poista nekin.

  Oppimääriä ja kursseja voi poistaa myös tiedonsiirron jälkeen Kurssit-rekisterissä. Jos joitain oppimääriä/kursseja tarjotaan toisinaan, kannattaa niiden rekisterikortit vain arkistoida, jolloin ne saadaan tarvittaessa nopeasti käyttöön.

  Ohjeen lopussa on linkit tulosteisiin, joiden avulla voi tarkastella siirtyneitä tietoja.

  Tietojen täydentäminen

  Lukion täytettäväksi jää kentät:

  • Koulu, täytetään kaikki lukiot
  • Asteikko
  • Tarvittaessa Sisältyy keskiarvoihin ja muut lukion omiin opetusjärjestelyihin tai arviointiin liittyvät tiedot.

  Laajemmassa tiedostossa on mukana kaikki opetussuunnitelman perusteissa nimeltä mainitut A- ja B-kielet. Luo puuttuvat kielet kopioimalla jostain vastaavan tason kielen oppimäärästä ja kursseista. Huomaa, että kotimaisille, eurooppalaisille, Euroopan ulkopuolisille ja lukiokoulutusta täydentäville kielille on erilaiset opetussuunnitelman perusteet. Esim. "Somali äidinkielenä" tehtäisiin kopioimalla OÄI-oppimäärästä ja sen kursseista, somalin B3-oppimäärä taas kopioimalla esim. kiinan kielen B3-oppimäärästä.

  Lukiokoulutusta täydentävän oman äidinkielen, saamenkielen ja romanikielen kurssityyppinä tiedostossa on "lu muu kurssi". Tyyppi vaihdetaan Primuksessa paikallisen opetussuunnitelman mukaiseksi.

  Excel-tiedosto

  Excel-tiedoston avulla lukio voi tarkastella helposti siirtotiedoston sisältöä, esim. mitä A-kieliä on mukana. Väreillä esitetty vastaavuuden vertailu on tehty täysin kurssien nimien perusteella. Kurssien sisällöllisiin pieniin eroihin taulukko ei ota kantaa.

  • Excel-tiedostoon on merkitty vihreällä ne kurssit, joiden nimi, tyyppi ja numerointi säilyy entisellään.
  • Kurssit, joiden numerointi tai kurssityyppi on muuttunut, on merkitty oranssilla.
  • Jos kurssityyppi muuttui järjestysnumeroinnin muutoksen myötä, on se merkitty punaisella fontilla.
  • Uudet kurssit ja oppimäärät on merkitty sinisellä. Uudella tarkoitetaan kursseja ja aineita, joita ei ollut mukana ops 2003 -mukaisessa kurssitiedostossa. Osa näistä, esim. lukiodiplomikurssit, voivat silti olla mukana Primuksessa, jos lukio on lisännyt ne sinne itse.
  • Poistuvia syventäviä kursseja ei ole mukana.
  LiiteKoko
  Siirtotiedosto Primukseen LOPS2016 suppea_0.txt370.46 Kt
  Siirtotiedosto Primukseen LOPS2016_0.txt609.38 Kt
  Siirtotiedosto Primukseen ALOPS2016.txt546.8 Kt
  Siirtotiedosto Primukseen ALOPS2016 (vain kurssit, joissa eroja).txt22.95 Kt
  Kurssitiedot Excel-tiedostona LOPS2016.xls516 Kt
  Koski-tunnisteet lukion kursseille.txt24.17 Kt