Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Vaihtuva osallistuminen ryhmiin

  Päivitetty 26.2.2019

  Ammatillisessa koulutuksessa (ja korkeakouluissa) kaikki opiskelijat eivät välttämättä osallistu ryhmän kaikille lähiopetustunneille. Jos työjärjestyksissä halutaan esittää täsmällisesti, kuka opiskelija on mukana milläkin tunnilla, merkitään läsnäolot Kurressa sijoituskohtaisesti.

  Valmistelut

  Ennen oppituntikohtaisten osallistumisten kirjaamista

  • Sijoitetaan opintojakson kaikki lähiopetuskerrat työjärjestykseen Kurressa, jotta tiedetään, milloin opetusta on. Sijoitukset voi tehdä "tyhjinä" eli ilman opiskelijoita, tai siten, että niissä on mukana kaikki tai osa opintojaksoon osallistuvista.
  • Jos osallistumiset halutaan merkitä päivämäärätarkkuudella, tulee lähiopetus sijoittaa viikkojärjestelmään. Jos käytössä on esim. 4-jaksojärjestelmä, läsnäolomerkinnät tulevat viikkotuntitasolla, ts. opiskelijan poistaminen perjantain opetuskerralta poistaa hänet opintojakson kaikilta perjantaitunneilta.
  • Merkitään ryhmälle yksi tai useampi opettaja/ohjaaja. Nämä voivat lisätä ryhmään uusia opiskelijoita Wilman kautta.
  • Tehdään ryhmälle arviointikirja. Arviointikirjaan tulevat sen luontivaiheessa mukaan ne opiskelijat, jotka ovat jo mukana jossain ryhmän sijoituksessa, ts. edes yhdellä oppitunnilla. Arviointikirjan opiskelijalista päivittyy sitä mukaa, kun opettaja lisää heitä Wilmassa arviointikirjaan, tai kun uusia opiskelijoita ilmoittautuu ryhmään kurssitarjottimen kautta.

  Läsnäolo

  Läsnäololla tarkoitetaan tässä suunniteltuja läsnäoloja. Opiskelijalle merkitään ne lähiopetuskerrat, joihin hänen on tarkoitus osallistua. Toteutunut osallistuminen merkitään Wilman tuntimerkinnät-toiminnossa, jossa voidaan samalla kirjata myös muuta läsnäoloon liittyvää opiskelijakohtaista tietoa, esim. korvaavia tehtäviä tai poissaolon syy.

  Esimerkki

  Ammattiopiston opintojaksolla on opiskelijoita siten, että 10 osallistuu kaikille kerroille ja 5 vain kolmelle kerralle. Opintojaksosta järjestetään 12 lähiopetuskertaa, mutta nuo 5 osallistuvat kuka mihinkin kertaan.

  • Kurressa ryhmään lisätään kaikki 10 opiskelijaa, jotka osallistuvat joka kerralle ja opettaja.
  • Viidestä opiskelijasta 1 osallistuu vain kahteen viimeiseen opetuskertaan. Toinen noista viidestä osallistuu vain ensimmäiseen ja kolmanteen opetuskertaan. Kurressa merkitään muut kolme opiskelijaa kaikkiin opetuskertoihin, opiskelija 1 vain kahteen viimeiseen ja opiskelija 2 vain 1. ja 3. kertaan.
  • Opettaja voi lisätä Wilmassa ryhmään uusia opiskelijoita. Oletuksena he tulevat mukaan kaikkiin opetuskertoihin.

  Läsnäolojen kirjaus Kurressa

  Läsnäolot merkitään helpoiten Opiskelijoiden läsnäolot tunneilla -yhteenvedossa, joka aukeaa kaikista ryhmän opiskelijaluettelon näyttävistä ruuduista. Klikkaa opiskelijan nimeä hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Opiskelijoiden läsnäolot tunneilla. Siniset rivit ovat osallistumisia, valkoisten rivien opetuskerroilta opiskelija on poissa. Rivin väri vaihtuu riviä klikkaamalla. Oletuksena näytetään vain sijoitetut tunnit. Jos osa tunneista on sijoittamatta ja haluat merkitä läsnäolot myös loppuosuudelle, rasti ruudun alareunasta Näytä myös sijoittamattomat tunnit.

  Yhdelle opiskelijalle merkityt läsnäolot saa kopioitua ryhmän muille opiskelijoille valitsemalla ruudun yläpalkista Lisätoiminnot / Kopioi läsnäolot ryhmän kaikille opiskelijoille tai Valitse opiskelijat, joille läsnäolot kopioidaan.

  Saman ruudun saa auki myös ryhmittelyssä ja sijoittelussa Ominaisuudet-ruudussa sekä Valinnat-ikkunan Ryhmävalinnat-välilehdellä.

  Läsnäolot myös rinnakkaisiin ryhmiin

  Läsnäoloja voi merkitä Kurressa myös kaikkiin kurssista luotuihin ryhmiin yli ryhmärajojen. Valitse Kurressa opetusryhmä ja hiiren kakkospainikkeella Opiskelijan läsnäolot tunneilla. Ikkunan alareunassa voi ruksia Näytä myös sijoittamattomat tunnit, jolloin avautuu kaikki ryhmälle jaksotetut tunnit, vaikkei niitä vielä olisi sijoitettu työjärjestykseen.

  Ikkunan ylävalikosta Asetukset / Näytä kurssin kaikkien ryhmien tunnit saa näkyviin myös muut, samasta kurssista tehdyt ryhmät. Opiskelijan voi lisätä läsnäolevaksi myös niihin ryhmiin. Lisäyksen jälkeen opiskelija siirtyy alkuperäisen ryhmänsä lisäksi myös toiseen ryhmään ja ko. ryhmän arviointikirjaviittaus vaihtuu punaiseksi, merkkinä uusista opiskelijoista ryhmässä. Arviointikirjan päivityksen jälkeen opiskelija on siis mukana useammassa arviointikirjassa.

  Muut tehtävät: Jos opetusryhmään liittyy muuta työtä, johon on merkitty valitun ryhmän opiskelijoita, siirretään "uusi" opiskelija myös siihen. Lisäksi toiminto on käytössä myös Perustiedot / Muut tehtävät- välilehdellä. Muiden tehtävien kautta tehtynä toiminto listaa ainoastaan kyseisen muun tehtävän tunnit sekä muuhun tehtävään liittyvän opetusryhmän rinnakkaiset ryhmät. Tätäkin kautta siirrettynä opiskelija menee mahdollisen toisen ryhmän muuhun tehtävään, jos siinä on mukana valitun opetusryhmän opiskelijat.

  Toiminto on käytössä myös sijoittelussa: Valitse ryhmän päällä hiiren kakkospainikkeella Ominaisuudet ja avautuvassa ikkunassa ylävalikosta Näytä / Opiskelijoiden läsnäolot tunneilla.


  Toinen vaihtoehto kirjata läsnäoloja sijoitteluikkunassa on opettajan tai luokan työjärjestyksen kautta. Klikkaa opetuskertaa (sijoitusta) hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet, ja Opiskelijat-välilehti. Rasti opiskelija mukaan sijoitukseen tai poista hänet tästä sijoituksesta. Kuvassa listan toinen ja kolmas opiskelija ovat mukana tässä sijoituksessa (= tällä opetuskerralla). Kahden seuraavan opiskelijan nimet ovat sinisellä, mikä kertoo, että opiskelijat ovat mukana tässä ryhmässä, mutta eivät juuri tällä opetuskerralla. Opiskelija näkee Wilmassa työjärjestyksessään vain ne opetuskerrat, joissa hän on itse mukana.

  Ryhmän arviointikirja

  Ryhmän arviointikirjaan tulevat mukaan kaikki ne opiskelijat, jotka ovat mukana vähintään yhdessä sijoituksessa eli osallistuvat lähiopetukseen ainakin kerran. Ryhmä näkyy Kurren perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä yhtenä rivinä, ja opiskelijamääränä näkyy osallistujien yhteismäärä.

  Kun arviointikirja on luotu, opettaja voi lisätä siihen uusia opiskelijoita Wilmassa sekä merkitä, mihin lähiopetuskertoihin opiskelija osallistuu.

  Wilman puolella osallistumiset merkitään opettajan työjärjestyksen kautta, klikkaamalla kutakin opetuskertaa ja rastimalla Ominaisuudet-ruudussa osallistuvat opiskelijat.

  Wilman versiosta 2.20 lähtien voi läsnäoloja suunnitella myös joko opiskelijan eHOPS-näkymässä tai opetusryhmän sivulta, Läsnäolojen suunnittelu -välilehdeltä. Linkki ohjeeseen löytyy kohdasta Aiheeseen liittyen.