Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Liitetiedostot

  Primukseen rekisterikorteille voi lisätä liitetiedostoja. Liite voi olla mikä tahansa tiedosto, esim. tekstidokumentti tai kuva. Toiminto on käytössä kaikissa rekisterissä.

  Ennen kuin liitetiedostojen tallentaminen on mahdollista, on Primuksen prserver.ini -tiedostoon määriteltävä se polku, johon liitteet tallennetaan. Lisää ini-tiedostoon [Dirs] -osioon DocsDir=c:\polku. Määrityksen voimaantulo vaatii serverin uudelleenkäynnistyksen. Annettuun hakemistoon Primus tallentaa kopion valitusta liitetiedostosta. Jokaisen rekisterikortin liitteet tallentuvat erillisinä tiedostoina.

  Primuksen versiosta 4.51 lähtien on käytössä myös Liitteet-rekisteri. Sinne tallentuu liitetiedostosta yleistä tietoa kuten esimerkiksi liitteen lisääjä, tiedoston koko, nimi ja päivämäärä. Varsinainen liite avataan kuitenkin aina kohderekisterissä eli opiskelijan liite opiskelijarekisterissä, hakemusten ja päätösten liite Hakemukset ja päätökset -rekisterissä jne.

  Liitteiden käsittely

  Rekisterikortille lisätään liite valitsemalla Toiminnot / Liitetiedostot. Avautuu uusi ruutu, jossa pääsee käsittelemään liitetiedostoja. Liite voi olla joku esim. opiskelijaan liittyvä
  dokumentti; hops-liite tai lausunto. Tiedoston muodolla ei ole väliä, liitteet voivat olla esim. Word-dokumentteja tai pdf-tiedostoja.


  Ruudun alareunassa on painikkeet liitteiden käsittelyä varten.
  Avaa: Avaa valitun liitetiedoston
  Tallenna: Liite voidaan tallentaa myös muualle, esim. omalle työasemalle.
  Lisää: Avaa selausikkunan, josta pääset hakemaan lisättävän liitetiedoston.
  Poista: Poistaa valitun liitteen.
  Sulje: Sulkee liitetiedosto-ruudun.


  Osaamisen tunnustamiseen, työssäoppimiseen tai näyttöön voi lisätä liitteitä Primuksessa myös opiskelijan opetussuunnitelman kautta. Klikkaa jotakin kurssia opetussuunnitelmassa. Kurssisuoritusruudun alareunassa valitse jokin edellä mainituista (osaamisen tunnustaminen/työssäoppiminen/näyttö). Avautuvan apuikkunan yläpalkissa on kohta Liitetiedostot. Sen kautta voi lisätä suoraan uusia liitteitä tai poistaa niitä. Jos liite on lisätty jo Wilman puolella, samasta kohdasta voi avata lisätyn liitteen ja tarkastella sitä.

  Liitteiden näkyminen ja hakeminen

  Jos rekisterikortille on tallennetu liitteitä, näkyy rekisteriruudun oikeassa ylänurkassa aktiivisena paperiliittimen kuva. Kuvaketta klikkaamalla avautuu suoraan liitetiedostoikkuna.

  Mm. opiskelija- ja opettajarekistereissä voi nyt hakea ne henkilöt, joille on tallennettu liitetiedostoja. Lisäksi voi hakea henkilöt, joilla on tietynniminen liite. Hakuruudun Vakiot-haarasta löytyy vaihtoehdot "Liitteiden lukumäärä" ja "Liitteiden nimet".

  Opiskelijakortin liitetiedostojen nimet saa esille rekisterinäkymään infokentän avulla. Infokentän näkymäksi valitaan kenttäpuun Vakiot-haarasta "Liitteiden nimet".

  Liitteet Wilmassa

  Primuksen liitetiedostot saa näkyviin myös Wilmassa. Liitteet-rekisterissä on kenttä Näkyy Wilmassa, joka rastitaan niille liitteille, jotka halutaan Wilmaan. Opiskelijalle lisätyt liitteet saa näkyviin Wilmassa jonkun "Omat tiedot"-tyyppisen lomakkeen kautta.

  Liitteitä voi myös lisätä Wilman puolella, lomakkeiden avulla. Lomakkeiden Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on osio liitteiden näkemis- ja muuttamisoikeuksille. Katso lisää ohjeesta.

  Aiheeseen liittyen: