Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kvarsittning, profilblankett

  Se bild

  Med blanketten i den här instruktionen går det att se uppgifterna om de kvarsittningar som har skrivits in för eleverna i Wilma.

  Läs in blanketten i Primus

  Spara lom-filen som finns i den här instruktionen på din egen dator. Öppna Primus Blanketteditor, klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett och välj filen som du nyss sparade.

  • Blankettens typ: Profil
  • Blankettens databas: Disciplinära åtgärder
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal, Vårdnadshavare, Studerande
  • Kryssa i Syns i Wilma

  Blanketten har synlighetsvillkoret Åtgärdstyp->Namn beaktar språket="Kvarsittning". Det innebär att Wilma automatiskt använder denna blankett för att visa informationen då åtgärden är av typen "Kvarsittning".

  Blanketten i Wilma

  Lärare och personal har sidan Disciplinära åtgärder i huvudmenyn och genom att klicka på den öppnas en lista över alla åtgärder i den egna skolan/de egna skolorna. Genom att klicka på en rad öppnas profilblanketten som visar närmare uppgifter om den valda åtgärden.

  Användarna ser en lista över alla elevers anteckningar, även sådana som han/hon själv inte undervisar. Listan innehåller olika sorters disciplinära åtgärder: fostrande samtal, kvarsittningar, varningar o.dyl. Äldre åtgärder kan arkiveras i Primus register Disciplinära åtgärder och efter detta syns de inte längre i Wilma.

  Eleverna ser sina egna åtgärder på Stöd-sidan under rubriken Åtgärder. Även vårdnadshavarna ser åtgärderna på denna sida.

  Utskrift

  En motsvarande utskrift till denna blankett finns i vår utskriftsbank. En direktlänk till utskriften finns nere på denna sida, under rubriken "Relaterade sidor" och Kvarsittning.


  Artikeln har updaterats 26.04.2017