Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Läroplanens kursuppgifter, ändringsblankett

  Se bild

  Med den här blanketten kan du göra ändringar direkt i en läroplans kurser, t.ex. kursens omfattning, genomföringssätt, innehåll m.m. En och samma kurs kan finnas i flera läroplaner men ändringar som görs i läroplanen med denna blankett sparas bara i läroplanen, alltså inte direkt i Kurser-registret. Ändringarna inverkar på så sätt inte i alla läroplaner där kursen finns.

  OBS! Det finns en separat blankett för att ändra kursuppgifterna, och den syns på samma ställe i Wilma. Men ändringar som görs via den blanketten sparas i Kursregistret och sådana ändringar inverkar på alla läroplaner.

  När du tar ner blanketten från denna sida är det bra att ge den ett så informativt namn som möjligt, så att det framgår tydligt att den är till för läroplansspecifika kursuppgifter och inte de kursuppgifter som ingår i alla läroplaner. I början av blanketten kan du också lägga in ett infofält med information om vad blanketten ska användas till.

  Läs in blanketten i Primus

  Spara den blankett som finns under rubriken Filer på din dator. Du kan vid behov göra ändringar i den i Primus.

  Öppna Blanketteditorn i Primus och välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Läroplanens kursuppgifter
  • Blankettens namn: t.ex. "Läroplanens kursuppgifter_ändring lärare"
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: de användargrupper som får göra ändringar i läroplanerna, t.ex. bara "Lärare".
  • Kryssa i Syns i Wilma.
  • Användargrupp i Wilma: t.ex. Wilma: yrkeslärarna.

  I blankettens synlighetvsillkor kan du använda dig av läroplansspecifika ändringar. Du kan som synlighetsvillkor ange t.ex. att endast den lärare som lagts till för kursen via läroplansspecifika ändringar ser blanketten. På fliken Villkor och kontrollregler anger du då: Inloggad lärare i Wilma-> Kortnummer=Ansvarig lärare->Kortnummer.

  I Användargruppsregistret ska du för blankettens användargrupp på fliken Wilmas rättigheter kryssa i Rätt att ändra kursens uppgifter under Läroplaner-registret.

  Blanketten i Wilma

  I början av blanketten finns basuppgifterna och omfattningen för kursen, därefter följer målsättningarna, innehållet m.m. och till sist information om bedömningen.
  Blanketten används på Läroplan-sidan i Wilma:

  • Välj en examensdel i läroplanen.
  • Klicka på Blanketter-länken uppe till höger.
  • Välj Läroplanens kursuppgifter_ändring lärare.
  • När du sparar är det bara i den specifika läroplanen som dina ändringar sparas.

  Artikeln har updaterats 20.06.2016