Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tulosteiden kokoaminen

  Todistukset, jotka koostuvat kansilehdestä, sisälehdestä ja takakannesta, voidaan koota Primuksessa yhdeksi dokumentiksi. Kokoamalla tulosteet saadaan tulostettua kerralla yhdelle opiskelijalle kaikki sivut, sitten seuraavan opiskelijan kaikki sivut jne.


  1) Tulosteet kootaan peräkkäin tekemällä ensin uusi, täysin tyhjä tuloste. Tämä tyhjä tuloste on ikään kuin kansio niille tulosteille (sivuille), jotka kootaan yhteen.

  2) Valitse tulostuseditorissa Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Kohtaan Koottavat tulosteet haetaan Lisää -painikkeella ne tulosteet, jotka halutaan tulostaa peräkkäin. Primus tulostaa tulosteet siinä järjestyksessä missä ne ovat tulosteen ominaisuuksissakin. Tulosteiden järjestystä voit vaihtaa ruudun alareunassa olevista nuolipainikkeista.

  3) Tallenna muutokset.

  Tähän tyhjään tulosteeseen ei tarvitse määritellä mitään muita tietoja kuin koottavat tulosteet. Ylätunnisteeseen voi selkeyden vuoksi kirjoittaa jotain muistiinpanoja itselle infoksi. Kaikki yksittäisiä sivuja koskevat muutokset tehdään ko. tulosteiin. Kootun tulosteen kautta ei siis voi tehdä muutoksia, vaan muutokset päivittyvät heti tallennuksen jälkeen koottuun tulosteeseen.

  Kun tulostat monisivuisen todistuksen tai muun monisivuisen asiakirjan, valitse tulostettavaksi tulosteeksi juuri tämä koottu, tyhjä tuloste. Esikatselun kautta pääset tarkastelemaan, miten kokonaisuus tulostuu.

  Sivunumerointi

  Pedagogisiin asiakirjoihin ja muihin monisivuisiin tulosteisiin saa juoksevan sivunumeroinnin saa käyttämällä Primuksen automaattista sivunumerointitoimintoa. Sivunumerointia ei merkitä koottuun tulosteeseen, vaan niihin tulosteisiin, jotka kootaan samaksi dokumentiksi. Tulostuvaksi tiedoksi valitaan Vakiot-haarasta joko pelkkä Sivunumero tai myös Sivulukumäärä.