Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Meddelande om kvarsittning

  Se bild

  Detta är grundskolans meddelande om kvarsittning.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften enligt följande: Starta Primus, gå till Disciplinära åtgärder-registret och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil.

  Meddelande om kvarsittning

  Utskriftsbottnen är indelad i tre delar: sidhuvud och två tabeller.

  Sidhuvud

  Sidhuvudet innehåller dataceller som skriver ut studerandens gemensamma uppgifter.

  I 1:a sidans sidhuvud finns rödbottnade celler som skriver ut skolans uppgifter. De rödbottnade cellerna är dataceller som hämtar information från olika fält i Primus.

  Om du vill ändra på cellens textinnehåll; aktivera cellen så att texten syns på Text-fliken till höger, och ändra texten enligt behov. Datacellers innehåll kan också ändras. Aktivera cellen, klicka på innehållet på Data-fliken så får du fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj ösnkat fält från fältlistningen.

  Tabell

  I den vita tabellen finns både text och data. De röda datacellerna skriver ut uppgifter om studerandens klass och namn. Dessutom finns dataceller som innehåller kvarsittningens bakgrundsuppgifter (orsak, specificering, datum för utfärdandet, vem som utfärdat) samt planerad tidpunkt, längd och plats.

  Utskriften i Wilma

  Utskriften kan göras synlig i Wilma, så att den som utfärdar kvarsittningen kan skriva ut den direkt från Wilma.
  Ange en användargrupp för utskriften för att den ska vara synlig för rätt personer i Wilma.

  Öppna utskriften i Utskriftseditorn och välj Inställningar/Utskriftens inställningar. Välj en sådan användargrupp som får se och skriva ut kvarsittningar i Wilma. Kryssa i Ses endast av användargruppen och välj användargrupp i menyn. Observera att den valda användargruppen ska ha rätt att skriva ut sparade utskrifter i Disciplinära åtgärder-registret.

  Du kan ännu ange ett synlighetsvillkor för utskriften, varvid den syns i Wilma endast när man granskar kvarsittning. Synlighetsvillkoret baserar sig på åtgärdstypen:

  Åtgärdstyp->Namn beaktar språket="kvarsittning"


  Artikeln har updaterats 13.09.2016