Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtaiset kurssimuutokset ja niiden tallentuminen

  Opiskelijakohtaisten kurssimuutosten tallentuminen

  Opiskelijakohtaiset kurssimuutokset tallennetaan samaan paikkaan, jos niitä muutetaan:

  • Primuksen Opiskelijat-rekisterin kautta

   • opetussuunnitelmasta tietyn opinnon kohdalta Muuta opiskelijan...kurssitietoja -toiminnolla
   • suoritusruudun Kurssin tiedot -painikkeen kautta
  • tai Wilmasta joko opettajan tai opiskelijan toimesta

   • eHOPS:n kautta (Opiskelijakohtaiset kurssitiedot -tyyppisellä lomakkeella)
   • tai arviointikirjan/opetusryhmän kautta, opiskelijan kohdalla Muokkaa-linkin kautta.

  Opiskelijakohtaiset kurssimuutokset tallentuvat eri paikkaan kuin yllä olevat muutokset, jos ne kirjataan Primuksen Arviointi-rekisterin kautta Muuta opiskelijan kurssitietoja -toiminnolla.

  Nämä kannattaa huomioida tietojen kirjauksessa, koska vaihtelevat kirjaustavat aiheuttavat ongelmia tietojen päivittymisessä opiskelijan tietoihin. Toisella tavalla kirjatut tiedot saattavat yliajaa aiemmat tiedot, riippuen siitä mitä kautta kirjaus on tehty.

  1. Opiskelijarekisterin kautta kirjatut muutokset

  • Primuksen Opiskelijat-rekisterin suoritusruudun kautta kirjatut opiskelijakohtaiset kurssimuutokset tallentuvat siihen suoritusvälilehteen, jonka kautta niitä muutetaan.
  • Jos ei kirjata suoritusruudun kautta, vaan esim. opetussuunnitelmasta Muuta opiskelijan kurssitietoja -toiminnolla tai Wilmasta, muutokset tallentuvat aktiiviselle suoritusvälilehdelle.
  • Nämä tiedot eivät siirry suoraan arviointikirjalle, ellei automaattinen toimeenpano ole käytössä. Jos automaattinen toimeenpano ei ole käytössä, päivitetään tiedot opiskelijarekisteristä ennen kuin tehdään arviointikirjaan muutoksia: valitse arviointirekisterissä Lisätoiminnot / Päivitä opiskelijarekisteristä, jolloin kurssimuutoksetkin siirtyvät arviointirekisteriin ja opiskelijan kohdalle arviointikirjaan tulee kynäkuvake merkiksi muutoksista.

  2. Wilman kautta

  • Wilmasta muokattaessa joko eHOPSin tai arviointikirjan kautta muutokset menevät aina opiskelijan aktiivisen suoritusvälilehden opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin.
  • Vastaavasti Wilman kautta tarkasteltaessa nähdään aina aktiivisen suoritusvälilehden kautta opiskelijakohtaiset kurssitiedot.

  3. Arviointirekisterin kautta kirjatut muutokset

  Jos opiskelijakohtaisia kurssitietoja on muutettu Primuksen Arviointi-rekisterissä, muutokset ovat tallennettuna vain ja ainoastaan kyseisellä arviointikirjalla. Jos samoja tietoja muutetaan opiskelijarekisterin tai Wilman kautta, ne eivät päivity automaattisesti arviointikirjaan.

  Toimeenpanossa siirrettävät tiedot

  • Koulun tiedot -rekisterissä on Toimeenpanossa siirrettävät tiedot -kentässä määriteltävissä siirtyviksi tiedoiksi mm. "Kurssimuutokset".
  • Jos se on rastittuna, arviointirekisterin kautta tehdyt opiskelijakohtaiset kurssimuutokset yliajavat muuta kautta tehdyt kurssimuutokset, kun arviointikirja toimeenpannaan.
  • Mikäli opiskelijalla oli olemassa ennen toimeenpanoa aiempi suoritusvälilehti, siinä säilyy tallessa ennen toimeenpanoa olleet opiskelijakohtaiset kurssitiedot.
  • Toimeenpanossa muodostuneella (uudella) välilehdellä on kurssitietoina arviointikirjalta toimeenpanossa siirtyneet opiskelijakohtaiset kurssitiedot (jotka voivat olla eri tiedot kuin aiemmalla suoritusvälilehdellä).

  Toimeenpano

  Automaattinen toimeenpano käytössä

  • Wilman tai Primuksen opiskelijarekisterin kautta muutetut opiskelijakohtaiset kurssitiedot päivittyvät heti sille arviointikirjalle, joka liittyy kyseiseen suoritusvälilehteen.
  • Mikäli toimeenpanossa siirtyvien tietojen mukana on kurssimuutokset, niin arviointikirjan kautta kirjatut opiskelijakohtaiset kurssimuutokset siirtyvät kyseiseltä arviointikirjalta muodostettuun järjestyksessä ensimmäiseen suoritusvälilehteen.
  • Muussa tapauksessa arviointirekisterin kautta kirjatut muutokset eivät siirry opiskelijan kurssitietoihin opiskelijarekisterin puolelle ja korvautuvat heti, kun muuta kautta tehdään muutoksia.
  • Mikäli opiskelijalta poistaa arviointikirjan toimeenpanossa syntyneen välilehden ja hänellä on vanhempikin suoritus ennen automaattista toimeenpanoa, niin sen vanhemman, jäljelle jääneen suorituksen tiedot yliajavat kaikki arviointikirjaan täytetyt arviointitiedot kurssimuutoksia myöten.

  Automaattinen toimeenpano ei ole käytössä:

  • Primuksen Arviointi-rekisterin arviointikirjan kautta opiskelijalle kirjatut opiskelijakohtaiset kurssitiedot tallentuvat kyseiseen arviointikirjaan.
  • Toimeenpanon yhteydessä ne siirtyvät opiskelijan siihen suoritukseen, johon toimeenpano kohdistuu, mikäli Koulun tiedot -rekisterissä on toimeenpanossa määritelty siirtymään "Kurssimuutokset". Tämä siis yliajaa kyseiseen suoritukseen muuta kautta kirjatut opiskelijakohtaiset kurssimuutokset.
  • Mikäli samalta arviointikirjalta on useita suoritusvälilehtiä (eri suorituspäivämäärät), siirtyy tiedot järjestyksessä ensimmäisenä olevalle välilehdelle.

  Arviointikirjan kopiointi

  • Jos arviointirekisterissä valitaan Toiminnot / Kopioi rekisterikortti ja kopioidaan myös suoritukset, kopioituu uudelle arviointikirjalle myös kurssimuutokset.
  • Jos valitaan Lisätoiminnot / Kopioi arviointikirjat, ei kopioida suorituksia eikä kurssimuutoksia.

  Suositeltavat toimintatavat

  • käytössä automaattinen toimeenpano, jotta muutokset päivittyvät myös arviointirekisteriin, eikä sieltä tule vanhoja muutoksia manuaalisen toimeenpanon yhteydessä TAI
  • opiskelijakohtaiset kurssimuutokset kirjataan aina opiskelijarekisterin tai Wilman kautta (ei Primuksen Arviointi-rekisteristä) EIKÄ siirretä toimeenpanossa kurssimuutoksia.