Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Näyttöjen kirjaaminen Wilmassa

  Päivitetty 04.03.2019

  Opettaja voi kirjata, arvioida ja tarkastella näyttöjä Wilman kautta. Myös työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle voidaan antaa oikeus näyttötietojen tarkasteluun ja osittain arviointiin. Kirjaukset tehdään lomakkeiden avulla. Lomakkeet tehdään Primuksen Lomake-editorilla. Ohjeen lopussa on linkki ladattavien mallilomakkeiden ohjeisiin.

  Toiminnon käyttöönotto

  • Rasti Koulun tiedot -rekisterissä Näyttöjen kirjaus käytössä, jolloin toiminto on käytössä Wilmassa.
  • Rasti Primuksen Kurssityypit-rekisterissä kenttä: Salli näyttöjen lisääminen. Rasti tämä kenttä ammatillisten tutkinnon osien kurssityypeille. Kentän rastiminen vaikuttaa sekä Primuksen että Wilman puolella.

  Näytön lomakkeilla voi

  • lisätä uusia näyttöjä
  • arvioida näyttöjä
  • tarkastella näyttöjen tietoja

  Lomakkeen osiot ja kentät

  • Lomakkeen tietokanta -kenttään valitaan "Näytöt", jolloin lomakkeelle voi valita Näytöt-rekisterin kenttiä ja tallentaa tiedot suoraan ko. rekisteriin.
  • Lomakkeeseen kannattaa laittaa ylimmäiseksi tiedoksi opiskelijan nimi ja kurssin nimi (tutkinnon osan nimi). Laita nämä tiedot niin, että ne ovat käyttäjillä vain lukutilassa.
  • Muut kentät laitetaan harkinnan mukaan muokattaviksi tiedoiksi. Lomakkeeseen voi ottaa esiin mitä tahansa kenttiä Näytöt-rekisteristä.

  Lomakkeen käyttäjät

  Lomakkeelle valitaan käyttäjäliittymä ja käyttäjäryhmä. Nämä vaikuttavat siihen, keillä lomake näkyy Wilmassa. Käyttäjäliittymä voi olla "opettaja" tai "työpaikkaohjaaja", ja käyttäjäryhmällä voi rajata pääsyn vaikkapa vain tietyille opettajille.

  Lomake voi olla käytössä useammassa eri liittymässä, tai jokaista liittymää varten voi tehdä erilaisen lomakkeen. Profiilisivu näytöistä voi olla yhteinen eri käyttäjille. Sillä vain tarkastellaan näytön tietoja. Muokattavia lomakkeita kannattaa tehdä omat opettajaa, työpaikkaohjaajaa ja opiskelijaa varten.

  Opiskelijaa varten tehdään oma profiililomake, jos näytön tiedot halutaan piilottaa opiskelijalta siihen asti, että kaikki arvioinnit ovat valmiit. Siihen laitetaan esimerkiksi ehto, että lomake näkyy vasta, kun esim. yhteenveto-arvosana on täytetty tai tietyn päivämäärän jälkeen.

  Näyttöjen lomakkeet opettajille

  • Uusi näyttö lisätään opiskelijan eHOPS-näkymän kautta Wilmassa, jotta se saadaan sidottua oikeaan tutkinnon osaan.
  • Näytön lisääminen toteutussuunnitelmaan tekee samalla valinnan tutkinnon osaan, jos siinä ei ole ennestään valintaa tai arvosanaa. Valinta tulee nykyiselle lukuvuodelle.
  • Tutkinnon osaa klikkaamalla avautuu oikeasta reunasta sivupaneeli. Sivupaneelin Lomakkeet-välilehdellä on näytön kirjausta varten lomake (Luo uusi: Lomakkeen nimi), jos opettajalla on oikeus lisätä näyttöjä.
  • Lomakkeen nimeä klikkaamalla pääsee luomaan uuden näytön. Jos samaan tutkinnon osaan on jo aiemmin lisätty näyttö, se näkyy samassa näkymässä ja sen tietoja voi myös muokata, ellei näyttöä ole vielä arvioitu.

  Toinen vaihtoehto täydentää aiemmin kirjattujen näyttöjen tietoja on klikata Wilman yläreunassa Näytöt-kohtaa. Tällä sivulla näkyy lista niistä näytöistä, joissa opettaja on arvioivana opettajana. Näytön tietoja pääsee muokkaamaan klikkaamalla jotakin listalla näkyvistä näytöistä. Näytöt on jaettu viidelle välilehdelle: Uudet, Arvioimatta, Arvioitu, Kaikki arvioimatta, Kaikki arvioitu. Sarakeotsikoita klikkaamalla voi vaihtaa listauksen järjestystä. Näyttölistaa voi myös suodattaa, jos lista on pitkä. Sarakkeiden yläpuolella on laatikot, joihin voi kirjoittaa hakusanoja pilkulla eroteltuna.

  Näytön klikkauksen jälkeen avautuu näytön profiilisivu ja oikeassa yläkulmassa näkyy linkki Lomakkeet. Klikkaamalla linkkiä aukeaa lista lomakkeista, joihin opettajan käyttäjäryhmällä on oikeus. Valitse niistä sopiva ja avaa. Lomakkeessa näkyy valmiina opiskelijan nimi ja näyttöön liittyvä tutkinnon osa(, jotka on syytä olla lomakkeella ei muokattavana-tietona, että näyttö menee oikeaan kohtaan.) Täytä lomakkeeseen tarvittavat tiedot ja tallenna. Tärkeä on täyttää ainakin näytön suorituspaikka (työpaikka), jossa näyttö suoritetaan ja työpaikkaohjaaja. Näin oikean opiskelijan/näytön tiedot näkyvät myös työpaikkaohjaajan Wilmassa.

  Näyttöön tulee arvioivaksi opettajaksi se, joka on kirjautuneena Wilmaan. Ammatillisen koulutuksen näytöissä huomioidaan myös kentät Tutkinnon vastuuhenkilö ja Vastuuopettaja. Kenttien vaihtoehdot tulevat opettajarekisteristä. Kentät huomioidaan samalla tavalla kuin Näytön arvioija (opettaja), eli henkilö näkee Wilmassa ne näytöt, joihin hänet on merkitty vastuuhenkilöksi tai -opettajaksi. Ryhmänohjaaja näkee kaikki oman ryhmänsä näytöt. Opettajat-rekisterissä on lisäksi kenttä Oikeus nähdä kaikki näytöt, joka nimensä mukaisesti antaa oikeudet kaikkien näyttöihin.

  Näyttöjen lomakkeet opiskelijalle

  Opiskelija näkee omat näyttönsä klikkaamalla Wilman Näytöt-linkkiä. Näytön tarkemmat tiedot saa esille klikkaamalla jonkun näytön nimeä. Lomake-editorilla tehty profiilisivu näyttää näytön tiedot opiskelijalle samanlaisena kuin esim. opettajalle tai työpaikkaohjaajalle. Opiskelijalla näkyy Wilmassa kaikki omat näytöt koko opiskeluajan.

  Opiskelijoita varten voi tehdä myös lomakkeen, jolla he voivat täyttää oman osuutensa näytön arvioinnista. Lähinnä opiskelija voi täydentää itsearviointiosuuden näytöistä, muut tiedot kirjaa opettaja tai työpaikkaohjaaja. Lomakkeeseen annetaan muokkausoikeus vain tiettyihin kenttiin, muut ovat lukutilassa. Näytön profiilisivun oikeassa yläkulmassa on linkki muokkauslomakkeeseen.

  Wilman versiosta 2.20 lähtien opiskelijan on mahdollista itse aloittaa näytön kirjaaminen oman eHOPS-sivunsa kautta. Opiskelija klikkaa tutkinnon osaa eHOPS:ssaan, jolloin avautuu sivupaneeli oikeasta reunasta. Sivupaneelin Lomakkeet-välilehdellä on otsikko Näytöt ja sen alla kohta Luo uusi: "Lomakkeen nimi".

  Näyttöjen lomakkeet työpaikkaohjaajalle

  Työpaikkaohjaajalle annetaan myös omat Wilma-tunnukset. Kaikille näyttöön liitetyille työpaikan arvioijille tulee samat oikeudet nähdä ja kirjata tietoja näyttöihin Wilmassa: Näytön arvioija (työpaikkaohjaaja), Näytön arvioija 2 (työpaikkaohjaaja), TT-arvioija, TA-arvioija. He pääsevät näkemään oman työpaikkansa opiskelijoiden tietoja. Työpaikkaohjaaja voi myös antaa arvioinnin näytöstä Wilman kautta.

  Kun työpaikkaohjaaja kirjautuu Wilmaan, hän näkee kyseisessä työpaikassa näyttöä suorittavien opiskelijoiden tiedot klikkaamalla Wilman Näytöt-linkkiä. Klikkaamalla jotakin listassa olevaa näytön nimeä avautuu yhden näytön tiedot ja linkki näytön tietojen muokkaukseen.

  Työpaikkaohjaajat voivat myös lähettää pikaviestejä omille opiskelijoilleen, oppilaitoksen opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä tarvittaessa koulutustarkastajille. He voivat lisäksi samalla lähettää viestin sähköpostina tai tekstiviestinä; heille voidaan antaa samanlaiset oikeudet kuin henkilökunnalla. Vastaavasti opettajat voivat lähettää viestejä opiskelijoiden työpaikkaohjaajille. Työpaikkaohjaajat voivat myös selata oppilaitoksen opettaja- ja henkilökuntalistoja sekä luoda tapahtumakutsuja Wilmassa esim. arviointitilaisuuksia varten. Työpaikkaohjaajat eivät voi kuitenkaan viestiä keskenään.

