Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilmaan kirjautuneen käyttäjän tunnistus

  Primuksen hakuruudun Vakiot-haarassa on seitsemän sellaista vakiota, joilla tunnistetaan Wilmaan kirjautunut käyttäjä. Näitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tulosteissa ja lomakkeissa. Esimerkiksi lomakkeille voi tehdä näkymisehtoja ja rajauksia sen mukaan kuka lomaketta käyttää. Tietyt osiot voidaan näyttää vaikka vain rehtorille, luokanvalvojalle lomake nähtäväksi vain valvontaluokkansa osalta tms. Lomakkeen kenttiin voi tehdä myös oletusarvoja, jotka tuovat kirjautuneen käyttäjän nimen suoraan kenttään.

  Nämä vakiot ovat:

  • Wilmaan kirjautunut henkilökunta
  • Wilmaan kirjautunut huoltaja
  • Wilmaan kirjautunut opettaja
  • Wilmaan kirjautunut opiskelija
  • Wilmaan kirjautunut työpaikkaohjaaja
  • Wilmaan kirjautunut käyttäjätunnus
  • Wilmaan kirjautunut koulutustarkastaja

  Esimerkkejä käyttötavoista lomakkeilla:

  1. Lomake halutaan näyttää Wilmassa vain niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden luokanvalvoja Wilmaan kirjautunut opettaja on. Tehdään lomakkeelle näkymisehto:

  • Wilmaan kirjautunut opettaja->Korttinumero=Ryhmä/Luokka->Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja->Korttinumero

  Samaa ehtoa käyttämällä voi esim. jonkin lomakkeen osion tai kentän rajata näkymään vain luokanvalvojalle, muille käyttäjille sitä ei näytetä.

  2. Esimerkiksi tukitoimen kirjauslomakkeella halutaan näyttää Merkinnän tekijä (opettaja) -kentässä vaihtoehtona ainoastaan Wilmaan kirjautunut opettaja, eikä kenttään voi valita ketään toista opettajaa. Tehdään lomakkeelle Merkinnän tekijä (opettaja) -kenttän valintalistaan ehto:

  • Korttinumero=Wilmaan kirjautunut opettaja->Korttinumero

  3. Lomakkeen osio tai kenttä halutaan rajata näkymään vain tietylle, esim. rehtorille. Lomakkeen ominaisuuksissa kohtaan "Vain jos ehto toteutuu" tehdään ehto:

  • Wilmaan kirjautunut opettaja->Tehtävä/toimenkuva (näytetään Wilmassa)="rehtori"

  Wilmassa ko. lomakkeen kohtaa ei näytetä muille käyttäjille, ainoastaan rehtorille.

  4. Jos käytössä on henkilökohtaiset (uudentyyppiset) Wilma-tunnukset, voi funktiota Wilmaan kirjautunut käyttäjätunnus hyödyntää mm. Perusopetukseen ilmoittautuminen -lomakkeella.

  Tee lomakkeen Ilmoittaja-kenttään oletusarvo:

  Wilmaan kirjautunut käyttäjätunnus->Sukunimi&Wilmaan kirjautunut käyttäjätunnus->Kutsumanimi ja rasti kohta Lisää aina oletusarvo. Kun huoltaja täyttää tai muokkaa lomaketta, kenttään tulee automaattisesti sen huoltajan nimi, joka Wilmaan on kirjautunut.

  Esimerkkejä käyttötavoista tulosteissa

  1. Wilman kautta tulostettaessa voidaan tulosteelle esim. nimenselvennykseksi tuoda automaattisesti kirjautunut käyttäjä, esim. luokanvalvoja. Tehdään tulosteeseen tietosolu:

  • Wilmaan kirjautunut opettaja->Sukunimi&Wilmaan kirjautunut opettaja->Kutsumanimi

  2. Tulosteen voi rajata näkyviin vain tietyille henkilöille, tai vain tiettyjen opiskelijoiden kohdalle. Esimerkiksi tietty tuloste näkyviin kullekin opettajalle vain oman valvontaluokkansa kohdalla. Tulosteen ominaisuudet -ruudussa tehdään näkymisehto Wilmaa varten:

  • Wilmaan kirjautunut opettaja->Korttinumero=Ryhmä/Luokka->Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja->Korttinumero

  Samoin kuin lomakkeilla, tulosteenkin voi näyttää esimerkiksi vain tietylle käyttäjälle, esim. rehtorille.

  • Wilmaan kirjautunut opettaja->Tehtävä/toimenkuva (näytetään Wilmassa)="rehtori"

  Näkymisehtoon voi myös yhdistää tiettyjä oppilaita koskevan ehdon, esim. jos tuloste, joka halutaan vain rehtorille, ja vain 1-luokkalaisten kohdalla näkyväksi.

  • Ryhmä/luokka=1* JA Wilmaan kirjautunut opettaja->Tehtävä/toimenkuva (näytetään Wilmassa)="rehtori"

  Huomioitavaa

  Tulosteiden näkymisehtoja Wilmassa ei huomioida, jos tuloste on lisätty Koulun tiedot -rekisterin kenttään Opettajan tulosteet, Opiskelijan tulosteet tai Huoltajan tulosteet. Tuloste näkyy silloin kaikilla ko. henkilöryhmään kuuluvilla Wilmassa.