Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Mellanbetyg med provvitsord

  Se bild

  Utskriften i den här instruktionen används för att printa ut grundskolans mellanbetyg. På betyget finns också det ämnesspecifika frånvaroantalet samt provvitsorden.

  Spara utskriftsfilen som finns i den här instruktionen på din egen dator. Öppna Primus Studeranderegister och utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och välj utskriften som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Det går också att öppna filen i utskriftseditorn genom att dra filens ikon från katalogen där den är sparad till själva editorn.

  På betygets övre del finns allmänna uppgifter. Uppgifterna om eleverna kommer från studeranderegistret medan uppgifterna om skolan och perioderna kommer från registret Information om skolan. Betygets namn och kolumnrubriker har skrivits in direkt på mallen.

  Betygsvitsorden

  På betyget finns alla de ämnen som eleverna har fått ett vitsord i under pågående läsår. Ämnets namn, vitsord och eventuell vitsordsreferens (stjärna (*) för individualiserat ämne) tas med på utskriften.

  Frånvaro

  Frånvarokolumnen innehåller all frånvaro i ämnet för pågående läsår. Frånvaron kommer från kursnivån som i praktiken betyder höstens kurser. För att kunna printa ut ämnesspecifik frånvaro krävs det att skolan har använt kursspecifik frånvarouppföljning under hösten.

  Om er skola endast räknar en total frånvarosumma för hela läsåret (och inte ämnesspecifikt) så kan ni ta bort hela kolumnen. I stället kan du göra så att frånvarosumman skrivs ut på betygets nedre kant. Som cellens data kan du då sätta Frånvaro.Typ.Tidsperiod. Om all frånvaro finns på uppförandekursen ska du endast välja "hs uppförandets kurs" som kurstyp. Om frånvaron finns i alla kurstyper kan du ta med dem alla, en efter en. Det går att lägga till flera genom att förena dem med +-tecknet.

  Provvitsord

  • Provets tema kommer från Bedömningsregistrets fält Provets tema.
  • Provvitsordet kommer från prestationsuppgifterna i Studeranderegistret. Prestationen bör vara fastställd för att provvitsordet ska skrivas ut.
  • Provets tilläggsuppgifter (lärarens kommentarer gällande enskilda elever) kommer också från Studeranderegistrets prestationsuppgifter.
  • Om du vill kan du göra flera kolumner för andra provuppgifter, t.ex. provets datum. Datumet kan du lägga till genom att sätta Bedömningslista ()->Provdatum som cellens data.

  Artikeln har updaterats 15.11.2016