Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Sammanfattning av erkännande av kunnande

  Se bild

  Utskriften samlar en lista över erkända kurser som studerandena har avlagt i någon annan läroanstalt.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Starta Primus, öppna Studeranderegistret och gå till utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil.

  Uppgifter om utskriften


  På utskriften samlas uppgifter om studerande som har avlagt erkända kurser.
  Sammanfattningen innehåller ett sidhuvud och en prestationstabell i listform.

  Sidhuvud

  Sidhuvudet skriver ut skolans namn och datum.
  Skolans namn hämtas från Skolans namn -fältet i Information om skolan -registret.

  Tabellen i listform

  Listan skriver ut uppgifter om alla de studerande som har något innehåll i Tilläggsuppgifter-fältet.
  Listan skriver ut studerandens efter- och förnamn, avlagda studieveckor av erkända kurser, kursens namn samt innehållet i Tilläggsuppgifter-fältet.
  I Tilläggsuppgifter-fältet antecknas namnet på läroanstalten där kursen som erkänts har avlagts. Meningen är av typ "Avlagt i Exempelby gymnasium".

  Studerandens uppgifter, studieveckor och tilläggsuppgifter hämtas från Studeranderegistret. Kursens namn hämtas från Kurser-register.

  Prestationerna skrivs ut om de har erkänts under studietiden eller före detta. Kurstypsnamnen nedan är exempel. Läroanstalten kan också fortsätta att använda de gamla kurstypsnamnen (1tillgodoräkn. före helhet osv.) Observera, att en ändring av en kurstyps namn i Kurstyper-registret raderar denna kurstyps kryss från utskriftsbottnen. Ändrade kurstyper ska alltså ikryssas på nytt i utskriftsbottnen.

  Man ska välja kurstyper som heter till exempel:

  1erkänn. av kunnande före
  2erkänn. av kunnande före
  3erkänn. av kunnande före
  1erkänn. av kunnande under
  2erkänn. av kunnande under
  3erkänn. av kunnande under

  Söka uppgifter med hjälp av sammanfattning av bedömning

  Uppgifterna som skrivs ut i utskriften kan hämtas också med hjälp av Studeranderegistrets sammanfattning av bedömning. Före utskrivning av sammanfattningen måste man i Studeranderegistret utföra en sökrutin för att säkerställa att studerandena som skrivs ut har prestationer i kurser som har erkänts i övriga läroanstalter:

  Studieveckor.Kurs.Typ(Primus 1erkänn. av kunnande under)<>"" ELLER Studieveckor.Kurs.Typ(Primus 1erkänn. av kunnande före)<>"" ELLER Studieveckor.Kurs.Typ(Primus 2erkänn. av kunnande under)<>"" ELLER Studieveckor.Kurs.Typ(Primus 2erkänn. av kunnande före)<>"" ELLER Studieveckor.Kurs.Typ(Primus 3erkänn. av kunnande under)<>"" ELLER Studieveckor.Kurs.Typ(Primus 3erkänn. av kunnande före)<>""

  Obs. Som Studieveckor.Kurs.Typ()-kurs väljs PrimusPrimus.
  Du kan också välja ifrågavarande sökrutin i Kort som söks -rutan i Utskriftens inställningar.

  Sammanfattning av bedömning finns under Funktioner-menyn (Sammanställningar / Sammanfattning av bedömning). Till sammanfattningen väljs Registerrutans studerande och kurstyper som räknas är ovannämnda kurstyper. Inlednings- och Slutdatumen ifylls enligt egna behov.


  Artikeln har updaterats 12.09.2016