  Käyttäjäoikeudet lomakkeisiin

  Ennenkuin lomakkeet otetaan käyttöön, rajataan käyttäjäryhmän avulla, ketkä saavat uusia näyttöjä lisätä/muokata.
  1) Rasti Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Näyttöjen kirjaus käytössä. Näyttöihin liittyvät toiminnot tulevat näkyviin Wilmassa.

  2) Tee Käyttäjäryhmät-rekisterissä näyttöjä varten käyttäjäryhmä, esim. Wilma_Näytöt. Tälle ryhmälle annetaan Näytöt-rekisteriin ainakin oikeus luoda uusia rekisterikortteja ja tarvittaessa tallennettujen tulosteiden tulostamisoikeus. Ne toimivat samaan tapaan kuin tulosteryhmät: ryhmä yhdistää käyttäjän ja lomakkeen, ts. sama ryhmä merkitään lomakkeelle ja käyttäjätunnukselle.

  Tee myös opiskelijoita varten oma käyttäjäryhmä, esim. "Wilma_Opiskelijat". Tälle ryhmälle ei tarvitse antaa erillisiä oikeuksia, mutta ryhmä tarvitaan yhdistämään lomake ja ne opiskelijat, joilla lomake saa näkyä. Poikkeuksena uuden rekisterikortin luominen -oikeus, jos opiskelijat saavat itse aloittaa näytön kirjaamisen.

  3) Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttä löytyy Opettaja, Henkilökunta-, Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat ja Koulutustarkastajat -rekistereistä. Täytä niille opettajille, jotka näyttöjä saavat lisätä, tätä varten tehty Wilma_Näytöt-käyttäjäryhmä.

  Valitse myös Henkilökunta- ja Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekistereissä niille henkilöille sama käyttäjäryhmä, jotka saavat arvioida näyttöjä.

  4) Myös opiskelijan lomakkeille täytyy laittaa käyttäjäryhmä. Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa tai Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa-kentät löytyvät Koulun tiedot-, Luokat- ja Opiskelijarekistereistä.

  Jos joku lomake saa näkyä kaikille koulun opiskelijoille, kenttä täytetään Koulun tiedoissa. Jos lomake on tarkoitettu vain joidenkin ryhmien opiskelijoille, kenttä täytetään Luokat-rekisterissä. Opiskelijarekisterissä kenttä täytetään, jos halutaan lomake näkyviin vain tietyille opiskelijoille.

  Näyttöjen lomakkeiden esimerkkejä

  Opettaja saa lisätä uusia näyttöjä ja muokata olemassa olevia

  • Lomakkeen tyyppi "Rekisterin tiedot"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa "Wilma_Näytöt"
  • Käytössä Wilman liittymissä "Opettaja"
  • Rastitaan Uuden rekisterikortin luominen sallittu ja Näkyy Wilmassa
  • Opettajarekisterissä valitaan "Wilma_Näytöt" -ryhmä niille opettajille, jotka saavat lisätä uusia näyttöjä Wilman kautta.

  Työpaikkaohjaaja saa arvioida näyttöjä

  • Lomakkeen tyyppi "Rekisterin tiedot"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa "Wilma_Näytöt"
  • Käytössä Wilman liittymissä "Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat"
  • Rastitaan Näkyy Wilmassa
  • Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat-rekisterissä valitaan käyttäjäryhmä niille ohjaajille, jotka saavat arvioida näyttöjä Wilman kautta.
  • Valitaan kenttäkohtaisesti, mitä tietoja ohjaaja saa muokata.

  Opiskelija saa täydentää itsearvioinnin näytöstä

  • Lomakkeen tyyppi "Omat tiedot"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa "Wilma_Opiskelijat"
  • Käytössä Wilman liittymissä "Opiskelija"
  • Rastitaan Näkyy Wilmassa
  • Valitaan kenttäkohtaisesti, mitä tietoja opiskelija saa muokata.
  • Käyttäjäryhmä laitetaan myös Opiskelija-, Luokat- tai Koulun tiedot-rekisterin kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Opettaja, ohjaaja ja opiskelija saavat nähdä näyttöjen tiedot

  • Lomakkeen tyyppi "Profiilisivu"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa jätetään tyhjäksi
  • Käytössä Wilman liittymissä "Opettaja", "Opiskelija", "Henkilökunta", "Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat"
  • Rastitaan Näkyy Wilmassa
  • Kaikki tiedot ovat vain lukutilassa, kenttäkohtaisia oikeuksia ei tarvita.