Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Testning

  KOSKI-testning

  Anvisningar för att inleda testningen av Koski-dataöverföringar

  Innan du börjar testa KOSKI-överföringen, kolla med er IT-avdelning att Primus-serverns TCP-port 443 har åtkomst till adressen extra.koski.opintopolku.fi.

  Vi kommer att komplettera anvisningen efter behov.

  Se gärna vår korta VIDEO om KOSKI (på finska)

  Se länkarna till de skolnivåspecifika fältlistorna under anvisningen.

  1. För att kunna testa behöver du minst Primus 4.52.5, som innehåller det som behövs för dataöverföringen till KOSKI. Versionen utkom i januari 2017. Bäst är ändå att alltid använda den nyaste programversionen eftersom det hela tiden kommer ändringar i KOSKI-överföringarna.

  2. Inför testningen behöver du också lösen till KOSKI-gränssnittet, er läroanstalts organisationskod (oid) och eventuellt också enheternas id:n. Lösen till gränssnittet beställer du från koski@opintopolku.fi. I svarsbrevet får ni förutom lösenkoderna också er organisationskod som ska ifyllas i Primus. Formatet på organisationskoden är 1.2.345.678.90.12345678912.

  OBS! Du kan kontrollera uppgifterna i obligatoriska fält och jämföra koderna med KOSKI-koderna i Primus utan att göra en överföring till KOSKI. För det här behövs inga lösenkoder till KOSKI-gränssnittet och ingen organisationskod. Mer information finns i punkt 4 nedan.

  3. Gör minst följande inställningar och fyll i dessa fält:

  Information om skolan:

  • Läroanstaltskod i Studieinfo
  • KOSKI-gränssnittets användarnamn
  • KOSKI-gränssnittets lösenord

  Typ av studierätt (KOSKI)*

  Enheter-registret (om det används):
  Filialens kod i Studieinfo

  Studerandetyper-registret:
  Kryssa i Beakta vid KOSKI-överföring för de relevanta studerandetyperna.

  Kurstyper-registret:
  Kontrollera att Kurstypens nivå är korrekt ifyllt (se de detaljerade anvisningarna per skolnivå)

  Kurser/Utbildningsutbud-registret:
  Beroende på skolnivå ska du kontrollera om KOSKI-ID, Examensdelskod, GA ämne osv. är ifyllda (se de detaljerade anvisningarna per skolnivå och vad som ska ifyllas för kurserna.

  Studeranderegistret: ta fram fälten

  • Typ av studierätt (KOSKI)*
  • KOSKI-överföringens datum,
  • KOSKI-överföringens klockslag
  • KOSKI-överföringsfel
  • Senaste KOSKI-data.

  Fyll i Typ av studierätt (KOSKI) enligt vilka typer av studerande som finns i databasen. Datum-, klockslag- och överföringsfel-fälten samt Senaste KOSKI-data kommer att fyllas i automatiskt vid överföringarna.

  *) Typ av studierätt (KOSKI) kan ifyllas antingen i Information om skolan, Studeranderegistret eller Klassregistret, beroende på behovet. På vissa skolnivåer är det inte ändamålsenligt att ange uppgiften på studerandenivå eftersom det då blir en onödigt arbetsdryg process.

  4. Till KOSKI ska du i praktiken överföra aktiva studerande och i vissa fall också de som avlagt examen.

  När du har valt vilka studerande som ska ingå i testöverföringen, välj i Studeranderegistret Dataöverföringar / KOSKI. I rutan är alternativet Överför till produktionsmiljön automatiskt ikryssat, men kryssa här i stället i Överför till testmiljön och klicka OK.

  Då öppnas en sammandragsutskrift med information om studierätterna och annan data som överförs. Kontrollera att uppgifterna är korrekta.

  Till sist öppnas ännu en fellista, om det finns fel i materialet. De eventuella felen sparas redan i det här skedet på studerandens kort, i fältet KOSKI-överföringsfel. Korrigera felen och gör överföringen på nytt.

  Datan som överförs sparas automatiskt i fältet Senaste KOSKI-data på varje studerandes kort i Studeranderegistret.


  5. För att reda ut felen: När Primus kontrollerar de obligatoriska fälten kan det komma fram en lista över fel som bör korrigeras. Om det förekommer fel, öppnas fellistan autoamtiskt efter att man i dataöverföringsrutan klickat på OK. Om Primus inte meddelar om några fel, men KOSKI returnerar ett otydligt meddelande, kan du kontakta vår kundsupport.

  När informationen har överförts till KOSKI kan du se den bland annat i den här vyn.


  Uppdaterad: 29.3.2018


  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI