Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Testelever och testlärare

  Du kan testa programmen med hjälp av testanvändarnamn. Dessa är till hjälp t.ex. då du vill

  • veta hur en egenskap ser ut för vårdnadshavare eller studerande
  • testa hur användarrättigheterna påverkar de olika persongrupperna
  • planera kommande läsår i Kurre utan att använda riktiga studerande.

  Skapa testelev och testvårdnadshavare i Primus

  • Du kan skapa testelever och testvårdnadshavare i Primus Studeranderegister.
  • Skapa ett nytt registerkort och fyll i nödvändiga fält: namn, adress o.dyl. (t.ex. "Teo Testelev, Testgatan 1, 12345 Mallnäs").
  • Som slutdel på personbeteckningen skriver du in -001Ä eller A001Ä för pojkar och -002Ä eller A002Ä för flickor. Födelsetiden kan vara vilken som helst, beroende på om du vill testa funktionerna för minderåriga eller för myndiga personer.
  • En stor del av den nationella statistiken görs på basis av Studerandetyp. Ändra därför testelevens studerandetyp till en typ som inte motsvarar en egentlig studerande. Du kan göra en egen typ, såsom "Testelever", i registret Studerandetyper för att testelever inte ska inkluderas i elevstatistiken. När du sedan samlar in statistik ska du göra sökningen Studerandetyp->Studerandetyp<>"testelev" eller lägga till denna sökning till den sökrutin som normalt används för statistiken.
  • Kryssa i Visa inte i Wilmas listor för testeleverna. Gör en egen klass för eleven eller lägg till honom/henne i en klass som redan finns. Om du gör en egen klass ska du också för den kryssa i Visa inte i Wilmas listor i Klasser-registret.
  • Du kan också lägga till testeleven på en bedömningslista, men berätta för bedömningslistans lärare att du har lagt till en testelev, så att han/hon vet varför det finns en extra elev på listan. Om du också gör en testlärare så kan du lägga till testeleven i testlärarens grupp.
  • I Kurre kan du vid behov dölja en testelevs schema med hjälp av kolumnen Göm scheman i Wilma som finns på Studerande-fliken i Grunduppgifter.
  • Gör ett enkelt Wilma-användarnamn åt testeleven och testvårdnadshavaren och logga in i Wilma.
  • Om du vill testa hur man förenar användarnamn i Wilma kan du göra flera testelever. Gör färdiga användarnamn åt en del av dem och nyckelkoder åt en del så kan du testa och se hur det fungerar med de olika alternativen.
  • Gör en färdig sökrutin för testeleverna utgående från t.ex. studerandetypen. På så sätt hittar du snabbt testeleverna i Primus och kan även vid behov t.ex. arkivera alla testanvändarnamn på en gång.

  Skapa testlärare

  • Testlärarna skapas i Lärare-registret.
  • Skapa ett nytt registerkort och fyll i nödvändiga fält: namn, adress, förkortning o.dyl. (t.ex. "Ulla Undervisare, Testgatan 2, 12345 Mallnäs").
  • Ange -001Ä (män) eller -002Ä (kvinnor) som personbeteckningens slutdel. Födelsetiden kan vara vilken som helst.
  • Kryssa i Visa inte i Wilmas listor för läraren.
  • Gör några bedömningslistor åt testläraren där du lägger till testeleven du gjort. Om du också har gjort en testklass kan du ha testläraren som klassföreståndare för klassen.

  • Gör ett enkelt Wilma-användarnamn åt testläraren och logga in i Wilma.
  • Genom att ändra testlärarens Wilma-rättigheter kan du kontrollera hur rättigheterna påverkar den information som läraren ser om sina egna elever och om andra lärares elever.

  Det är behändigt att ha alla testanvändarnamn under ett enda Wilma-användarnamn. Då kan du med en enda inloggning kontrollera läget ur elevens, vårdnadshavarens, lärarens och personalens synvinkel.

  OBS! Om du förenar testanvändarnamnen måste testelevens födelsetid motsvara en myndig persons födelsetid. Det går nämligen inte att förena en minderårig elevs användarnamn med ett annat användarnamn.