Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Jatkuvakestoisen opetuksen suunnittelu

  Päivitetty 25.2.2019

  Joskus opetuksen suunnittelu lukuvuosikohtaisesti ei ole toimiva ratkaisu. Kurreen on mahdollista luoda sellainen työjärjestys, johon otetaan mukaan useamman vuoden opinnot kerralla. Tällöin on helpompaa suunnitella myös sellaista opetusta, joka jatkuu seuraavankin lukuvuoden puolella.

  Työskentelyjärjestys

  Ensimmäinen vaihe

  1. Tee lukuvuosittainen Kurre-tiedosto. Luo tiedostoon kaksi jaksojärjestelmää, viikkojärjestelmä ja sen rinnalle tavallinen jaksojärjestelmä. Jaksojärjestelmään tehdään kesää varten oma jakso. Voit myös tehdä kalenterivuosittaisen Kurre-tiedoston, mutta ohjeessa kuvataan lukuvuosittaista menettelyä.

  2. Lisää viikkojärjestelmään yksi ylimääräinen viikko, joka laitetaan työjärjestyksen ulkopuolelle, eli sen päivämäärät eivät osu yhdellekään työjärjestyksessä olevalle jaksolle tai viikolle. Viikkoa käytetään lähinnä apuna siinä, että työjärjestyksen ulkopuolella jatkuvien opintojen löytäminen helpottuu. Viikkoja-sarakkeeseen laitetaan kestoksi 0, ettei tälle viikolle jaksotettua opetusta lasketa mukaan työmääriin.

  Huom. Voit luoda tällaisen jakson myös ilman päivämäärätietoja. Täytä tällöin jaksojärjestelmälle nimi ja laskennallinen pituus (0).

  3. Etene normaalisti tiedonsiirtojen (opiskelijat, opettajat, opetustarjonta, jne.) ja muiden valmisteluiden kanssa.
  Kun pääset jaksotusvaiheeseen, jaksota viikkojärjestelmän ylimääräiselle viikolle sellaista opetusta, joka jatkuu myös seuraavan vuoden työjärjestyksen puolella. Muista jaksottaa opetus myös normaalisti jo tämän lukuvuoden puolelle. Kun jaksotus on valmis, jatka normaalia työskentelyä Kurre-tiedoston kanssa. Muista luoda myös arviointikirjat valmiiksi.

  Toinen vaihe

  4. Seuraavan lukuvuoden Kurre-tiedosto luodaan ottamalla työjärjestyksestä kopio. Valitse Kurren Yleiset asetukset / Toiminnot / Työjärjestyksen kopiointi. Anna kopiolle nimi ja valitse työjärjestyksen kopiointitavaksi Tee identtinen kopio. Lopuksi klikkaa kohtaa Kopioi työjärjestys. Tällä tavalla jatkuvat opetusryhmät saadaan siirrettyä samanlaisina ja oikeat arviointikirjaviittaukset säilyvät. Jatka työskentelyä työjärjestyksen kopiossa.

  5. Uudessa työjärjestyksessä työskentely aloitetaan perustietojen Opetusryhmät-välilehdestä. Piilota kaikki opetusryhmät, joita jaksotit ylimääräiselle viikolle ensimmäisessä vaiheessa. Käytä rajaavana tekijänä esimerkiksi vaihtoehtoa "Päättyy jaksossa". Kirjoita Piilota-kohtaan ylimääräisen viikon nimi ja poista kaikki piilotuksen jälkeen esille jäävät opetusryhmät. Kun Kurre ehdottaa valintojen säilyttämistä, poista rasti tästä kohdasta ja valitse Kyllä. Valintoja ei tarvitse säilyttää tässä tiedostossa, sillä opetus ei jatku enää näiden osalta.

  Huom. Jos käytit suunnittelussa viikkoa, jolla ei ole ollenkaan päivämääriä, et voi piilottaa opetusta "Päättyy jaksossa" -sarakkeen perusteella. Käytä sen sijaan "Jaksoissa"-saraketta ja piilota ne ryhmät, joissa tuo ylimääräinen viikko on mukana.

  6. Poista seuraavaksi kaikki lopettaneet opiskelijat Kurre-tiedostosta. Tee uusi tiedonsiirto Primuksesta, jotta tiedostoon saadaan mukaan uudet opiskelijat. Samalla saadaan siirrettyä päivitetyt valinnat myös jatkaville opiskelijoille.

  Valintojen poistoon voidaan käyttää myös Kurren omaa toimintoa. Toiminnolla saadaan poistettua valinnat esim. niissä tapauksissa, että opiskelijalla on osaamisen tunnustaminen ko. kurssista tai hän on saanut siitä vapautuksen. Valitse tällöin Tiedonsiirrot / Poista valintoja perustietojen Opiskelijat- tai Opetusryhmät-välilehdellä.

  7. Muuta vielä jaksojärjestelmien päivämäärät uuden lukuvuoden mukaiseksi tai luo kokonaan uudet jaksojärjestelmät uusilla päivämäärillä. Tämän jälkeen voit jatkaa suunnittelua uudella työjärjestyksellä normaalin työskentelyjärjestyksen mukaisesti.

  Avainsanat: jatkuvakestoinen opetus, Kurre