Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurre 7 käyttöoikeudet

  Kurre 7:aan liittyviä käyttöoikeuksia annetaan sekä Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä että tiedostokohtaisesti Kurren Yleiset asetukset -ruudussa. Primuksen puolen käyttöoikeudet vastaavat kysymykseen "Mitä saa yleensä ottaen tehdä" ja Kurren puolen oikeudet kysymykseen "Saako tehdä sitä juuri tässä tiedostossa".

  Primuksen käyttäjäryhmän mukaan tulevat oikeudet

  Kurren toiminnot -valikossa on Kurren ikkunakohtaiset käyttöoikeusasetukset, sekä mm. varmuuskopiointiin liittyvät oikeudet. Muut toiminnot -valikossa annetut oikeudet koskevat kaikkia Kurren ikkunoita.

  Rehtori

  • Täydet oikeudet koko Kurreen, jos rehtori luo itse uudet työjärjestykset.
  • Jos Kurren pääkäyttäjä luo (tyhjät) työjärjestystiedostot valmiiksi, riittävät seuraavat oikeudet:
  • Kurren osiot: kaikkiin kohtiin kaikki oikeudet
  • Muut-osio: Yleisistä asetuksista kaikki paitsi Oikeus poistaa työjärjestys
  • Varmuuskopiointi: Pääsy varmuuskopiointiin ja Varmuuskopion kopiointi paikalliseksi
  • Muut toiminnot -osiosta Oikeus valita näkyvät sarakkeet


  Koulusihteeri

  Esimerkissä koulusihteeri tuo opiskelijat, kurssit ym. Primuksesta Kurreen, täydentää valintoja ja korjaa tarvittaessa kurssitietoja. Sihteeri myös tulostaa kaikki työjärjestykset, seinätaulut, yhteenvedot ym. Työjärjestyksen luominen, ryhmittely ja sijoittelu jäävät rehtorin tehtäviksi.

  • Perustiedot: rasti kaikki oikeudet
  • Valinnat: rasti kaikki oikeudet
  • Lukuoikeus kaikkiin tietoihin
  • Pääsy kaikkiin tulosteisiin

  Opinto-ohjaaja

  Esimerkissä opinto-ohjaaja saa siirtää opiskelijoita ryhmästä toiseen, muokata valintoja ja tehdä varauksia omaan työjärjestykseensä.

  • Valinnat: Oikeus muuttaa valintoja Valinnat-ikkunassa
  • Sijoittelu: Oikeus tehdä omia varauksia ja täydentää sijoituksia
  • Lukuoikeus kaikkiin tietoihin
  • Pääsy kaikkiin tulosteisiin

  Opettaja

  Esimerkkitapauksessa opettajat näkevät työjärjestykset Wilmassa ja tekevät muokkaukset Wilman kautta. Opettajat eivät käytä Kurrea lainkaan.

  Huomaa: aluksi oikeudet annetaan vain työjärjestyksen tekoon osallistuville käyttäjille. Kun työjärjestykset ovat sopivassa vaiheessa, voi oikeuksia antaa muillekin käyttäjäryhmille. Jos henkilö voi hoitaa tehtävänsä Wilman kautta, ei Kurre-oikeuksia tarvitse antaa.

  Wilman kautta tehtävät työjärjestysmuutokset


  Wilma-käyttäjien työjärjestyksiin liittyvät oikeudet annetaan Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä, Wilman oikeudet -välilehdellä. Luettelon alareunassa on kohta Wilman moduulit, ja siinä Työjärjetyksen muokkaus sekä Työjärjestyksen tulosteet. Lähinnä kyse on opettajille ja henkilökunnalle annettavista työjärjestysten näkemiseen ja muokkaukseen sekä tulostamiseen liittyvistä oikeuksista. Oikeudet on kuvattu tarkemmin Työjärjestyksen muokkaus Wilmassa -ohjeessa.

  Koska opettajien käyttäjäryhmiin kuuluu yleensä paljon henkilöitä, joilla on hyvin erilaisia tehtäviä, tarkennetaan oikeuksia Kurre-tiedoston puolella vielä käyttäjäkohtaisesti. Esim. ryhmälle "aineenopettajat" annetaan kaikki ne oikeudet, mitä joku tässä ryhmässä tarvitsee. Sen jälkeen Kurren puolella valitaan, ketkä tästä ryhmästä saavat kyseisen oikeuden juuri tässä kyseisessä tiedostossa. Pelkkä käyttäjäryhmä sellaisenaan ei siis anna esim. oikeutta lisätä varauksia omaan työjärjestykseen.

  Toinen vaihtoehto on tehdä lisää pieniä käyttäjäryhmiä, joihin kuuluu vain muutama opettaja.

  Kurren tiedostokohtaiset oikeudet


  Kun käyttäjällä on käyttäjäryhmänsä kautta oikeus tehdä jotain työjärjestyksiin liittyvää Wilmassa, valitaan vielä tiedostokohtaisesti, koskeeko oikeus juuri tätä tiedostoa. Esim. yläkoulun ja lukion yhteinen opettaja kuuluu käyttäjäryhmään "aineenopettajat", ja hän saa tehdä joitain muutoksia yläkoulun työjärjestykseensä, mutta ei lukion.

  Kurren Yleiset asetukset -ruudun Muokkaus Wilmassa ja Tulostus Wilmassa -välilehdillä valitaan, ketkä opettajat tai muuhun henkilökuntaan kuuluvat saavat tehdä käyttäjäryhmänsä mukaisia asioita tähän tiedostoon.

  Tulostusoikeus koskee lähinnä ammatillisen koulutuksen käyttämiä, opettajien työmääriin liittyviä tulosteita. Työjärjestykset ovat aina tulostettavissa ilman erillisiäoikeuksia.