Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilmas funktioner - Ibruktagandets sammandrag: allmänna funktioner, val, bedömning

  Se bild

  Med hjälp av dessa utskrifter ser man vilka funktioner av Wilma som används för tillfället. Av utskrifterna framgår ytterligare vilka utskrifter man kan skriva ut via Wilma, vilka personuppgifter användarna ser samt bedömningens, valens och frånvarons inställningar.

  Utskrifterna tas i användning i Information om skolan -registret. Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen. Öppna sedan Information om skolan -registrets utskriftseditor och välj Kopiera från fil. Sök fram den katalog dit du sparade filen, välj utskriften och klicka på Öppna-knappen.

  Om läroanstalten använder flera nivåer av Wilma lönar det sig att göra en sammansatt utskrift av Wilmas utskrifter.

  Wilmas allmänna funktioner, val och bedömning


  I utskriften är de fält och inställningar som är i användning ikryssade. Även om en viss funktion är i användning betyder inte detta att fältet är i användning i Information om skolan -registret. Fält som är i användning kan sökas fram med registrets Sök-funktion, vilken finns i menyraden. Om det sökta fältet inte hittas, tas det fram via Fälteditorn.

  Ett fält som är i användning kan också vara tomt. I dylika fall syns i utskriften inget kryss vid funktionen. Vissa inställningar och funktioner har ett standardvärde, t.ex. Bedömningslistans studerandeordning har alternativet Enligt namn som standardvärde. I dylika fall betyder standardvärde att om fältet är tomt används automatiskt det värde som är angett som standardvärde. Fälten har standardvärde i de fall då fältet inte kan lämnas tomt.

  I fältets vänstra kant syns fältets namn. Namnet är skrivet exakt likadant som det är skrivet i Information om skolan -registret. I den högra kanten finns en kort beskrivning av funktionen/fältet och hur det används. Läroanstalten kan enligt behov bearbeta denna beskrivning.

  Utskrift 1: Wilma-fält, allmänna och närvaro

  I den övre delen av utskriften kontrolleras vilka anslutningar av Wilma som man använder. I detta fall avser anslutning en användargrupp. Alternativen är: studerande, lärare, vårdnadshavare och arbetsplatshandledare. Utöver detta kontrolleras inställningar som hör till inloggningen och utseendet.

  I utskriftens nedre kant kontrolleras närvarons inställningar.

  Utskrift 2: Wilma-fält, personuppgifter och utskrifter

  Från utskriften ser man vilka personuppgifter som användarna kan se och bearbeta samt vilka utskrifter (från Primus) studerandena och personalen kan skriva ut via Wilma.

  Utskrift 3: Wilma-fält, val och anmälning till tent

  Från utskriften framgår vilka funktioner som är i användning samt funktionernas inställningar. I Valtabellens fält/inställningar syns vilka uppgifter som visas i Wilmas valtabell och om studerandena kan bearbeta och spara sina val.

  Utskrift 4: Wilma-fält, prestationer och bedömning

  Med hjälp av denna utskrift kontrolleras vilka uppgifter av bedömningsgrupperna som visas till lärarna samt vilka uppgifter som lärarna kan bearbeta. Ytterligare visas när bedömningarna börjar och slutar samt vilka bedömningsutskrifter lärarna kan skriva ut via Wilma. Av utskriften framgår också vilka funktioner av bedömningen som används samt bedömningens inställningar.


  Artikeln har updaterats 12.11.2012