Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Gallupit ja palautekyselyt Wilman kautta

  Kyselytoiminnon avulla opettajat ja oppilaitoksen henkilökunta voivat kerätä palautetta, itsearviointia ja laatia erilaisia kyselyjä ja gallupeja.

  Termit

  Puhuttaessa kyselyistä esiintyy siinä yhteydessä myös termi kyselypohja.

  • Kyselypohja tarkoittaa kyselylomaketta; samaa pohjaa voidaan käyttää toistuvasti yhä uudelleen. Kyselypohjan avulla voidaan siis toteuttaa useita kyselyitä, esimerkiksi erikseen opettajille ja erikseen opiskelijoille, tai vuosittain toistuvan kyselyn.
  • Kysely tarkoittaa yhtä toteutuskertaa eli yhtä vastausten keräämistapahtumaa: mikä on kyselyn kohderyhmä eli keneltä vastauksia kerätään, ja millä aikavälillä kyselyyn voidaan vastata. Jokainen kysely on aina sidottu yhteen tiettyyn kyselypohjaan.

  Kyselyiden tyypit

  Kyselyitä voi olla erilaisia ja eri tarkoituksiin:

  • Anonyymit kyselyt: Kyselyyn vastanneita ei voida tunnistaa
  • Henkilökohtaiset kyselyt (uutta Wilma-versiossa 2.20): Kyselyyn vastanneet sekä heidän antamansa vastaukset ovat tunnistettavissa kyselyn tuloksista.
  • Anonyymi, mutta vastaajaluettelo tunnistettavissa: Tieto kyselyyn vastanneista saadaan, mutta ei pystytä tunnistamaan kuka mitäkin on vastannut.
  • Ryhmiiin sidotut kyselyt: kysely kohdennetaan tietyn opetusryhmän opiskelijoille, jos halutaan kerätä esim. anonyymiä kurssipalautetta. Nämä kyselyt toteutetaan Ryhmät-sivulla, samoin niihin vastaaminen.
  • Julkiset kyselyt: Kysely voi olla myös julkinen, jolloin se näkyy Wilman etusivulla, eikä siihen vastaaminen vaadi Wilmaan kirjautumista eikä siis edes tunnuksia Wilmaan. Tässä tapauksessa ei voida kuitenkaan rajata vastauskertoja per vastaaja.

  Wilman kyselyt-sivu

  Kyselyt-sivulla voidaan selata kyselyitä ja niiden tuloksia, vastata kyselyihin sekä luoda ja muokata kyselypohjia. Huoltajat ja opiskelijat pääsevät ainoastaan vastaamaan kyselyihin.

  Selaa kyselyjä

  Tällä välilehdellä käyttäjä pääsee selaamaan tehtyjä kyselyitä ja tutkimaan niiden tuloksia. Välilehti jaetaan vielä aktiivisiin, tuleviin, päättyneisiin ja kaikkiin kyselyihin sen mukaan, onko vastaaminen kyselyyn käynnissä, tulossa, tai päättynyt. Kaikki kyselyt -välilehti näyttää nimensä mukaisesti aivan kaikki tehdyt kyselyt.

  Kyselyn nimen edessä näytetään värikoodi kyselyn tilasta, sekä kuvake kyselyn tunnistetasosta. Viemällä hiiren kursorin värin tai kuvakkeen kohdalle, saa tarkempaa tietoa kyselyn tilasta. Kyselyt voivat olla anonyymeja, henkilökohtaisia (vastaajat tunnistettavissa) tai anonyymeja, mutta vastaajaluettelo tulostettavissa. Vihreä väri kertoo kyselyn olevan avoin, punainen päättynyt ja keltainen, että kyselyyn vastaaminen ei vielä ole alkanut.

  Kyselyn rivin lopussa olevan Toiminnot-linkin kautta pääsee tulostamaan erilaisia tuloksiin liittyviä tulosteita sekä muokkaamaan kyselyä. Linkin alta löytyvät toiminnot:

  • Muokkaa: Vie muokkaamaan kyselyä, eli kohderyhmää, vastausaikaa, vastaajien tunnistustasoa jne, ei kuitenkaan itse kyselypohjaa (kysymyksiä).
  • Yhteenveto: Näyttää valmiin yhteenvetotulosteen kyselyn vastauksista.
  • Jakaumat: Näyttää valmiin jakaumat-tulosteen kyselyn vastauksista.
  • Tekstikentät: Näyttää valmiin tekstikentät-tulosteen, jossa näytetään tekstimuodossa kysymyksiin annetut vastaukset.
  • Tulosten tarkastelu: Vie erilliselle tulosten tarkastelu -sivulle, jossa voidaan tarkemmin valita mistä tietyllä kyselypohjalla toteutetuista kyselyistä tietoja halutaan tarkastella ja missä muodossa. Samalle sivulle pääsee myös Kyselypohjat-välilehdeltä valitsemalla ensin halutun kyselypohjan, ja rivin perässä olevan Toiminnot-linkin kautta Tulosten tarkastelu.
  • Poista: Poistaa kyselyn ja siihen annetut vastaukset. Ei poista kuitenkaan varsinaista kyselypohjaa.

  Kyselypohjat

  Kyselypohjat-välilehdellä näkyvät kaikki kyselyitä varten käytettävissä olevat kyselypohjat. Sivulla voi luoda myös kokonaan uuden kyselypohjan tai tehdä kopion vanhan pohjalta.

  Kyselypohjien rivin lopussa on Toiminnot-linkki, jonka alta löytyvät seuraavat toiminnot:

  • Muokkaa: Vie muokkaamaan kyselypohjaa, eli kyselyn kysymyksiä.
  • Kyselyt: Näyttää kaikki ko. rivin kyselypohjalla toteutetut kyselyt.
  • Tulosten tarkastelu: Vie erilliselle tulosten tarkastelu -sivulle, jossa voidaan tarkemmin valita mistä tietyllä kyselypohjalla toteutetuista kyselyistä tietoja halutaan tarkastella ja missä muodossa.
  • Oikeudet: vie oikeudet-sivulle, jolla voidaan antaa/poistaa oikeuksia kyselypohjan muokkkaamiseen ja tulosten tarkasteluun.
  • Poista: Kyselypohjan tai kyselypohjalla tehtyjen kyselyiden vastausten poistaminen.

  Vastaa kyselyyn

  Tällä sivulla näkyvät ne kyselyt, joihin vastaaminen on käynnissä. Huoltajien ja opiskelijoiden Kyselyt-sivu on suoraan tämä vastaussivu.