Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Förena ett lärarkonto med ett vårdnadshavarkonto

  Om en lärare har egna barn i en skola i samma kommun där han själv undervisar, kan han förena sitt läraranvändarnamn med sitt vårdnadshavaranvändarnamn.

  För att förena användarnamnen ska läraren först logga in i Wilma som lärare. Det användarnamn och lösenord som hör till läraranvändarnamnet kommer också i fortsättningen av vara i kraft. Vårdnadshavaranvändarnamnet och lösenordet slutar däremot att fungera. Den här anvisningen gäller också sådana personer som har personalanvändarnamn.

  Steg 1: Inloggning

  Logga in med ditt läraranvändarnamn. Klicka på inställningsikonen uppe till höger på Wilmas huvudsida och välj Användarrättigheter.

  Steg 2: Nuvarande roller

  På sidan Användarrättigheter ser du en lista över dina nuvarande roller. Om listan inte stämmer ska du kontakta läroanstalten. Klicka på länken Lägg till roll nere på sidan.


  Steg 3: Lägg till roll

  Beroende på vilket alternativ du har i bruk fyller du i antingen ditt användarnamn eller din nyckelkod som är kopplad till din vårdnadshavarroll. Klicka sedan på Lägg till.

  Om du har flera barn, ska du lägga till ett barn åt gången. En lista över användarnamnen finns nere på sidan.

  Om Wilma meddelar att användarnamn av ny typ inte kan förenas, ska du kontakta Primus-kontaktpersonen i den läroanstalt som ärendet gäller. Användarnamn av ny typ kan inte förenas i Wilma.

  När du har lagt till alla dina barn, klickar du på Nästa.


  Steg 4: Personbeteckning

  Om du förenade användarnamnen med en nyckelkod, ber programmet dig att ange barnets personbeteckning.

  Steg 5: Välj användarnamn

  Om du förenade vårdnadshavaranvändarnamn av ny typ till ett läraranvändarnamn av gammal typ, ber programmet dig att välja vilket användarnamn du vill använda. Vi rekommenderar att du använder läraranvändarnamnet. Användarnamnet ändras till ett användarnamn av ny typ i samband med förenandet av användarnamn.


  6: Kontroll

  Slutligen öppnas en sammandragssida där du kan kontrollera de uppgifter du angivit. Klicka sedan på Förena användarnamn  Steg 7: Inloggning

  I fortsättningen loggar du in i Wilma med samma läraranvändarnamn som du använt hittills. Det gamla vårdnadshavaranvändarnamnet blir ogiltigt.

  Obs! Eftersom vårdnadshavaranvändarnamnet blir ogiltigt, bör övriga personer som använt samma gemensamma vårdnadshavaranvändarnamn göra egna, personliga Wilma-användarnamn.

  Det gamla användarnamnet är i kraft i 30 dagar, och under denna period ser alla som loggar in i Wilma med detta användarnamn ett meddelande om saken på Wilmas huvudsida.