Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - hakemukset ja päätökset sekä pedagogiset asiakirjat (peruskoulut)

  Joidenkin tietojen siirtäminen Koskeen vaatii, että Hakemukset ja päätökset -rekisteriin on tehty ensin päätös kyseisestä asiasta. Jos tämä rekisteri ei ole ollut teillä aiemmin käytössä, sen voi ottaa käyttöön ilman, että päätöksiä tarvisi tehdä Wilman kautta.

  Katso tarkemmat ohjeet toiminnon käyttöönottoon tästä ohjeesta.

  Hakemukset ja päätökset -rekisteri

  • Rekisteri löytyy Primuksen pääikkunan Muut rekisterit -kohdasta.
  • Opiskelijaa koskevista erityistapauksista tulee tehdä vähintäinkin päätös kyseiseen rekisteriin ja kirjata päätökselle alku- ja päättymispäivät.
  • Päätöstä ei tarvitse välttämättä edeltää hakemus.
  • Hakemukset ja päätökset -rekisteriin voi tehdä uusia rekisterikortteja suoraan Primuksessa. Ei siis tarvitse välttämättä tehdä lomakkeella Wilmasta.
  • Näin toiminto on kevyempi ottaa käyttöön, jos sitä käytetään pelkästään Koski-siirtoja varten.
  • Opiskelijarekisterissä voi myös tehdä kerralla useammalle henkilölle päätöksiä. Valitse silloin ne opiskelijat, joille samanlainen päätös tehdään ja rekisterin ylävalikosta Lisätoiminnot / Luo Hakemus tai päätös valituille rekisterikorteille. Täytä päätökselle tarvittavat kentät ja tallenna. Opiskelijoiden nimet tulevat automaattisesti. Sen jälkeen päätökset ovat omina rekisterikortteinaan Hakemukset ja päätökset -rekisterissä.

  Asiat, joista on oltava päätös Koski-siirtoja varten

  • Joustava perusopetus
  • Pidennetty oppivelvollisuus
  • Erityisopetus
  • Opetus toiminta-alueittain

  HUOM
  Primuksen versiosta 4.55.8 lähtien "Erityinen tuki" siirretään vain Hakemukset ja päätökset -rekisteristä ja "Tehostettu tuki" siirretään vain Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä. Opiskelijarekisterin kenttiä ei huomioida.

  Kentät, jotka huomioidaan Koskeen Hakemukset ja päätökset -rekisteristä

  Primuksen kenttäHuomioita
  AlkamispvmPakollinen
  PäättymispvmPakollinen, jos tiedossa
  Erityinen tuki
  Tuen vaihe
  Erityisen tuen päätösPakollinen
  Erityisoppilaan opetusryhmä
  Pidennetty oppivelvollisuusPakollinen pidennetyn oppivelvollisuuden opiskelijoille
  Joustavassa perusopetuksessa (JOPO)Pakollinen JOPO-opiskelijoille
  Opetus toiminta-alueittain
  Majoituksen alkamispäiväVaihtoehtoinen opiskelijarekisterin kenttien kanssa (ammatilliset)
  Majoituksen päättymispäiväVaihtoehtoinen opiskelijarekisterin kenttien kanssa (ammatilliset)
  Majoituksen tyyppiVaihtoehtoinen opiskelijarekisterin kenttien kanssa (ammatilliset)

  Kentät, jotka huomioidaan Koskeen Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä (Tehostetun tuen siirtämisessä)

  Primuksen kenttäHuomioita
  Tuen alkamispäivä
  Tuen päättymispäivä
  Siirto tuen vaiheeseen=Tehostettu tuki
  LuonnosJos asiakirja on keskeneräinen

  Kirjaukset, kun oppilas vaihtaa koulua

  1. Oppilas vaihtaa koulua saman kunnan sisällä (opetuksen järjestäjä ei vaihdu)

  • Tehostettu tuki uudessa koulussa: jos uudessa koulussa tehdään uusi pedagoginen arvio, siihen tulee alkuperäinen tehostetun tuen alkamispäivä.
  • Erityinen tuki uudessa koulussa: voi jatkua samalla päätöksellä. Jos tehdään jatkopäätös, niin siihen tulee erityisen tuen alkamispäiväksi erityisen tuen alkuperäinen alkamispäivä.

  2. Oppilaan erityisen tuen tarve tarkistetaan (vähintään nivelvaiheissa 2.lk->3.lk sekä 6.lk->7.lk) (opetuksen järjestäjä ei vaihdu)

  • Erityinen tuki lopetetaan: tehdään lopettamispäätös
  • Erityinen tuki jatketaan: tehdään jatkopäätös, jonka erityisen tuen alkamispäiväksi tulee erityisen tuen alkuperäinen alkamispäivä.

  3. Oppilas muuttaa toiseen kuntaan (opetuksen järjestäjä vaihtuu)

  • Tehostettu tuki uudessa kunnassa: Uudessa kunnassa arvioidaan uudestaan tehostetun tuen tarve. Pedagogiseen arvioon tulee alkamispäiväksi se pvm. milloin tehostettu tuki alkaa uudessa kunnassa.
  • Erityinen tuki uudessa kunnassa: Uudessa kunnassa on aina tehtävä oma, uusi päätös, jonka erityisen tuen alkamispäiväksi tulee pvm. milloin tuki alkaa uudessa kunnassa.

  Asettelutiedosto

  Ohjeen alapuolella on liitteenä valmis asettelutiedosto Hakemukset ja päätökset -rekisterin kentistä. Voit ottaa sen omaan Primukseenne, jos teillä ei esimerkiksi ole ollut rekisteri vielä käytössä.

  • Tallenna tiedosto omalle koneellesi.
  • Avaa Hakemukset ja päätökset -rekisterin Ylläpito / Kenttäeditori.
  • Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta. Etsi tallentamasi ase-tiedosto koneeltasi ja lataa se Primukseenne.

  Päivitetty 9.10.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI
  LiiteKoko
  opppaatokset_Perusopetuksen erityistapaukset Koskeen.as22.63 Kt