Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - näyttöjen siirtäminen

  Ammattiosaamisen näytöt

  Ammattiosaamisen näytöt siirretään Koskeen ammatillisen tutkinnon osan suorituksen yhteydessä. Jos näyttöä ei haluta siirtää Koskeen, rastitaan Älä huomioi KOSKI-siirrossa.

  • Sitä varten tulee sekä tutkinnon osalle että näytölle täyttää Tutkinnon osan koodi ja Nimi.
  • Jompi kumpi noista tiedoista tulee olla sama ja uniikki opiskelijan opetussuunnitelmassa, jotta tutkinnon osa ja näyttö voidaan yhdistää toisiinsa Koski-siirrossa.
  • Kurssityypit-rekisterissä Kurssityypin taso -kenttään valitaan vaihtoehto "Tutkinnon osa".
  • Näytön tiedot siirretään suoritukseen liitetystä näytöstä, jonka laajuutena on "Koko näyttö".
  • Opiskelijan Suoritustapa-kentässä oltava vaihtoehto "Opetussuunnitelmaperusteinen".
  • Näyttökurssin hakua on parannettu opetussuunnitelmaperusteisilta tutkinnon suorittajilta Primuksen versiosta PW 4.55.9 lähtien. Etsitään jatkossa pelkästään tutkinnon osia, joilla Kurssityypin taso on "Tutkinnon osa" ja näistä vertaillaan ensisijaisesti Tutkinnon osan koodia, joka pitää olla sama näytön kurssilla ja tutkinnon osalla. Toissijaisena verrataan tutkinnon osan nimeä, jos tutkinnon osan koodilla ei löydy.
  • Jos opsissa on esim. useampi tutkinnon osa samalla nimellä, mutta tutkinnon osaa vastaavaa näyttökurssia ei löydy, niin näytöt eivät siirry.

  Tutkintosuoritukset

  • Tutkinnon osalle ja näytön kurssille tulee täyttää Tutkinnon osan koodi ja Nimi.
  • Valmistavan koulutuksen suoritukset siirretään erikseen, jos opiskelijalle on rastittu kenttä Näyttötutkintoon valmistava koulutus. Myös tutkinnon osan alla olevat osasuoritukset siirtyvät, jos ne on arvioitu. Tutkinnon osalla ei silloin välttämättä tarvitse olla arviointia.
  • Jos edellisen lisäksi on rastittu kenttä Tutkintotavoitteinen koulutus, siirretään myös ammatillisen tutkinnon suoritus.
  • Jos opiskelijalla on Näyttötutkintoon valmistava koulutus -kenttä rastittu, siirretään sen lisäksi tutkintosuoritukset vain, jos tutkinnon osan (näyttökurssien) kurssityypille on rastittu Salli näyttöjen lisääminen tai Huomioi tilastoissa -kentässä on vaihtoehto "näyttönä/tutkintosuorituksena".
  • Näyttö siirretään, jos sen laajuutena on "Koko näyttö".
  • Muutettu näyttöperusteisten opiskelijoiden näyttöjen (tutkintosuoritusten) siirtämistä Koskeen versiossa PW 4.55.9 seuraavasti:
   • Jos samalla opiskelijan rekisterikortilla on näyttötutkintoon valmistava koulutus ja tutkintotavoitteinen koulutus (eli opiskelija suorittaa valmistavan koulutuksen JA tutkintosuoritukset), niin valmistavan koulutuksen suorituksia (kursseja) ei yritetä enää siirtää näyttöihin liittyviksi tutkinnon osiksi. Molemmat siirtyvät erikseen; valmistava koulutus ja tutkintosuoritukset.
   • Jos opiskelija menee suoraan näyttöön (ei valmistavaa koulutusta), siirretään vain tutkintosuoritukset.
  • Osatutkinnon suorittajat: Jos Opiskelijan tavoite koulutuksessa -kentässä on vaihtoehto "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen", rastitaan myös kenttä Tutkintotavoitteinen koulutus. Jos lisäksi osatutkinto-opiskelija suorittaa valmistavaa koulutusta, rastitaan kenttä Näyttötutkintoon valmistava koulutus.

  VALMA ja TELMA

  • Myös näissä opinnoissa voi siirtää näyttöjä Koskeen.
  • Samat kentät kuin muutenkin näyttöjen siirrossa.
  • Katso skeemasta tarkemmin.

  Täytettävät kentät Näytöt-rekisterissä

  Primuksen kenttäHuomioita
  Suorituspaikka (työpaikka)->Nimi/Suorituspaikka (oppilaitos)->Nimi 1)Haetaan kentistä "Ammattiosaamisen näyttöpaikka", "Suorituspaikka (oppilaitos)" ja "Suorituspaikka (työpaikka)".
  Lyhyt kuvaus näytöstä 2)Haetaan ensisijaisesti koko näytön "Lyhyt kuvaus näytöstä" -kentästä. Toissijaisesti haetaan kentästä "Työtehtävät". Jos ne on tyhjät, haetaan suoritukseen liitettyjen osanäyttöjen korteilta, ensijaisesti "Lyhyt kuvaus näytöstä" -kentästä, toisijaisesti "Työtehtävät"-kentästä.
  Näyttö suoritettu työssäoppimisen yhteydessäKyllä/Ei
  Ammattiosaamisen näyttöpaikkaTyöpaikka/Oppilaitos/Työpaikka ja oppilaitos
  ArviointikohteetNäytön arviointikohteita tai niiden arviointeja ei siirretä enää missään tilanteessa (PW 4.55.9 lähtien).
  Yhteinen arvosanaTarkista Arvosanamääritykset-rekisteristä KOSKI-arvosana-kenttä
  Tutkinnon osan arvosanasta päättiPakollinen
  Arviointikeskusteluun osallistujatPakollinen
  ArvosanaPakollinen, tarkista Arvosanamääritykset-rekisteristä KOSKI-arvosana-kenttä
  Näytön aloituspvm 3)Pakollinen, jos siirretään suoritusaika, kts.skeema
  Näyttöpvm/Arviointikokouksen pvm 3)Pakollinen
  PerustelutJos arvosana on "hylätty", niin siirretään hylkäyksen perusteluksi tämän kentän tieto
  Näytön arvioija (opettaja)Näytön arvioinnista päättäneet
  Näytön arvioija 2 (opettaja)Näytön arvioinnista päättäneet
  Näytön arvioija (työpaikkaohjaaja)Näytön arvioinnista päättäneet
  Näytön arvioija 2 (työpaikkaohjaaja)Näytön arvioinnista päättäneet
  Muu koulutuksen järjestäjän edustajaNäytön arvioinnista päättäneet
  Näytön arvioija (opettaja)->Näyttötutkintomestari
  TodistusKyllä/Ei

  1) Työpaikan kuvaus on pakollinen, haetaan suorituspaikan kautta.
  2) Haetaan myös osanäyttöjen rekisterikorteilta, jos koko näytöltä ei löydy kuvausta.
  3) Suoritusaika otetaan siirtoon mukaan, jos näytöllä on täytetty sekä "Näytön aloituspvm" että "Näyttöpvm". Alkupäiväksi siirretään Näytön aloituspvm ja päättymispäiväksi Näyttöpvm.

  Päivitetty: 28.5.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI