Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kyselyn julkaiseminen

  Saman kyselyn voi tehdä useaan kertaan, esim. eri vuosina tai eri kohdejoukoille. Voit tehdä erilliset kyselyt opiskelijoille ja opettajille, 1. luokkalaisille ja 2. luokkalaisille tai keväälle ja syksylle. Kyselyn julkaisusivulla määritellään, mille käyttäjäryhmälle kyselypohja on tehty, milloin pohja näkyy Wilman käyttäjillä ja kuinka monta kertaa siihen voi vastata. Ennen kuin uuden kyselyn voi toteuttaa, on oltava kyselypohja.

  Uuden kyselyn luominen


  Uusi kysely tehdään Wilman Kyselyt-sivulla klikkaamalla painiketta Luo uusi kysely.

  • Valitse seuraavaksi onko kyseessä tavallinen vai ryhmään sidottu kysely. Luotaessa kyselyä Kyselyt-sivulla, tavallinen kysely on oletuksena, eikä ryhmään sidottu kysely ole edes valittavissa, vaan se toteutetaan kokonaan Wilman Ryhmät-sivun kautta (ks. ohje ryhmiin sidotuista kyselyistä).

   • Tavallinen kysely voidaan osoittaa usealle luokalle, henkilöryhmälle ja jopa usealle koululle. Tällaisessa kyselyssä kerätään tietoa kaikille yhteisistä asioista.
   • Ryhmään sidottu kysely perustetaan opetusryhmän omalla sivulla, ja se näkyy aina vain tämän kyseisen ryhmän oppilaille. Ryhmään sidotun kyselyn avulla kerätään mm. kurssipalautetta, itsearviointia ja muuta tiettyyn kurssiin liittyvää tietoa.
  • Valitse käytettävä kyselypohja pudotusvalikosta: Valittavissa ovat sekä käyttäjän itse tekemät pohjat sekä sellaiset, joihin käyttäjälle on annettu oikeudet. Klikkaa sitten Jatka-painiketta.
  • Seuraavassa vaiheessa nimetään kysely, annetaan mahdollinen tunnus ja salasana, voimassaoloaika, vastausmäärä, vastaajien tunnistustaso ja kohderyhmä(t).

  Vastaajajoukon ja vastausajan rajaaminen

  Tunnus- ja Salasana-kenttiä käytetään silloin, kun vastaajajoukko halutaan rajata tarkemmin kuin kyselyn tiedoissa on mahdollista määritellä. Ilmoittamalla tarvittava tunnus/salasana vain tietyille henkilöille saadaan vastaajat rajattua tarkemmin. Kysely toimii myös pelkällä salasanalla, tällöin tunnus jätetään siis tyhjäksi.

  Vastaaminen alkaa- ja Vastaaminen päättyy -kenttiin määritellään aikaväli, jolloin kyselyyn voidaan vastata eli milloin kysely on aktiivinen. Aktiiviset kyselyt näkyvät määritellyllä käyttäjäryhmällä Wilman Kyselyt-sivulla. Kyselyn voimassaoloaika on pakollinen tieto, kyselyä ei tallenneta ilman voimassaoloaikaa.

  Vastausten lukumäärä

  Vastauksia henkilöä kohti -kohdassa voidaan valita joko vaihtoehto 1 kpl, jolloin jokainen käyttäjä voi vastata kyselyyn vain kerran, tai vaihtoehto Ei rajoitusta, jolloin käyttäjät voivat vastata kyselyyn niin useasti kuin tahtovat. Julkisten kyselyiden vastausmäärää ei kuitenkaan voi rajoittaa.

  Vastaajien tunnistustaso

  Valitse vastaajien tunnistustaso, vaihtoehdot:

  • Anonyymi kysely: Tuloksista nähtävissä vain vastaukset ja vastausmäärät, mutta ei tiedetä ketkä ovat vastanneet.
  • Vastaajaluettelo tulostettavissa (kysymysten vastaukset anonyymejä): Valitse, jos haluat luettelon vastanneiden nimistä. Listan avulla ei kuitenkaan saa selville, mikä vastaus kuuluu kenellekin vastaajalle, sillä toiminto on tarkoitettu anonyymin palautteen keräämiseen. Vastauksissa näkyy aina pelkkä vastaajan numero. Vastaajan numeron perusteella voit verrata vastajien 01 ja 02 vastauksia, mutta et voi selvittää, kuka vastaaja 01 on.
  • Henkilökohtainen kysely (kysymysten vastaukset yhdistettävissä vastaajaan): Tuloksista on nähtävissä kaikkien vastanneiden nimet ja heidän vastauksensa. Henkilökohtaiseen kyselyyn vastaavalle näytetään kyselyssä ilmoitus, että vastaukset ovat tunnistettavissa.

  Kyselyn kohderyhmä

  Henkilöryhmät -kohtaan valitaan yksi tai useampia kohderyhmiä, joille kysely osoitetaan. Jos kohderyhmäksi valitaan opiskelijat ja/tai huoltajat, voidaan tarvittaessa Koulut- ja Luokat-kohdissa rajata kysely vain tiettyjen koulujen tai luokkien opiskelijoille ja huoltajille. Jos valinnat jättää tyhjäksi, kohderyhmänä on kaikkien koulujen ja luokkien opiskelijat/huoltajat.

  Julkinen kysely

  Rastimalla henkilöryhmistä kohdan Julkinen näytetään kysely Wilman etusivulla, eikä siihen vastaaminen vaadi Wilmaan kirjautumista. Tässä tapauksessa ei voida kuitenkaan rajata vastauskertoja per vastaaja. Jos teet julkisen kyselyn, valitse myös mitä koulua/kouluja se koskee.

  • Julkiset kyselyt vaativat koulukohtaisen kirjautumissivun Wilmaan. Tätä varten täytetään Koulun tiedot -rekisterissä jokin lyhyt tunniste, esim. koulun nimi, kenttään URL-tunniste. Katso kirjautumissivuista tarkemmin alla olevasta linkistä.
  • Niillä opettajilla ja henkilökunnan jäsenillä, jotka saavat tehdä julkisia kyselyitä, tulee olla opettaja- tai henkilökuntarekisterissä seuraavat oikeudet ruksittuina:
   • Oikeus lisätä uusia kyselyjä
   • Oikeus lisätä julkisia kyselyjä

  Kun kyselyä koskevat määrittelyt on tehty, tallenna kysely. Kysely näkyy kohderyhmällä Kyselyt-sivulla. Jos kohderyhmäksi on valittu opettajat tai henkilökunta, näkyy kysely heillä Kyselyt-sivun Vastaa kyselyyn -välilehdellä.

  Kyselyn muokkaaminen

  Kyselypohjat-välilehdellä näkyy kaikki tehdyt kyselypohjat ja niihin tulleet vastaukset. Kyselypohjaa pääsee muokkaamaan klikkaamalla joko pohjan nimeä tai valitsemalla rivin lopusta valikkopainikkeen kautta Muokkaa. Valitsemalla valikkopainikkeen kautta Kyselyt pääsee näkemään kaikki ko. pohjalla tehdyt kyselyt, jotka käyttäjällä on oikeus nähdä.

  Kyselyn voi poistaa valikkopainikkeen kautta valitsemalla Poista. Wilma kysyy poiston vahvistusta, jolloin voidaan valita halutaanko poistaa myös vastaukset vai pelkkä kysely.

  Aiheeseen liittyen: