Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI-schemats definitioner

  I Utbildningsstyrelsens schema framgår vad respektive punkt innebär. Utbildningsstyrelsens schema finns här.

  Vi har gjort en sida som motsvarar schemat och där kan du se hur respektive uppgift hämtas från Primus. Vår sida finns här. Dokumentationen över KOSKI är så omfattande och mångfacetterad att det inte går att få alla fält att rymmas i de skolnivåspecifika fältlistorna. Om den information du söker inte finns i fältlistorna, söker du enklast fram den i schemat.

  Tyvärr är punkterna i schemat på finska eftersom Utbildningsstyrelsen inte gjort dem på svenska, men beskrivningarna har vi satt in på svenska.

  Utgångspunkten i schemat är uppgiften Oppija, dvs. inläraren. När man klickar på den blå cirkeln framför uppgiften öppnas alla andra uppgifter som behövs vid överföringen av just den informationen. Det kan krävas flera klick innan man hittar det man söker, eftersom man måste klicka sig vidare från en cirkel till en annan tills man når fram. När cirkeln framför uppgiften är vit innebär det att det inte finns någon mer information bakom den.

  Genom att klicka på uppgiften (texten) öppnas ett fönster till vänster på sidan, där du ser vilka fält Primus går igenom och i vilken ordningsföljd. Det finns beskrivningar för alla sådana punkter där det direkt går att säga vilket fält som informationen hämtas från.

  När du klickar på en cirkel öppnas informationen alltid till höger om uppgiften. Eftersom all information inte ryms i en och samma vy, kan man scrolla vertikalt och horisontellt genom att hålla musknappen nertryckt och föra musen i önskad riktning.

  När du klickar på till exempel Oppija öppnas två grenar:

  • den ena innehåller närmare info om studierätterna och den andra om personuppgifterna.
  • Klicka på cirkeln framför Henkilö så öppnas ytterligare två grenar: Uusi henkilö och Henkilötiedot ja oid. Dessa är sinsemellan alternativa, dvs. ett av dem överförs och det beroende på vad som finns ifyllt i Primus.
  • Klicka på t.ex. cirkeln framför Uusi henkilö, varvid du får fram fyra grenar: Sukunimi, Etunimet, Kutsumanimi och Hetu.
  • Cirklarna framför dessa är vita, vilket innebär det att det inte finns någon mer information bakom dem.
  • Klicka på någon av uppgifterna, t.ex. på Hetu. Då öppnas en infopanel till vänster på sidan och du kan läsa från vilket fält Primus hämtar informationen om personbeteckning.

  När du öppnat en uppgift kan du stänga den igen genom att klicka på cirkeln. Infopanelen stänger du via hamburgerikonen uppe till höger.

  Uppdaterad: 6.11.2017

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI